A Vízöntő-korszak

Asztrológiai tanácsadás, és további írások: http://www.barnabeata.com

Elérhetőség – Barna Beáta (barnabeata.com)

Sokan úgy vélik nagy asztrológiai korszakváltás küszöbén állunk. Zárul le a Halak-korszak, s nyílik egy új, a Vízöntő. Van a 12 állatövi csillagkép. És a Kos jegy nulla pontja. Amikor eljön a tavaszi napéjegyenlőség (március 21.), az a csillagászati év kezdete. Ez a pont, a tavaszpont viszont nem ugyanott áll soha, mint a megelőző évben. Mindig kicsit odébb, mivel a földtengely elmozdul. Ezt a görög asztronómus, Nicaea-i Hipparchus (i.e. kb. 190–120) fedezte fel. A tavaszpont ezen mozgása végig a csillagjegyeken a Nagy Év (ahogy Platón nevezte).

Precession of the equinox: 26,000 (Great Year), 2150 (Aeon), 4300BC-2150BC (Taurus), 2150BC-1AD (Aries), 1AD-2150AD (Pisces), 2150AD-4300AD (Aquarius),  Matthew 28:20, Exodus 32:19, Matthew 24:3, 26,000

A Nagy Év kb. 25800 évet ölel át. A csillagjegyeken fordított sorrendben halad végig a tavaszpont. S egy jegyet kb. 2165 év alatt jár be. “Platón úgy vélte ezek a korszakok, a ‘kozmikus ember’ egy-egy reinkarnációját jelentik, hasonlatosan ahhoz, ahogy a születés és halál váltakozásában az egyén maga is a tudatosodási folyamat különböző stációit járja” (L. Greene: Kapcsolódás).

Azóta, hogy a Föld benépesült, 6 világkorszak volt (Oroszlán: i.e. 10000ie. 8000; Rák: i.e. 8000i.e.6000; Ikrek: i.e. 6000ie. 4000; Bika: i.e. 4000i.e. 2000); Kos: i.e. 2000i.sz. kezdete; Halak: i.sz kezdetekb. 2000). Az ábrán a Vernal Equinox (tavaszpont) jelzi, ahol mostanában tartunk, vagyis a Halak- és Vízöntő-korszak között.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy pontosan mikor is lépünk/léptünk be a Vízöntő korszakba, beléptünk-e már, vagy még egy-két, vagy esetleg négy-ötszáz év múlva fogunk. Vannak, akik úgy vélik, hogy az 1930-as években ez megtörtént, vannak, akik 1957. október 4-ét jelölik meg, amikor az oroszok kilőtték a világ első műholdját, vannak számítások, amelyek szerint 2500 körül fogunk, vannak, akik 2012-re datálták (én ezt a felfogást támogatnám). Sokan úgy vélik, ha még nem is léptünk be, ha csak közelítünk hozzá, és kifelé tartunk egy másik jegyből, akkor is érezhető, hogy már erősen jön be az új kor minősége (akár váltást megelőző 500 évben is). S így akár a francia forradalom is már ennek előjele lehetett ennek (szabadság, egyenlőség, testvériség elég erősen Vízöntő üzenetek), s minden, ami utána jött, az ipari forradalom, a technika robbanásszerű fejlődése.

Mintha valaki finoman felélesztette volna az emberiségben a Vízöntőt, a feltalálót, géniuszt, a forradalmárt, a szellemit, az újítót, a humanitáriust, s a jegy minősége fokozatosan kúszna be a világunkba, egy új korszellem van születőben. Kiszorítva a Halak kor 2000 éve tartó hagyományát.

Liz Greene: Kapcsolódás c. könyvében így írja le egyes korok közötti váltásokra jellemző Új érzetét. Ő arra utal, hogy az 1960-70-es években kitört hippi-mozgalom, az 1967-ben létrejött “szerelemtanya” Kaliforniában, már előszele volt a mostani váltásnak.

“…Ami az 1960-70-es években történt, nem újszerű az emberiség történetében. Valami hasonló történhetett a Halak kor hajnalán (i.sz. kezdete), amikor az üldözött és még csak embrionális formában létező új vallást, a kereszténységet néhány tucat elkötelezett hívő őrizte és hagyományozta tovább Róma sötét katakombáiban. Ilyesmi mehetett végbe i. e. 2000 táján, a Kos-korszak kezdetén, amikor a harcos isteneket imádó észak és közép-európai törzsek özönlötték el a mediterráneum nagy matriarchális, földművelő kultúráit. A Bika-korszak elejéről, vagyis az i. e. 4000 körüli időszakról szinte semmilyen emlékünk nincsen, de tudható, hogy ez idő tájt nomád törzsek telepedtek le a Nílus, a Tigris és az Eufrátesz mentén, és létrehozták azokat a nagy folyóvölgyi kultúrákat, amelyeket ma a nyugati civilizáció bölcsőjének tekintünk. Különösen az egyes világkorszakok közötti átmenet időszakában van jelen ez a fajta teljesen újszerű, látnoki ihletettség és vizionáltság.

sea sunset holiday sand

Halak-korszak

Képtalálat a következőre: „age of pisces”

Halak jegy: feladni a saját személyiségünket és feloldódni egy nagyobb egységben. Krisztus születésével köszöntött be a Halak korszaka. A Kos-korszakot követte, amely a nagy birodalmak agresszív terjeszkedésének, a tüzes Kos energiának, több istenbe vetett hitnek, a nagy uralkodók és hadvezérek, és hadseregek kora volt. Jézus és a kereszténység megjelenése, a csodák és látomások, s a vágy a kollektív elragadtatásra (L. Greene) s a Halak jeggyel szemben elhelyezkedő Szűz jegy megtestesítője Szűz Mária szimbóluma a kornak….

Két ellentétes irányba úszó (de egy aranyzsinórral összekötött) hal szimbolizálja a jegyet: kettősség jellemzi, vágy a teljességre, de félelem egyben a személyiség elvesztésétől, egyfajta bizonytalanság hogyan kapcsolódjunk az isteni minőséghez. Ez a feszültség áthatotta a Halak korszakát. Templomok épültek, kolostorok, új vallások születtek, papok tanítottak, viszont akik nem hittek, azokat meghurcolták, akik mást vallottak, mint a bevett, azokat máglyán égették el. Teli volt a kor vallásháborúval. A Halak a legzártabb ház jele, a 12-es házé, jellemzi az elzárkózás, a befelé figyelés, a középkori kolostorok nem véletlenül ebben a korban születtek.

A Halak vizes, változó jegy. Jellemzi az intuíció, érzékenység, együttérzés, lelkiség, önfeláldozás, mártíromság. A víz, a Hal a kereszténység egyik legmeghatározóbb szimbóluma. Erős spiritualizmus jellemezte a korszakot mindenképpen, amely aztán a művészetekre és tudományra is hatott, s a reneszánszban csúcsosodott ki a Halak neptuni minősége művészeti alkotásokban, filozófiában, tudományos eredményekben.

Ez a korszak útkeresés, itt lent, hogyan leljük meg magunkban a Fent minőségét, az egy  Istennel való egységet. A keresztény egyház fizikai síkon megteremtette ennek az intézményrendszerét. S közvetítőnek kiáltotta ki magát. A 2000 év alatt sok esetben az egyház ellene ment a jézusi tanításoknak, a feltétel nélküli szeretet és megbocsátás tanítását nem nagyon tudta fizikai síkon megvalósítani.

A kérdések nélküli vak hit, a fanatizmus ugyancsak a Halak jellemzője, ebben is volt részünk az elmúlt 2000 évben.

A Halak  míg azt mondja: Hiszek, a Vízöntő azt mondja: Oké, értem, de kérlek, bizonyítsd tudományos eszközökkel….

Ez lesz az egyik fő különbség a két világkorszak felfogása között.

Vízöntő-korszak

f3912db7067a56d14f2ad7a2f43702fd

A Vízöntő levegő jegy, ebben a korszakban a szellem, az intellektus, az ismeret kerül előtérbe. A TUDÁS HATALOM. Ez a mondás is átlényegül. De igaz lesz. Ez az ismeretre való hajlam viszont már nem olyan lesz, mint a Halak korában, hanem egy magasabb tudatosság szintjén jelenik meg. Itt már a világ és a saját működését akarja megérteni majd az ember teljes mélységében és magasságában.

“Az ember a tudomány segítségével feltárja a világot és a pszichológia segítségével önmagát, de mindkét módszerrel azt látja meg, hogy ő és a világ egylényegű.”  – L. Greene a Vízöntő-korszakról (Kapcsolódás)

blue-sky-clouds-dress-247304

Egyenlőség

A Halak-korszak fontos jellemzője volt a piramis struktúra, a patriarchális rendszer. Minden egység, a család, a vallások, az államok élén egy ember állt, egy ‘istenség’. Mindenki tudta, hol a helye, és az egyéni szabadságnak nem sok tér jutott. A Vízöntő korban a piramis leomlik, az egyén sokkal nagyobb hatalomhoz jut önmaga kiteljesítéséhez…

A géniusz, s a tudomány

A Vízöntő archetípusa maga a géniusz, aki a régi rendet feldúlva újat hoz létre. Új találmányokkal sokkol, s forradalmat kelt. Sokan úgy vélik már az elektromosság megjelenésével beléptünk az új érába. Majd nem sokkal később jött az atommaghasadás, az autó, rádió, TV… Nehéz lenne megszámlálni az elmúlt száz évben hány géniusz állt a tudomány és az emberiség szolgálatába. Napjainkban pedig szinte minden nap bejelentenek valami új és pár évtizede még lehetetlennek tűnő megoldást. Pl. lassan a virtuális valóság olyan szintre lesz emelve, hogy nehéz lesz különbséget tenni a valóság és annak virtuális változata között. A gépek egyre inkább emberiek lesznek, az emberek pedig egyre inkább hasonlatosak a gépekhez. Ez jellemző uránuszi módszer, feje tetejére állítani mindent, hogy abból szülessen meg az Új.

Kommunikáció/networkingadult agreement blur brainstormingA Vízöntő levegő jegy, a kommunikáció, s annak áramlása központi eleme. Akik ráfeküdnek a számítógépes fejlődés egyre erősebb hullámaira, és tanulnak és követik az újat, azok könnyen meg fognak élni ebben az új világban, mivel hozzájutnak majd az információhoz, és a tudás hatalom, ez egyre fokozottabban érvényes lesz, ráadásul egyre nagyobb szabadságban lehet majd dolgozni vagy megosztani a tudást hiszen a világháló, a network már az egész Földet beborítja. A hálózatépítés ugyancsak jellemzője lesz a kornak. 

Közösségek/humanitárius tevékenység

A hálózatépítés egyik legnagyobb gyümölcse az lesz, hogy közösségek jönnek létre. S ezek együtt nagyobb ügyekért tudnak majd harcolni, s építeni a Vízöntő jegy oly fontos elemét az egyetemes testvériséget. Mit értünk ez alatt? Láthatjuk, hogy ebben a mi korunkban számos szervezet (akár nemzetek feletti) jön létre, akik harcolnak az emberiség egyes csoportjaiért, vagy egyes ügyekért, gyermekszegénység felszámolása, éhínség, nők jogai, stb… Tehát a közjóért. A Halak-korszakban ennek szinte nyoma sem volt. A munkahelyeken teret fog nyerni a team, a csapat ereje. Teret nyernek a globális mozgalmak a könnyű információáramlásnak köszönhetően.

Kapcsolódásokclose up of a womanAz emberi kapcsolatok, nemek szerepe és az azokat érintő normák átalakulnak. Száz éve (ha mondjuk beleolvasunk Szabó Magda: Régimódi történet c. regényébe,) az egyén szabadsága, (s legfőképp a nőké) olyan mértékben volt korlátozva, amely lehetetlenné tette pl., hogy egy nő szerelembe essen, vagy munkát vállaljon, a férfiak szerepe is be volt keretezve. A korlátok az elmúlt száz évben fokozatosan leomlottak és omlanak tovább. Ezzel persze a család, a házasság fogalma is más értelmet kapott, a nemek szerepe folyamatosan változik, s ez átalakítja az emberi, főképp férfi-női kapcsolatainkat. Régi dogmák lehullottak, és újfajta kapcsolódások is lassan elfogadottá válnak, a válás nagyon gyakori lett, és egyre gyakoribb lett egyébként, s lesz, véleményem szerint a szerelemből házasodás. Hisz egyre több ember ismeri fel az egyéni szabadságban, s döntésekben rejlő határtalan lehetőségeket.

Érdekes, hogy olyan géniuszok, mint R. M. Rilke 100 évvel ezelőtt megírta (1902-1908 között), hogy északról, a skandináv népektől fog elindulni az a folyamat, amelyben a kapcsolódás a férfi-nő között már ember és ember közötti kapcsolat lesz kölcsönös elfogadásban, egyenlőségben, a másik szabadságának elismerésével.

“Hiszen még csak mostanában jutunk el oda, hogy az egyes embernek a másikhoz való viszonyát előítélet nélkül, semlegesen vizsgáljuk s kísérleteink az ilyen együttélés megteremtésére a múltban példa nélkül állnak.”

“A leány és az asszony új, sajátos kibontakozása közben csak átmenetileg lesz férfias jó- és rossz-szokások utánzója és férfihivatások betöltője. Az ilyen átmenetek bizonytalansága után megmutatkozik majd, hogy a nők csak azért mentek keresztül ezeknek az (olykor nevetséges) álruháknak gyakori változásain, hogy legbensőbb lényük megtisztuljon… A nőnek ez a fájdalmakban és megaláztatásokban kihordozott embersége napvilágra lép majd, ha külső állapotának változásaiban levetkőzte a csak-asszonyiság konvencióit, — és a férfiak, akik ma még nem érzik ennek jöttét, meglepődnek majd és megdöbbennek…. Ez a fejlődés meg fogja változtatni a szerelmi élményt, amely most csupa tévedéssel van tele és mindenestül át fogja alakítani olyan kapcsolattá, amely embertől emberig terjed majd s nem férfitól asszonyig. És ez az emberibb szerelem, (amely végtelenül tapintatosan és finoman, jól és tisztán fog lebonyolódni a kötésben és oldásban egyaránt) hasonlatos lesz ahhoz a szeretethez, amelyben fáradságos munkával előkészítve két magány határolja, óvja és köszönti egymást.” (R. M. Rilke: Levelek egy ifjú költőhöz)

Az új kor már bizonyossággá teszi:  csak két szabad ember tud egymással méltó módon kapcsolódni.

A Vízöntő energia, ha akarjuk, ha nem változást hoz. S nekünk csak egy dolgunk van, hogy elővegyük a rugalmasságunkat, és változzunk vele.

Szabadság/felelősség

A Vízöntő jegy egyik jellegzetessége tehát, hogy nem tűri a korlátokat és támogatja az egyén szabadságát. A lehető legtöbbet kihozni a szabadságunkból, ez az egyik oldal, a másik viszont az, hogy ezzel párhuzamosan, teljes felelősséget kell vállalnunk magunkért, a döntéseinkért. A szabadságot nem ingyen kapjuk. A szabadság akkor tud kihajtani bennünk, ha személyes felelősséggel párosul. A Vízöntő kor embere felnőtt. Aki, ha szabad, azt önmagának köszönheti, s azt is  magának köszönheti, ha nem. Külső segítség ehhez egyre kevésbé fog érkezni. Hisz a Vízöntő túlnyomóan érzelemmentes jegy. A szellem irányítja, s az intellektus.

A lélekeye-eye-lashes-eyeball-840810

“Most végre megjelenik talán a felnőtt ‘Ember’, aki már birtokában van az önreflexió képességének. Lassan feldereng benne, hogy a saját pszichéje által teremtett valóságban él, és az az egyetlen valóság, amit megismerhet.”  (L. Greene).

Asztrológiai tanácsadás online

Ha kérdésed van, ha megakadtál, ha nem látsz tisztán, ha változni vagy változtatni szeretnél, ha nehézségekbe ütköztél és nehezen bogozod ki, ha kutatod vagy gyógyítod a gyökereidet, ha szeretnéd még jobban kibontakoztatni a benned rejlő tehetségeket, ha úgy érzed valamely életterületed lényegében leállt, ha szeretnél aktív önismereti munkát végezni, vagy, ha csupán egy általános elemzést kérnél, ha megismernéd a gyermeked asztrológiai képletét, s ezzel segítenéd őt, ha párkapcsolati problémád van, ha szeretnél tudatosabban élni, ha bármibe botlasz odakint, annak a tanítását szeretnéd jobban kezelni és beépíteni, …. és hiszed, hogy a fejlődés lehetősége bennünk lényegében végtelen, akkor jelentkezz be konzultációra.

http://www.barnabeata.com

Elérhetőség – Barna Beáta (barnabeata.com)

6 Replies to “A Vízöntő-korszak”

  1. Pingback: Notre Dame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s