A ‘nehéz’ és a ‘könnyű’ – Júliusi asztrológiai előrejelzés

 

“Minél nehezebb a teher, annál közelebb kerül életünk a földhöz, annál valóságosabb és igazabb. Ezzel szemben a teher teljes hiánya azt okozza, hogy az ember könnyebbé válik a levegőnél, immár csak félig valóságos, s bár mozdulatai szabadok, semmi jelentőségük nincs.” (M. Kundera)

Ha azzal nyitunk egy hónapot, hogy a Mars éppen Kosba lépett, saját jegyébe, ezzel hatalmas erőt képviselve az égen, valamint, a Jupiter és Plutó egzakt együttállásban van Bakban, akkor az a hónap bizonyosan nem fog eseménytelenül eltelni. 

Én úgy vélem, hogy valahogy minden Egy. Amit odakint a kollektívben tapasztalunk, az zajlik bennünk is, kicsiben.

Két út van: (1) a mozdulatlanság, ezzel könnyen rugalmatlanná válunk, zárkózottá, akár sértődötté, vagy (2) a változásba vetett hit, ezzel elfogadjuk, hogy minden nap új kezdet, hogy a fejlődés lehetősége mindig ott velünk, rugalmasak leszünk, nyitottak és szabadok.

Azt véltem felfedezni, hogy az előbbi stratégia ez évben nem működik, mármint a mozdulatlanság. Mint, ahogy szobrokat zúznak szét odakint a nagyvilágban most, úgy reped szét rajtunk is a védőburok, amit eddig görcsösen magunk körül tartottunk egyes kritikus életterületeinken. S a repedéseken keresztül, ha akarjuk, ha nem, csorog be az Új.

Márciusban megálltunk, de csak odakint. Odabent erős belső munka indult el. A belső munka eredményeképpen, akár odakint is elkezdődött egy erős átalakulás (ha nem álltunk ennek erősen ellen) a tavasz folyamán, ami aztán felhozhatott újabb és újabb témákat, amiben még változhattunk. A változást az is generálta, hogy odakint lassan megváltoztak/megváltoznak a játékszabályok, valljuk be, egyre erősebb korlátok között élünk (Szaturnusz/Plutó Bakban: hatalmi játszmák, korlátozó struktúrák, rendszerek, kissé teszt, mennyit bír el az ember, mennyire tud harcolni a szabadságáért).

Azért írtam ilyen későn az előrejelzést, mert nem jöttek a szavak arra, mit érzek, mi zajlik most. Csak az érzet volt meg. De az nagyon erősen.

Ne feledjük, a Jupiter/Plutó együttállás június 30-án beállt (12-13 évente van ilyen, hogy a Jupiter a Plutóval együtt áll). A két bolygó már áprilisban produkált egy együttállást (április 4.), és lesz nekik még egy novemberben (november 12). Nos, nem túlzás azt mondani, hogy az év három olyan pontja ez, amit fontos megnéznünk. Mert ezek a pontok, s az ekkor felismert élethelyzetek, az ekkor megélt nehézségek, félelmek, vagy éppen pozitív fordulatok, örömök, erősen mutatják majd, hogy átadtuk-e magunkat az átlényegülésnek, ami ez évre ki volt adva nekünk, vagy sem. Hihetetlen energia, amikor a Jupiter, ami mindig tágít, sokasít, mellé áll a transzformatív Plutónak.

Két irány születhet meg bennünk az ez évi állandó Szaturnusz/Plutó/Jupiter-i leckéknek köszönhetően: vagy bepánikolunk, szorongunk, lefagyunk, visszaesünk, megállunk, bezárunk, vagy mélyreható változásoknak engedjük át magunkat, s ezzel lényegében újrateremtjük magunkat.

Az elmúlt napok, hetek bővelkedtek a fordulatokban. Mindeközben rájöttem, mivel tudnám legjobban leírni, miben vagyunk. Képzeljük el, egy koncerten, a színpadon nem énekesek állnak, hanem mondjuk az ez évben lényegében majdnem végig együttálló nagybolygók. S mint, ahogy a koncertek végén szokás, a reflektor elkezd pásztázni az énekesek között, és pillanatokra rámegy a reflektor fénye egyik-másik bolygóra. Bemutatkoznak. Kicsit ilyen.

Mikor azt hitted, hogy ez évre, azért meg volt az az adag változás, váltás, veszteség, elengedés, újba fordulás, ami más években már régen sok. S az év további részében most már tényleg hátradőlnél kicsit, akkor jön még. Egyszer újabb korlát (Szaturnusz Bakban/Vízöntőben), egyszer újabb mélyből hirtelen előbukkanó félelem (Plutó Bakban), egyszer hitvesztés (Jupiter Bakban), egyszer csalódás, stb… S ehhez folyamatosan jönnek a leckéztetők.

Szóval, olyan érzés, mintha az ez évi bolygóállásokkal az lenne a cél, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból, ebből az évből, ha helyretettünk egy életterületet, tartsunk tovább, és rakjuk rendbe a következőt is. Nincs valahogy egy nap sem, amikor hátradőlhetünk. Erős munka zajlik. Fordulatokkal teli napok, hetek.

“A nehézség, a szükségszerűség és az érték – három, tartalmilag összefüggő fogalom: csak az a nehéz, ami szükségszerű, csak az értékes, aminek súlya van.” (M. Kundera)

A nehézség

Én ebben az évben rájöttem, ha nehézségbe kerülök és átküzdöm magam rajta, magamért, akkor mindig jól jövök ki belőle, megújulva, erősebben, egyre közelebb, ahhoz, aki mindig is vágytam lenni.

Azt is észrevettem, amikor nehézségben vagyok (ha van is olykor segítség, segítő), pillanatokra egyedül maradunk, amikor senki nem támaszthat, és ez így van jól, mert ekkor történik meg az, hogy minden erőnket összeszedjük, lehullanak rólunk a gátló hiedelmek, és belépünk a változás mezejébe. Elengedjük a kapaszkodókat, s még, ha félelmek löktek is ki minket a status quo-ból, egy ponton megszületik bennünk az a bizalom, a minden rendben lesz ereje, ami aztán visz minket tovább.

A Bakban járó Jupiter így segít, ha tartod magad a belső igazságodhoz, mondja a Jupiter, megtartalak. 

A szükségszerűség

Bármennyire ágálunk a változástól sokszor, az élet nem más, csak az, csakis az. Ez az év arra is megtanított, hogy minden szükségszerű, ami velünk megesik. Hogy a legapróbb életeseménynek is jelentősége van, a legjelentéktelenebbnek tűnő találkozásnak is, mert az állandó változásban, nem tudjuk mely ponton érünk oda, érünk meg arra, hogy megértsük az élet egyes pillanatainak az üzenetét. S akkor tud beépülni, azon a ponton, amikor egy-egy ciklus lezárul, s akkor leszünk általa többek. S minden élménytől csak többek leszünk (ha negatív, ha pozitív), hisz kevesebbek sosem lehetetünk, hogy is lehetnénk.

Azok az életterületek, ahol nem tettünk magunkért, ez évben akár le is állhattak. Ott beszűkült a tér, de annyira, hogy levegőt sem tudtunk venni. Sarokba szorítottuk magunkat a mozdulatlanságunkkal.

A nehezék, nehézség erősít, átformál, kiszabadít elzárt élethelyzetekből. 

Az érték

Voltak hosszú időszakok az életemben, amikor azt gondoltam a Boldogság az, ami fenntart a vízen, vagy, hogy van olyan, próbáltam megragadni magát az érzetet, megmarkolni olykor, hogy velem maradjon, de, amikor megmarkoltam volna, elillant. Ahogy teltek az évek, rájöttem, a boldogságnál, sokkal fontosabb a Hála. Hogy a nap bármely pontján, meg tudjak állni, és egy pillanat alatt átélni, átérezni, épp akkor, miért vagyok hálás az életemben.

Az értékrendünk ez évben erősen átalakul. Odakint is, de egyéni megéléseinkben is. Új helyzetekben, új fényben tudjuk majd látni az életet.

Ha meglátod minden eseményben, búcsúban, nehézségben, feszültségben, fordulatban az értéket, s, amit abból tanultál, azt viszed magaddal, akkor ez az év szépen átformál. 

Mi a könnyű és mi a nehéz?

Azt hiszem akkor kerülünk általában nehézségbe, ha nem tudunk elengedni. Amikor lélegzetet veszünk például, s ezt tesszük egész életünkben, és vissza akarjuk tartani a lélegzetet, nem engedjük el, bent tartjuk, akkor egy ponton nem lesz levegőnk.

Az univerzum nem úgy lett kitalálva, hogy abban minden mindig mozdulatlan maradjon, örök örvény, átalakulás, átlényegülés.

A szabadság

Kétfajta emberrel találkozom mostanában, olyanokkal, akik szabadok, és olyanokkal, akik nem. Akik nem, azok jellemzően dühösek most, egyetlen eszközük az irányítás, és a kontroll, a hatalmi játszmák (Szaturnusz/Plutó).

Akik szabadok, azok most nyugodtak, valami megnyugtató nagyvonalúság lengi körül őket, bizalom, erő. Ők ebben az évben eggyel megint szabadabban tarthatnak tovább. Nem hat rájuk úgy a kinti korlát, nem hat rájuk úgy a hatalom odakint, tisztában vannak vele, hogy belső útjukon senki nem zavarhatja meg őket. Hitük stabil. És rendíthetetlen.

A JÚLIUS

A júliusnak csak főbb vetületeit emelném ki, mert a tendenciák hasonlatosak az elmúlt hónapokhoz.

A Mars újra kilép lassan a színpadra, mint főszereplő

A Mars keltett kis kavarodást március-áprilisban, amikor kvadrátba került a nagybolygókkal, úgy is hívják az asztrológiában: a Kis rossztevő. Felkavar, indulatokat kelt, energetizál, könnyen új helyzetekbe sodor.

A július egyik eleme, amire érdemes tudatosan figyelni, hogy a Merkúrral nehéz fényszögbe kerül. S ez velünk lesz a hónap utolsó hetéig.

Főképp a július 12-éig terjedő időszakban, amikor egyébként még a Merkúr hátrál, hozhat nehézségeket, nehezebb kommunikálni másokkal, elszabadulhatnak az indulatok, illetve magunkon is azt vehetjük észre, hogy kimondunk dolgokat, amit máskor nem, ezzel felkavarjuk az állóvizet.

A hónapnak ez az egyik fontos eleme. Ebben érdemes tudatosnak lenni, ha valakit környezetünkben elsodor az indulat-osság, vegyük elő a jó-indulatunkat, és segítsük át őt a nehézségen, ezzel magunkat is. Egy kedvenc asztrológusom, így definiálta a Merkúr-Mars kvadrátot, ami most majd jön: A szó, mint fegyver. A Merkúr/Mars kapcsolódás azt is jelentheti, hogy nem jó híreket kapunk. Ez megesik, a napokban is megesett.

A Mars ez évben még kelt erősebb kavarodást. Augusztusban beér hátráló mozgása árnyékidőszakába, majd ősztől hátrál, és nehéz fényszögekbe keveredik a nagybolygókkal.

Érdemes júliusban nyaralni, mozogni, pihenni. Rokonokat látogatni.  Merkúr a közlekedés is, látjuk, egy-két határt már a héten is lezártak. Óvatosan tervezzünk utazásokat. És mihamarabb.

Érdekes, hogy épp az oktatás és az utazás lett leginkább érintve az ez évi szokatlanságok miatt…(merkúri témák).

A Mars Kosban másik vetülete, hogy dinamikusabbnak érezhetjük magunkat. A Mars saját jegyében, Erő. Figyeljünk sokat befelé, az erőnkre fókuszáljunk, ne az erőtlenségünkre. Azt fejlesszük magunkban tovább. Úgy nem keveredünk bele a nehézségekbe. Hanem megoldjuk őket.

A Merkúr hátrál

Úgy indul a hónap, hogy benne vagyunk a Merkúr hátráló időszakában (egészen július 12-ig). Nekem ilyenkor mindig lerobban a rozzant kis autóm, eltűnik a házban az utolsó biciklizár is, nem indul a vonat időben, elfelejtek egy kőbe vésett időpontot, és sorolhatnám… Mindjárt vége ennek, ha gondjaink akadtak adminisztrációval, kommunikációban, közlekedésben, a hátráló merkúri időszakok jellemzően ilyenek. Elmúlik.

A Vénusz már előre halad

A Vénusz már nem hátrál, de még az árnyékidőszakát éli a hátráló időszaknak, ami június 25-én ért véget. Vagyis vénuszi témákban, mint párkapcsolat, anyagiak, értékrendünk, még nem indultak el a benti változásokkal egybeeső kintiek, de augusztustól bizonyosan elindulnak. Még átrendezgethetjük az elkövetkező hetekben ezeken a területeken az életet.

Jupiter/Plutó együttállás

A bevezetőmben  írtam erről, így csak fél mondatban. Ha valahol maradtak még félelmeink, azok most felnagyulhatnak, nagyon erősen, vagy hirtelen leckéztetők személyében előtörhetnek a semmiből. Ahol nem tudtunk elengedni, ahol ragaszkodtunk ott most a két bolygó megmutatja, hogy ott van még dolog. S, hogy mi? Hát persze, hogy az elengedés. Nagy erő ez, a következő együttállásig, ami novemberben lesz, munkálkodjunk, hogy ott már ennek az állásnak csak az erejét vigyük magunkkal. Ami a Hit és a Teremtés, önmagunk állandó újrateremtésének lehetősége.

Megjegyzem, ha az évben tettünk magunkért, most már benne vagyunk a fordulatban, s, ha fordulat, akkor az mindig hoz újabb és újabb teendőket, tehát ne csüggedjünk, ha most nap mint nap jön olyan, ami kisebb-nagyobb félelmeket kelt, ha Újba lépünk, ott nem tudjuk a következő lépést, csak halványan. Az intuíciónk vezet.

Egyébként, érdekesség, a spanyolnátha időszakában 1918-19-ben is Jupiter/Plutó együttállás volt ez égen. És az első, második, harmadik hullám egybeesett a Jupiter és Plutó közelségével, együttállásaival. Olvastam erről, vannak asztrológusok, akik ezt kutatják.

A Jupiter/Plutó analógiája az is, hogy megsokasodnak az összeesküvés-elméletek. Titkos dolgok kerülnek elő, fény derül az igazságra. Ebből sokat kapunk ez évben.

A Szaturnusz visszakerül a Bak jegyébe

Július másodikán visszahátrál a Szaturnusz a Bak jegyébe, igen, nem szűnik a szorongató Bak energetika, ahol még nem tanultunk Rendet, ott zajlik a Rendrakás tovább. Azért ezt is meg fogjuk érezni a hónapban. Korlátozást főképp odakint. A kinti korlátokkal felismerhetjük a benti szabadságunkat. Én így vallom.

A Szaturnusz aztán legközelebb decemberben kerül vissza Vízöntőbe a sokat emlegetett Jupiterrel való együttállásával. Addig mind a kollektívben, mind egyéni szinten érdemes kimunkálni, milyen ‘Rend’ szerint szeretnénk tartani tovább, mibe szeretnénk tenni a ‘Hitünket’, milyen ‘igazságok’ nyomán szeretnénk élni az életet.

Bak Telihold – július 5. 

A sok Bak energiához még jó kis Bak Telihold is társul e hónapban. 6 hónapja decemberben volt ugyanebben a jegyben Telihold, kicsit ez egy ciklus vége, egy új kezdete. Érdemes megnézni, miben voltunk decemberben, és mi fordult meg bennünk azóta. A decemberi tematika esetleg felbukkanhat, máshogy, más fényben már, ebben az időszakban.

Rák Újhold – július 20.

A Rák jeggyel mindig az érzelmek, az intuíció, a család, az intimitás fogalmai társulnak. Érzelmes Újhold. Forduljunk a családhoz, a gyökerekhez. Töltsünk sok időt a családdal.

A Nap Oroszlánba lép – július 22

Ez nagyon jó. Az Oroszlán jegye mindig életöröm. Napfény. A hónap második hetében a Nap szembenállásban lesz  a nagybolygókkal, és ezzel enyhe feszültség  lengheti be a hetet. De a hónap harmadik hetében a Nap saját jegyébe lépve segít, hogy adjunk az életörömöknek, használjuk ki a nyarat.

Ne feledjük, hogy mindeközben a nagybolygók lényegében, bár fokokat távolodnak, közelednek, de szoros közelségben egymással. Természetesen mindenkinek egyéni képlete határozza meg, hogyan érzi, értékeli a mozgásukat.

2020 

87e2584466303a80d2c64fc51c82995f

Ahhoz hasonlítanám, mintha hegyet másznánk. Valahogy ez évben tudatosan kell. És tudatosabban is tudjuk. Higgadtabban. Óvatosabban. Nem véletlen volt a lezárás, a megállás tavasszal. A sok Bak energia arra tol minket, reálisabban, megfontoltan. Mint, ahogy a hegymászók figyelik, hova tegyék a lábukat, mibe markoljanak a sziklán legközelebb, hogy feljebb jussanak. Nem hátra nézni, mert az már nincs, csak előre. Folyamatos, kitartó belső munka és külső helytállás, amit követel tőlünk ez az év. Ha ezt megadjuk neki, akkor felérünk.

És, ha felértünk, megértjük, hogy mi miért esett meg, hogy mi miért veszett.

A nehéz lesz a könnyed, s a könnyű a nehéz.

Azt nézzük meg, mit szeretnénk majd ott látni, odafent, ha megmásztuk.

Milyen látvány táruljon elénk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s