A Neptun és 2018…

Sejthettük, hogy 2018 nem lesz unalmas, sem egyéni, sem globális szinten. A nagy sorsbolygók erős jegyekben araszolnak. A Jupiter most Skorpióban, a Szaturnusz Bakban. Hamarosan a Jupiter is beér ebbe a szikár jegybe, pontosan 2020 elején. Az még erősebb lesz, hiszen a Bak jegy az isteni törvények betartására igyekszik tanítani minket. Amint egyik írásomban utaltam rá, a transzcendens bolygó, az Uránusz Bikába lépett májusban, ez is nagy váltás az emberiség számára, átalakul körülöttünk szinte észrevétlenül a világ… (erről itt olvashatsz).

Szaturnusz Bakban

A Szaturnusz Bakban most, a saját jegyében nagy nyomatékkal “segít” nekünk abban, hogy tartsuk már be “végre” a szabályokat, legyünk fegyelmezettek életünk dolgaiban, vállaljunk felelősséget tetteinkért, ne mást okoljunk, legyünk kitartóak céljainkban, fedezzük fel a korlátainkat, vagy éppen a külső korlátokat újraértelmezve találjuk meg azt az utat, amellyel mégis megteremthetjük belső lelki szabadságunkat, mindannak ellenére, ami odakint.

Véleményem szerint most nagy erővel válik szét az idebent és az odakint. Lassan rájövünk, hogy belső erőink navigálják a külső eseményeket, hogy mennyire fontos, hogy ‘jól’ legyünk. Mint tóba, ha kavicsot dobunk… Ha pozitív hatásfokkal élünk, a tó vize elkezd fodrozódni, és a saját belső világunkra, ill. másokra, a külső világra is pozitív hatással leszünk. (Ha mindezt negatív hozzáállással tesszük, minden ellentétes előjellel történik.) Ráadásul új energiákat viszünk a csendes tó vizébe, hozzáadunk a tájhoz.

Egyre több történetet hallok, hogy mennyien éppen most a Bakba lépő Szaturnusz időszakában álltak bele sorsfordulókba, olyan új vállalásokba, amelyről évekkel ezelőtt csak álmodoztak. Vagy, hogy sok-sok felismerés után rájönnek, hogy mi adott körülmények között számukra a legáldásosabb út. Ez szép. Láthatjuk, odafentről jön a támogatás. A Bak jegy kapcsán, bár nem a Paradicsom jut eszünkbe, de pont az erővel, kitartással, amivel párosítjuk ezt a jegyet, és az odaadással, a fegyelemmel, nagyban segít minket a fejlődésben.

Jupiter Skorpióban

A Jupiter Skorpióban egy másik történet, tanítja nekünk ebben az időszakban a “Minden úgy van jól, ahogy van” elvét, hogy hagyjunk már fel az állandó befeszüléssel, hogy ez vagy az miért nem lehetséges, ezt vagy azt miért nem kapjuk meg. Ha befeszülünk, akkor most elemi fájdalmakkal éljük meg az állandó elégedetlenség-érzetünket. Mivel a Skorpió energiája a gyomorban hat, gyomorgörcsöt okoz. És úgy általában görcsöt. S állandó félelmet. Gyönyörű Tarot-kártyám szépen leírja ezt a helyzetet, amikor nagyon könnyen újabb és újabb terheket veszünk magunkra, ezzel, teljesen enerválva magunkat, s ezzel aztán a külvilágot is úgy látjuk, mint konfliktusokkal terhelt, nehéz, kopár tájat.

20180701_071558 (1)Amint elérkezik hozzánk az elfogadás, ami a Jupiter esetében kulcsszó, lassan átalakulnak a napjaink, az élet. Azt vesszük észre, minden értünk van, az is, amit nem kap(t)unk meg. Az is, ami egy időre ‘leterhelt’ minket, s végtelen kimerültséget okozott bennünk. Az is, ami vagy aki, kilépett az életünkből. Mindez minket szolgál. A Jupiter Skorpióban, ha rádőlünk a hullámokra, kivételes bőséggel ajándékoz  meg minket. A ‘hitben-növekedést’. A Bizalmat, de azt a nagyon tág értelemben vett bizalmat, hogy Minden értünk van. Eltűnik a Plutós félelem, a feszülés, és megnyugszunk, a tó vize kisimul. S a felszabaduló energiákat, a hitet, amit ebből a sok elmúlt, meghaladott fájdalomból nyerünk, egy nyugodt, hittel teli útra és útkeresésre fordíthatjuk.

Na, hát a két sorsbolygó így segít most fentről.

A Neptun

De térjünk rá a Neptunra, hisz az égen most a Jupiter és Neptun között trigon van, vagyis pozitív, segítő fényszög. Ez már áprilisban beállt és egészen szeptember közepéig így lesz. Miért fontos ez? A Neptun transzcendens bolygó. Egyrészt a Neptun bolygó most a napokban retrográd lett (vagyis hátráló mozgásba kezdett és egészen novemberig ez így marad). A Neptun jelenleg Halak jegyben araszol most, saját jegyében, ez nagy áldás. A Neptun a feloldódás, az egység élménye, a határtalanság, az önátadás. Az ihletettség, az intuíció, az álmok, a tudattalan, a kollektív, a feltétel nélküli szeret. A  Neptun felsorolt csodás elemei magukban rejtik a bolygó minőségeinek árnyoldalát is, vagyis, hogy könnyen elveszíthetjük, ha túlságosan neptuni módon élünk, a kapcsolatot a realitással. Minden ködössé, bizonytalanná válhat. S ez aztán újra félelmeket kelthet.

A jó hír, hogy azon túl, hogy saját jegyében most a Neptun növeli bennünk az egységbe vágyást és önátadást, intuíciót, az ál-modozást:

 • A Bak Szaturnusz segít abban, hogy reálisak legyünk, (ld. fentebb)
 • A napokban hátrálásba kezdett Neptun is ezt hozza. Ha hátrálni kezd a Neptun, behozza a realitást (ami valljuk be, olykor olyan simogató tud lenni, sokkal inkább, mint a köd, mert tiszta, mert ha le is sokkol, de visz tovább).

Mit hoz a realitás, és ez a bolygóállás? Azt mindenképpen, hogy könnyebben tudunk különbséget tenni a valóság és álmok között, tisztábban látunk, felismeréseink lehetnek annak kapcsán, mi számunkra az igaz érték, és az igaz út, az igaz kapcsolódás. És ebben az időszakban nagyon támogatja a retrográd Neptun, hogy amiről álmodtunk, végre legyen valóság. Vágjunk bele.

A Nyilas jegyet uraló Jupiter a fentebb idézett hitben növesztő erejével csodás kapcsolódásban van most a Neptunnal. Tehát, amiben most hiszünk, az könnyen megvalósul. Vagy, ha nem is könnyen de kitartó munkával, mindenképpen. A Halak Neptun ezzel a reálissal való szembenézéssel, és a Jupiter isteni rendbe vetett hitével, olyan, mintha a sokat emlegetett tóban, elkezdene tükröződni az univerzum. A kavics, amit beledobunk, rezgéseket kelt, nem csak a tóban, de a kollektívban is. Ilyen erős energia ez.

Tarot kártyáimmal olyan szépen leírható a folyamat, amiben, ha nyitottak vagyunk, részt vehetünk az év folyamán:

 • Fogadjuk el, hogy minden jó, úgy, ahogy van… Találjuk meg magunkban a belső tanítót (vagy keressünk egy külsőt)… És soha ne veszítsük el a felső tudatosságunkat… Legyünk szorgosak…20180701_064634 (1)
 • Legyünk fegyelmezettek, tartsunk egy szép belső egyensúlyt, mértéket… Nem könnyű megteremteni, de érdemes… Nézzük csak, min áll ez a ‘balerina’ egy gyémánton, amit egy hajszál tart, kezében hideg-meleg, ő önnönmagát tartja, ebből aztán nagy erőt kovácsol. Mint egy jógában gyakorolt egyensúlygyakorlat, százszor megpróbálod, nem sikerül, majd 101-szerre mégis sikerül megtartanod magad egyensúlyban, de fontos, az erő ehhez nem kintről, hanem bentről fakad, és ha beáll, már tudod tartani a végtelenig…

01

 • Testi, lelki, szellemi egységre törekedjünk. Ehhez szükséges nagy adag belső tudatosság. Többet figyeljünk befelé. Figyeljük meg az álmainkat, mit hoz fel a tudattalan. A Neptun most segít nekünk ebben. Az egységérzésben. Legyünk egységben magunkkal. 20180701_071708 (1)
 • Ha megérkezik hozzánk a fegyelemből, egyensúlyból, mértékből és egységélményből eredő nyugalom, lépjünk előre. Teremtsünk. Váljunk Nappá, bízzunk magunkban. Hisz mindenki teremtésre született. 20180701_071700 (5)
 • Dőljünk bele ebbe a csodás teremtő folyamatba. Legyünk mágusok…. Tapasztaljuk meg önmagunkban a végtelent…20180701_083555 (3)
 • Ez a Kelyhek tízes kártyája, annyi szépet sugall, ebben kapunk most sok segítséget, alábbiak megteremtésében önmagunkban….
  • feltétel nélküli szeretet
  • együttérzés és érzékenység minden létező iránt
  • azoknak segítése, akik szükségben szenvednek
  • a szív mint vezérlőfonal
  • nyitottság a tudatalattira
  • hatodik érzék, intuíció
  • az élet tisztelete
  • a világ mint szentség megtapasztalása
  • elfogadás
  • belső szabadság20180701_071523 (1)
 • És, ha mindez meg van, akkor jön a kapcsolódás… (ha nincs társad, akkor vonatkozik a két alak a benned levő férfi és női minőségre, azok kettősségére, harmóniájára, benned – sokan döntenek úgy manapság, hogy egyedül élnek, s úgy válnak teremtővé, egésszé önmagukban, s ha társunk van ott is ez a feladat, úgyhogy teljesen mindegy együtt vagy egyedül:), … és az ilyen, ha harmonikus (ne feledjük Vízöntő-kor küszöbén állunk, amiről olvashatsz itt). Két autonóm, teremtő ember kapcsolata, elfogadásban, feltétel(ek) nélküli szeretetben, örömben. Ebben az évben a neptuni-jupiteri kapcsolódásnak köszönhetően, ebben is annyit, de annyit fejlődhetünk. És akkor már látom is, ahogy a tóparton ül két önnönmagában (is) szabad, nyugodt, békés ember, egy férfi, egy nő…20180701_071532 (1)Szép és dolgos évet élünk:) Ha szeretnéd, hogy segítsek a születési képleteddel és Tarot kártya segítségével megnézni, hogyan tudnád leghatékonyabban ebben az évben megélni a sorsbolygók állásában és a Jupiter-Neptun trigonban rejlő határtalan lehetőségeket…

keress ezen az e-mail címen: barnabeata242@gmail.com, és jelentkezz be skype-os v. személyes elemzésre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s