A Nap Bikába lép (04.19.) – Annak lesz gyümölcse, aminek magját elvetjük

STABILITÁS, LASSULÁS, KIBOMLÓ TERMÉSZET, ÁTHANGOLÓDÁS, LECSENDESEDÉS, ÉRTŐ ÉRZÉKELÉS – BIKÁBA LÉP A NAP

A Bikába lépő Nap, azért fontos nekünk most, mert hoz kis stabilitást. Lassulást. Áthangolódást értékek nyomán. A szépség, ami kibontakozik odakint, segíthet.

KAPKODÁS, TÚLFOKOZOTT ÉRZELMEK, HARC – A MARS

A kint tapasztalható nehézségek, Kosban járó Nap, és uralkodója, a Mars nehéz fényszögei a nagy sorsbolygókkal, nagyon nehéz energiákkal telt heteket eredményeztek. A március vége, április eleje extrém nehéz volt. Nehézségben vagyunk a kollektívben, sokan már egyéni szinten is.

A változásoknak a belső, mentális és pszichés hatásai talán még erősebbek, mint a kint tapasztalható járvány. Egy új világ van kibontakozóban, mondják sokan. (Én mindenképpen a pozitív vetületét hangsúlyoznám ennek az időszaknak, mivel a sok veszteségen túl és személyes érintettségen túl, olyan fontos értékek, mint szolidaritás, empátia, a közösség, a szolgálat, az odafigyelés, egészen új és új formákban mutatkozik meg előttünk).

A Bikába lépő Nap nagy segítség, hogy stabilizáljunk, hogy szűkítsünk továbbra is. Hogy, ‘gyűjtsük’ egy kosárba, amink ‘van’, elsősorban, nem a fizikai síkon megvalósult birtokainkat, s arra figyeljünk.

KOLLEKTíV SZINTEN IS METAMORFÓZIS, EGYÉNI SZINTEN IS METAMORFÓZIS

Az átlényegülés időszakát éljük globálisan. De talán érzékelitek, hogy egyéni szinten is. A karantén ideje, a maga bizonytalanságaival, kicsit alászállás, kicsit keresés, kutatás. Kivételes csend adatik ezekben a hetekben. Hogy nézzük meg, hol szeretnénk átváltozni, hol szeretnénk új minőségeket hívni be az életünkbe, hol nem szeretnénk már a múlt felé nyúlni, hol nem tudunk és akarunk már ismételni, olyat, amit már ezerszer megszenvedünk.

A görög mitológiában Persephone, Zeus és Demeter lánya, az alvilág urának, Hadésznak lesz a társa, az elrablását követően.

A vegetáció, természet, termékenység megszemélyesítője lesz Persephone, amikor feljön a felszínre, megjön a tavasz, amikor alászáll, az aratást követően, elhal a természet, és beköszönt a tél. Az év kétharmadát odafent tölti, az egyharmadát odalent. A folyamatos alászállás, keresés, kutatás, és felemelkedés, a fény és sötét kettősége.

Kicsit ezt éljük mi is emberlétünkben. És március közepe óta, amióta megváltoztak a kinti ‘játékszabályok’, ennek a folyamatnak az intenzitása elsöprő.

AZ ALÁSZÁLLÁS

Mivel ezekben a hetekben a Plutó, Jupiter és Szaturnusz nagy közelségben egymással, és Marssal együtt álltak, ezért a félelem mint olyan, téma volt, az elmúlt időszakban. Nem tudtuk kikerülni. Foglalkoznunk kellett vele.

Az alászállás magában rejti a felemelkedést…

KERESÉS, KUTATÁS

Az alászállás lehetőség, önismereti munka, rejtett lélekrészeink szemrevételezése, múltból hozott fájdalmainkkal való szembenézés, kaland. A csend, ami adatik, az otthonainkba zárva, abban a helyzetben, amiben talált minket a karantén, szembesítés és szembesülés. Egy pillanat. Amikor lehetőségünk van új alapokat teremteni az elkövetkezőkhöz.

FELEMELKEDÉS

A karantén végén újra lesz napi rutin. Újra kevesebb időnk lesz magunkra.

Most egyéni szinten ott egy kapu, hogy az előttünk álló hónapban, amely kicsit stabilabb, kicsit földiesebb, kicsit lassabb energiákkal lesz teli, magunkkal (is) foglalkozzunk.

Fejtsük fel, hogy a múltnak hol a helye az életünkben, a jelenünket hogyan szeretnénk élni, s hogyan képzeljük a jövőt.

 

Kép: Dante Gabriel Rosetti: Persephone

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s