Telihold Halakban (09.02.)

A Szűzben járó Nap áll szemben a Halakban járó Holddal.

Szűz-Halak tengely: Realitás, rend, lényeg(es) vs határtalanság, spiritualitás, lélek. A Halak Telihold mindig hordoz magában finomságot. Ez a mostani Nap/Hold kapcsolódás különleges, mert több más hatás is fenn az égen, ami miatt nem egyértelműen egyet érzünk, hanem tengernyi módon tengernyit érzékelhetünk.

A Hold, ha teli, … fényével megvilágíthat olyat, amit máskor esetleg nem látunk meg.

A Halak Hold a lelkiség jelölője. Lássunk túl a fizikain, és keressük a megoldásokat attól elrugaszkodva, azon túllépve. Ezt még tetézi, hogy a Hold átöleli a Neptunt Halak jegyében a nap folyamán.

A Neptun közben szembenáll a gondolkozásunkért, kommunikációért felelős Merkúrral. A Merkúr erőben van Szűz jegyben, segít lélekszinten elrendezni, helyrerakni olyat, ami nincs helyén, ami feszít, ami már nem lényeges. Megértést hozhat ez a Telihold. Mélyebbet, mint máskor, olyat, ami a lélek mélyéig hatol.

De itt még nincs vége, hisz mindeközben az Uránusz, ami a hirtelen, felszabadító energiákért felelős bolygó teremtő kapcsolatban van a Nappal, s a Telihold beálltakor a Holddal is. Inspiráció. Új lendület. Fordulat lehetősége. Mindez megtámasztva a Szűz energiával az égen, ami most annyit segít nekünk, hogy meglássuk a lényegest. Leföldel mindent, aminek engedélyt adunk.

Amire viszont utaltam odafent, hogy nem csak lebegés és a határtalan Halak érzet lesz ebben a Teliholdban, azt arra alapoztam, hogy jelenleg egy ún. T-kvadrát (nehéz, feszült fényszögekkel kapcsolódik 3 bolygó egymáshoz) az égen kardinális jegyekben (kardinális = cselekvés, kezdeményezőerő). A Vénusz, a Mars és a Szaturnusz kapcsolódik.

A Kos Mars hatását egyre inkább érezhetjük, hisz lassul, hogy majd szeptember 10-én ‘megálljon’, és irányt váltson. Amikor egy bolygó irányt vált, ott mindig nagy nyomaték van. A Kos Mars mit mond? Akarom. A Szaturnusszal kapcsolódva, a Mars beakad, hiába akar, nem tudja erejét megmutatni. Fékeznie kell.

A Vénusz, ami most Rák jegyében érzékennyé tehet minket, főképp azzal kapcsolatban, amit esetleg vágyunk, de még nem valósult meg az életünkben. A Merkúr (Vénusz/Merkúr szextil) segít ebben is, hogy megfogalmazzuk mi is az, ami felé tartanánk értékek nyomán. A Vénusz a Marssal nehéz fényszögben a Yin és Jang balanszírozása. A női energiák vs férfi energiák harmonizálása bennünk, s odakint is, a párkapcsolatainkban.

Ezek a diszharmonikus kapcsolódások hozzáadnak a Teliholdhoz. Nem nagyon dőlhetünk hátra. Sok gondolat vagy érzés futhat át rajtunk.

A szeptember fontos hónap lesz, ez a Telihold a nyitánya kicsit annak…

hogy főképp a sok Szűz energia (s az erejében levő Merkúr) segít nekünk majd fizikai síkon is megteremteni, elrendezni esetleg azt, amit eddig nem mertünk vagy nem tudtunk.

Ha nem láttuk, vagy láttuk be, vagy nem értettük, most megnyilvánulhat a megoldás e hónapban, olyan életterületünkön főképp, amit ezek a fenti kardinális jegyben álló bolygók érintenek. Ahol nehézségben vagyunk, ahol fejlődni vágyunk.

Hogy amit vágy(unk) beteljesedjen, ahhoz konkrét lépések kellenek viszont:

felelősségvállalás, tett és erő.

Ez a hónap ebben lesz erős, hogy ezeket követeli ki tőlünk, cserébe kapunk új megoldásokat, új látásmódot, új minőségeket. Épp ott, ahol leginkább vágyjuk ezeket.

De erről bővebben majd a szeptemberi előrejelzésben, ami készül, és 1-2 napon belül fent lesz, itt, a blogomon…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s