+

A fügefa (a gondoskodásról)

Egy kert mindig annyi történetet hordoz.

Olyan helyre születtem, dédszülői házhoz, ahol a kert az élet közepe volt. Birsalmafa, kis zöldre festett kerti csap, labirintushoz hasonlatos veteményes, krumplibogarak, a friss borsó illata, kitaposott utak az ágyások között, gyümölcstől roskadozó ribizlibokor, rózsával befuttatott veranda…

A kert, kicsit olyan, mint a lélek. S a lelkünk, mint egy kert. Gondoznunk kell. Locsolnunk kell, hogy növekedjen, hogy termés legyen, gazolnunk, hogy rendben legyen, és kapálnunk, hogy porhanyós legyen a föld.

Tegnap megálltam a kis fügefa előtt. Szereti ezt a kertet. Átültettem ide, nem tudtam elengedni. Ugyanis hozott nekem egy fontos üzenetet egykor.

Vannak találkozások az életben, amit sose feledünk. Jönnek tanítók az életben, akik olykor ‘fel-, vagy továbbsegítenek’. Nekem ilyen volt ez a kis fügefa is.

Egy tavaszon megismertem valakit, egy idegent. Annyi szerepe lett csak az életemben, hogy nekem ajándékozott egy fügefát. Aztán eltűnt. Egy  áprilisi enyhe tavaszi napon, ott állt előttem, és váltig hajtogatta, hogy szeretne nekem ajándékozni egy fügefát. Fogadjam el. Én nagyot nevettem, hisz, mondtam, 150 km-re vagyok otthonról, vonatoznom kell, metrózni, nem tudok most hazavinni egy fügefát. Plusz, nem értek a fügefákhoz. Félek, tönkreteszem.

De ő nem hagyott, nem fogadta el az érveimet, sarkon fordult, és elszaladt a kertjébe a fügefáért. Leroskadtam egy padra. Teljesen kiakadtam.

Mielőtt elkezdtem 8-9 éve asztrológiát tanulni, nagyrészt tudattalan mechanizmusok, irányították az életem, ami jó, viszont kevés volt az önismeretem, s emiatt sokat szenvedtem. A krízis, amibe belerohantam jópár évvel ezelőtt jórészt csekély önismeretemnek volt köszönhető. Minden romba dőlt, amiben addig hittem.

Az asztrológia segített ki a mélységekből, a bizonytalanságaimból, az indított el egy küzdelmes, de izgalmas önismereti úton. 

A Rák jegy a GONDOSKODÁS jelölője az asztrológiában. A gondoskodás fogalmát sokszor jelentéktelennek érezzük, és úgy is kezeljük, mondván, gondoskodni mindenki tud. Én is ezt hittem magamról. 

Közben, talán legnagyobb szenvedéseink gyökere épp abban rejlik, hogy nem tudunk jól gondoskodni. Merthogy:

 • gondoskodnunk kell másokról
 • gondoskodnunk kell magunkról
 • s, azt is meg kell tanulnunk, hogy rólunk gondoskodhassanak, ha úgy hozza az élet.

A gondoskodás témája körülöleli az egész életet. Van, aki ebben ügyes, van, aki tanulja, egész életen át. (A Rák jegy dominanciájával születettek vénájában van a gondoskodás: Nap, Aszcendens vagy Hold Rák jegyben). 

58f0a2c032b25a529bd87f76b718a711

De térjünk vissza a történetemhez. Szóval ültem a padon, és dúltam-fúltam. Nem értettem, miért borított ez ennyire ki, aztán tisztult. Az idegen rám erőszakolta a kis fügefát. Úgy akart gondoskodni rólam, ahogy én baromira nem kértem, hogy gondoskodjon. Ez fektetett ki. Mivel akkor még erősen adtam a megfeleléseknek (ami a Mérleg Plutós generáció –  1970-1981 – egyik nagy keresztje), nem kezdtem el toporzékolni, hogy nem viszem a kis fügefát, hanem megadóan leültem a padra. És vártam. Hogy hozza.

Az idegen boldog volt. Átadta a fügefát, ami baromi nehéz volt, mert kis dézsába volt ültetve baromi sok földdel. Én ezt éreztem:

 • belém gázoltak
 • olyat erőszakoltak rám, amit nem akartam
 • el se tudtam képzelni, hogyan bírom hazacipelni
 • s szorongtam, hogy nem tudom majd a kis fát életben tartani (mert valljuk be a fügefákhoz nem értettem).

Ahogy megérkezett hozzám a fügefa, arra is rájöttem, az idegen tükröt mutatott. Épp így gondoskodtam olykor én is. Túlzóan, saját határaimat és mások határait, átlépve. Nőként halmozottan nehéz olykor jól gondoskodni, annyira a lelkünk része, a Hold, mint a női oldal jelölője, nem véletlenül a Rák jegy uralkodó bolygója. Női megéléseink egy nagy részét a gondoskodás leckéje hatja át. De férfiként is lecke ez. Hisz a férfinek is van női oldala.

Szóval a tükörben ezt láttam: Ilyen az, amikor úgy gondoskodunk a másikról, hogy az nem is kéri. 

Megfogtam a kis fügefát, és valahogy felküzdöttem a vonatra. Végigutaztam vele egy-két megyét, aztán átkeltem vele egy-két metróaluljárón, majd újra vonat. Az állomáson pedig betuszkoltam az autómba. Hazaértünk.

Másnap tanácsot kértem kerthez értő barátaimtól, hogy hogyan tovább. Elültettem. Őszig nem is volt semmi gond. Egy-két levél kibomlott. Aztán október táján, elhullottak a levelek, és olybá tűnt, a kis fa elhalt.

Pánikba estem, kiszedtem a földből, és átültettem egy dézsába, a fészer mellé tettem. Kiborultam, mert ‘tudtam’, hogy ez lesz. Kitavaszodott. A kis fügefáról majdhogynem elfelejtkeztem. Ahogy költöztünk tovább, viszont ráleltem a fészer mellett. Az éppen kibomló zöld levelekkel. Élt. És rám nevetett.

Most itt van velünk az új kertben. Átültettem, szereti itt.

Volt, hogy alulgondoskodtam az életben (főképp magam felé), volt, hogy túl (főképp mások felé). Amint ezt az asszimmetriát megértettem, az élet könnyebb lett. Szabad.

Nézz rá:

 • hogyan gondoskodsz magadról (az öngondoskodás nem önző dolog, hanem szükségszerűség)
 • hogyan gondoskodsz másokról (tiszteletben tartod-e a másik határait, és a magadét?)
 • meg tudod-e engedni másoknak, hogy gondoskodjanak rólad?

A kapcsolódás az élet része, ennek egyik szelete a gondoskodás bennünk.

A kapcsolódás magaddal és másokkal határozza meg az érzetet, ahogy élsz. A gondoskodás magadról és másokról ugyancsak meghatározza azt, ahogy élsz.

Hogy ennek egyensúlyát tartani tudjuk, jó, ha van kis önismeretünk.

Csak önmagunk kitartó, s olykor küzdelmes felfejtése, és a kapcsolódásokra való hajlam és nyitottság, segíthet abban, hogy megmaradjunk a szabadságunkban, és meghagyjunk másokat is a szabadságukban.

Persze, ez leginkább, tapasztalással, nyitottsággal, kockázatvállalással érhető el. Az érzelmek mutatják, merre az irány. A Rák jegy, s ezzel a Holdunk mutatja a születési képletben hogyan és mire vagyunk leginkább érzékenyek. Mindenki más érzékenységgel bír.

Érzéseink nyomán kapcsolódunk. Nem rációval. Aki azzal, az nem kapcsolódik, hanem a biztonságát keresi, kívül. Az érzés befogadás, ez a női oldalunk, ami mind a férfiban, mind a nőben ott van. 

Úgy gondoskodni, hogy közben tiszteletben tartjuk a határainkat és a másikét is, egyensúlyt hoz az életbe. Szimmetriát. Bizalmat. Szabadságot. Magunknak, és mindazoknak is, akikkel kapcsolódunk. 

A kis fügefa ebben a kertben szereti a fényeket, a földet.

Tovább már őt nem viszem. Csak azt, amit hozott nekem.

 

 

 

+

A Szaturnusz, a Plutó, s amikor ‘az anyag keresztje a lélekre nehezedik’

2019 februárjától számos írásomban utaltam a két nagy sorsbolygó, a Szaturnusz és a Plutó együttállására, amely szinte présként hat (akár kínzó veszteségeket okozó tapasztalásokat hozhat, korlátokat, szembesülést, fordulatot), főképp azokra, akiknek születési képletében is van a két bolygó között nehéz kapocs. A napokban a két bolygó kapcsolódásának újabb analógiáját, jelentését, jelentőségét fedeztem fel.

Sok idős ember került  nehézségbe, nem véletlen, a Szaturnusz most nagy erőt képvisel odafent. 

Ezen az elmúlt héten volt sokminden odafent, a Merkúr jegyet váltott, három bolygó csatlakozott a Plutóhoz a hátráló mozgásban, a Szaturnusz (hétfőn), a Vénusz (szerdán), a Jupiter (csütörtökön). Vénuszról írtam,  hogy főképp a vénuszi témákban hathat erősen egész nyárig (anyagiak, értékrendünk, párkapcsolat), ha ott nem teljes még a REND, ha ott nincs még egyensúly, és önvalónknak megfelelő berendezkedés az életünkben, akkor ezt most érezni fogjuk, akár nehézségként is. A Szaturnusz jellemzően a korlátainkra mutat majd rá, és, ha még ‘rendetlenség’ az életünkben, arra, a Jupiter pedig életünk mindazon elemeire, amelyek ellene mennek a belső igazságunknak. Szerdán a Mars Halak jegyébe lépett a Vízöntőből és június végéig itt lesz (ami egy higgadtabb szaturnuszi jegy volt, persze az uránuszi hirtelenségekkel is), itt a Halakban megjelenik a hangulatiság, energiánk ingadozó lehet, és az érzelmek jobban elvihetnek, mint máskor, a befelé figyelés, elvonulás jellemezheti energetikánkat.

Amióta március óta egy időre bezárult a világ, az is kiderült hamar, egyes generációk jóval veszélyeztettebbek, mint mások. Akárcsak egy szimpla influenzánál. Elkezdtük őket védeni. És ez így jó.

A nagyon idősek, akik végigélték a 20. század összes viharát, mintha már nem akarnának részt venni, abban, ami most jön, a változásokban, egy részük, kilép.

astrology-saturn-bold-400wA SZATURNUSZ az öregkor jelölője is az asztrológiában, az aggkor.

Jelképe a kereszt és a félkör.

“Az anyag keresztje a lélekre nehezedik.”  (Takács T.: A Fejlődés iskolája)

A Szaturnusz jelzi az időt, a mulandóságot. A földi lét határainak jelölője.

Épp, amikor a Szaturnusz egy pillanatra ‘megállt’, majd hátráló mozgásba váltott, kedd hajnalban elment a nagymamám. 93 éves volt.

1927-ben születni, az pont az, hogy mindent láttál.

A 30-as évek nehézségei, hatalmi, plutonikus eseményei, amik aztán a második világháborúba torkolltak, aztán a háború utáni hideg-háború évei, és sorolhatnánk.

Ezt a hetet, bár odakint temérdek teendőm volt, mélyen befelé fordulva töltöttem, sokat gondolkoztam azon, mi miért, s miért épp most, s, hogy miért volt ő fontos nekem. Az alábbi minőségek egyébként mind a Szaturnuszhoz és Plutóhoz köthetők …

AZ ÁLLANDÓSÁG

Hiszem, hogy nincs egy pillanat, amikor ne lennénk változásban. Ami talán a legszebb az idős családtagjainkban, a nagymamákban, nagyapákban, az az állandóságuk, a változatlanságuk, hogy mernek változatlanok lenni, bármi is odakint. Ellenállnak az újnak.

Talán ez az egyik, ami hiányozni fog, így, hogy ő elment. A rituálék. A megszokásai. A lakása, amiben, amióta eszemet tudom, minden ugyanoda volt helyezve, és mindig csakis ugyanoda. Ez olyan támasz volt mindig nekem. Egy olyan korban, amikor minden változik. A vitrinben az üvegpoharak, a konyha sarkában álló varrógép (a varrógép volt a lakás lelke, sokat ült mellette), a festmények a falon, a gáztűzhelyen a bádogdoboz, amibe a gyufákat dobta. Egy centit sem mozdított semmin az elmúlt 40 évben. Aztán a szokások, megszokások, ahogy egy ideig még nagyapámmal, majd később egyedül leült a konyhánkban és szedte elő  a lekvárokat, vagy a meggybefőttet, vagy,  amit éppen hozott nekünk a boltból, vagy a piacról.  Ahogy, amikor mentem vissza egyetemre vasárnaponként, csomagolta a pogácsákat a lisztes papírzacsiba, hogy még csak ezt az egyet, na meg ezt, de még ezt is, mert belefér. Ezt mindig így, addig, amíg a legfelső pogácsa ki nem pottyant a zsákból, mert annyira tele volt. Egy ponton, a nagymamám már csak hozzánk járt villamossal, és a piacra, ez lett a szenvedélye. Aztán már ez sem ment, legyengült. Maradt a fotel. Igy volt az utolsó képem róla.

Sokat voltam nála, mint kislány. Unokának lenni jó. Valószínű nagymamának lenni is.

A BEZÁRKÓZÁS

Az időskor szerintem egyszerre NYITÁS és ZÁRÁS.

Az elmúlt napok merengésének egyik eredménye, hogy rájöttem, egy ponton túl, egy bizonyos kor felett, az emberek bezárnak. Bezárnak, de mégis adakozók tudnak maradni ennek ellenére. Bezárnak, de bizonyosan nem eseménytelen, amit odabent megélnek. Hisz tenger idejük van elmerülni… Ilyen volt a nagymamám is. Addig sütött, amíg bírt. És segített, ha tudott. Ami egy csoda. Valami rebellis módon járta a saját útját viszont, amibe senkinek nem volt beleszólása. Oda nem volt bemenet. Mondják, hogy egy bizonyos kor felett asztrológiailag a HALAK jegy minőségeit visszük, a 12-es ház jelölője a képletben, a teljes befelé fordulás, bezárkózás. Csend. Ha hozzá mentem, a csendbe mentem.

A MÚLT

Ők nekünk a múlt, csak ők tudják mi volt. Mi nem férhetünk hozzá.

Én mégis mint kislány, azt gondoltam, ha nála vagyok, ott vele, a lakásában, akkor a múlthoz is hozzáférhetek. Nagy dolog volt, ha megengedte, hogy kinyissak egy-két fiókot. Régi igazolványok, fotók, csipkegallérok, órák. Oda voltam.

8b616e8b551abb03713eea8da848f9fdAz is most jutott eszembe, mert eltemette az elmúlt 40 év, de érdekes módon az elmúlt napokban kiástam, ahogy nála felébredtem reggelenként a rekamén. A redőnyt este ő lehúzta, de nem egészen, így, amikor reggel keltem, a szobát elöltötték az apró fények. Imádtam. Mindig úgy tettem, mintha még aludnék, hogy sokáig tartson, mert, amikor észrevette, hogy ébren, bejött és felhúzta a redőnyt. Aztán kimentünk reggelizni a hűvös konyhába. Felnőttként, mindig olyan helyen szerettem volna élni, ahol van redőny. Most épp ilyen a szobám. És figyelek, hogy reggel, ha kelek, épp így pöttyözzön a nap.

A lakásában ott volt minden lépésnél a múlt. Még, ha fiókokba rejtve is.

Egyszer, ha jól emlékszem eljött velem Tapolcára, és sétáltunk egyet a parkban. De, most, hogy tovább gondolom, lehet, hogy ez meg sem történt. Csak erre vágytam volna nagyon vele.

Februárban került kórházba, onnantól nem lehetett otthon. Épp akkor, amikor 1-2 hétre rá, a kórházak nehézségbe kerültek. Akkor indult a hanyatlás.

AZ ELENGEDÉS

A hanyatlás, s amikor elveszik az erő.

Ahogy gyengül a test és a szellem, elkezdődik a hanyatlás. S benne ott az elengedése mindannak, ami volt. “Az anyag keresztje a lélekre nehezedik”. A Szaturnusz.

A KILÉPÉS

Sokat gondolkoztam azon, hogy azok, akik most nagybetegen kórházban voltak az elmúlt hetekben és nem tudtak úgy kilépni, hogy mellettük legyenek a szeretteik, egyedül kellett megküzdeniük, ezt miért kapták. Nagymamám is így ment el.

Ez igazán a Szaturnusz/Plutó együttállás minősége = Elzárva másoktól, elmenni. Szomorú. De el kellett fogadni.

Ez évben sokmindent el kell fogadni (Jupiter/Plutó együttállás Bakban).

Kicsit olyan hangulatban voltam a héten, s még most is így vagyok, mint, azokon a régi reggeleken, amikor kislányként, nem akaródzott kibújni az ágyból, hogy lássam még az apró fényekkel teli szobát, ami amúgy ő volt igazából, amibe mindig megérkeztem, amikor fogadott, s  … mindaz, ahogy élt, aki volt, minden mozdulatlanságával: az a csend, az a varázs, az a biztos pont, az az erő.

 

 

 

+

A Vénusz megkezdi hátráló mozgását – A jelen felértékelődik, maga alá söpri a múltat, és a jövőt (05.13.)

A távol és a közel

tumblr_ncvp6hkLxQ1r0tn1eo1_500A ‘távolságtartás’, amiben vagyunk, újdonság, és furcsa hozzá alkalmazkodni, hisz az érintés, a közelség, a kapcsolat alapvető emberi igényünk. Amikor egy bolygó hátrál, akkor kicsit ezt éljük meg, kicsit távolabbról lesz rálátásunk arra az életünkben, ahol még van megoldandó, egyrészt, másrészt olyan ‘testközelbe’ kerülünk megoldatlanságainkkal, hogy állandó belső munka tud csak minket a víz felett tartani.

A Vénusz fő témája (bár nem az egyetlen): a kapcsolódásaink, a párkapcsolat. S ebben az évben lesz ezzel dolgunk. 

Hogyan szeretünk, s hogyan szeretnek minket?

Black and White Illustration of Venus astrological symbolA Vénusz az asztrológiában a vágyaink jelölője. Ahogyan kapcsolódni vágyunk, s amilyen értékekre; minden, ami érzék, érzet, szerelem, kellem. A Vénusz a harmónia is, az arányok, az egyensúly. A szellem (kör) és az anyag (kereszt) kettőssége.

A Vénusz ún. személyes bolygó, s mozgását nagyon erősen érezhetjük egyéni szinten is. Június 25-ig  mindenképpen, de igazából egészen július végéig érezhető lesz az, hogy nagyobb nyomaték helyeződik a párkapcsolatokra. Vagyis arra, hogy tisztul, egyre tisztul, hogyan jó nekünk kapcsolódni. S, hogyan nem.  

Ebben az évben, minden olyan kapcsolódás, ami tiszta, mély, és ‘lélektől-lélekig’, az mélyül tovább. Ami teli nehézséggel, vagy, ami meghaladott, az egyértelműen nem. 

A karantén és a párkapcsolatok

Párkapcsolatok terén 4 forgatókönyv lehetett a karantén uralta időszakban, ami részben még tart, részben már kifelé vagyunk: a) boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatban ért minket a karantén; b) megterhelő, megoldatlanságokkal teli párkapcsolatban; c) elszakítva a párunktól ért minket a karantén; d) egyedül(valóságban) ért minket a bezárkózás ideje. Mindnek meg volt a maga leckéje. Az a) pont persze visz mindent, mert szép, s nagy szerencse. De sokak, szerintem a d) pontban is jól érezték magukat, ha jól élték meg. b) és c) egyértelműen nehézség.

A hátráló Vénusz

A Vénusz 18 havonta ‘hátrál’. Amikor egy bolygó  hátráló mozgásba vált, akkor mindazon témák, amelyekkel társítjuk az adott planétát, kissé belassulnak (május 13-június 25). Emiatt ezek az időszakok tökéletesek az újratervezésre, újragondolásra.

Belassulnak, mindazonáltal nem telnek ezek az időszakok belső munka nélkül. Sőt, pont ez a lényegük… 

A Vénusz Ikrekben egészen augusztusig

Egészen augusztus elejéig Ikrek (Merkúr) jegyében lesz a Vénusz, ami extrémen hosszú időszak egy jegyben (ha nem hátrál a Vénusz, általában 4 hétig van egy jegyben) – persze a Merkúr többször jegyet vált majd, ezzel színezve a tapasztalásainkat.

A Merkúr a kíváncsiság, mozgalmasság, levegősség, a változékonyság, a felfedezés érzete, a tanulás, a kíváncsiság jelölője.

Ugyancsak, a beszédé, kommunikációé, hogy kimondjuk, hogy megosztjuk, hogy nem tartjuk magunkban.  

A MOST és a PILLANAT EREJE

A földies Bak jegyben álló bolygókkal ellentétben (a sok tartás, kitartás, megtartás leckéi mellett, ami már 1-2 éve minket állandóan sakkban tart), a Vénusz most olyan energetikába tol minket, ami végre kissé játék, kissé lendület, ami a MOST, és a PILLANAT, annak minden ajándékával, és tapasztalásával együtt.

(Majd nézzük meg: májusban mennyien döntenek úgy, hogy, ha csak pár pillanatra is, de jól akarják érezni magukat; egy rövid kirándulás, jó társaságban töltött este, vagy egy jó buli erejéig, …egy kis levegő, kis enyhülés, kis játék.)

Változunk. A jelen felértékelődik, maga alá söpri a múltat, és a jövőt. Nem öncélúan persze. 

Mert a jelen, ha sikerül huzamosabb ideig benne maradnunk, azt hiszem, abban rejlik az igaz kapcsolódás lehetősége, kapcsolódás mással, a másikkal, de elsősorban magunkkal.

2012-ben, bár teljesen más bolygóállások voltak az égen (akkor dominánsan a lelki szabadságunkért küzdöttünk – Uránusz Kosban; most főképp az érzelmi biztonságunkért – Uránusz Bikában), tavasszal Ikrek jegyben töltötte hátráló mozgását a Vénusz, mint most.

Hívd elő az emlékeket. Miben voltál akkor? Könnyen fellelhetsz párhuzamot, hasonlatosságot mostani nehézségeid és az akkoriak között.

Én a Kos Uránusz energetikájában igazi szabadságharcot vívtam akkoriban magamért, hosszas előkészítő időszak után, épp 2012 tavaszán fordítottam a sorsomon. S a hátráló Vénusz áprilisban már úgy ért, hogy fél lábbal a szabadság útján voltam. Sőt, talán egészen. Csodálatos időszak volt, felemelő, de nagyon félelmes is.

Az a tavaszi időszak azzal telhetett már, hogy átrendezzem az életet. Igazi Ikrek, mozgalmas, levegős tavaszba érkeztem. Amiben sok volt az egyedül, de sok volt a szeretet is. A kísérletezés, a tanulás, volt szerelem is, sok mozgás. És onnantól minden nap tettem magamért, újratanultam az önkifejezést, bogoztam, mi a jó nekem, s ezzel, mi a jó azoknak is, akik velem tartanak, akikkel kapcsolódom. 

Magam sem tudom, hogyan hoztam össze, de azon a nyáron még életem egyik nagy álmát is megvalósítottam, és Toszkánában kötöttem ki.

10857278_634341703378326_2851385627504101744_o

A 2012-ben Volterrában töltött gyönyörű napokban naplót írtam. Abban leltem ezt a pár sort minap:

“Azt hiszem, ahhoz, hogy tisztán és mélyen tudjunk kapcsolódni mással, ahhoz, először magunkkal kell tudnunk kapcsolódni. S, ha már kapcsolatban, akkor csak úgy érdemes, ha tudjuk tartani a magunkkal való kapcsolódást.”

Hát, nézzetek rá így. Mert nekem ez a feljegyzés most sokat ad majd ezen a tavaszon.

Nézzetek rá, hogy mi volt akkor, s miben vagytok most. Sokat segít, ha leltek a kettő között hasonlatost.

Ha részt vennél online asztrológiai tanácsadáson, e-mailen jelentkezhetsz be: barnabea224@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

+

A Merkúr az Ikrek jegyébe lép (05.11.)

A Merkúr az asztrológiában főképp a gondolkodásmódunk, a kommunikáció, a közlekedés jelölője, Hermészként Zeusz és Maia nimfa gyermeke a görög mitológiában, az Istenek hírvivője, lábain, sisakján szárnyak (ő volt a pásztorok, utazók, kereskedők istene, Hermész az ékesszólás, az irodalom, a tolvajok védelmezője is…).

HermesAz asztrológia az Ikrek jegy uralkodó bolygójaként tiszteli a Merkúrt. Az Ikrek jegy, s annak szülöttei, a 12 jegy közül a legintellektuálisabbak, legeszesebbek, legmozgékonyabbak, legkommunikatívabbak (persze, ha felvállalják ezeket, és nem nyomják el magukban).

Mint jeleztem a májusi előrejelzésemben, a Merkúr, és az Ikrek jegy dominanciája lesz jellemző ebben a hónapban. Az Újhold idején pl. május 21-22-én több bolygó is Ikrek jegyében lesz egy kupacban.

E héten, holnap, vagyis május 11-én lép át a Merkúr saját jegyébe, az Ikrekbe (eddig a Bika jegyében, ami lassú, földelt, némileg nehézkes energia volt). Most Ikrekben lesz,  ezzel világszinten jöhetnek olyan hatások majd az elkövetkező három hétben, hogy esetleg erősebb vagy tudatosabb, vagy okosabb, vagy előremutatóbb döntéseket hoznak nemzetközi szinten, főképp gazdasági, kereskedelmi területen az egyes államok és vezetőik, vagy nemzetközi szervezetek, amellyel segíthetik főképp a nagyobb bajban levő államokat.

Tapasztalhatjuk, hogy eddig dominánsan a nyugati országokról jöttek hírek, most egyre több azokról, ahol tizedannyi erőforrás áll rendelkezésre, és már most fellépett az éhínség. A Merkúr saját jegyében tehát azért biztató, mert itt erőben van, végre talán egyértelműbb, konkrét hatással bíró döntések születnek, mint az elmúlt hetekben, amikor nagy volt a tanácstalanság. A Merkúr egyébként most a nagybolygókkal is pozitívan kapcsolódik, ez  a fentieket méginkább segítheti. A tények, s azok kommunikációja egyértelműbb lehet, talán nem véletlen, hogy a napokban kezdődött el a szisztematikus tesztelés a Semmelweis Egyetem részéről. Tisztábban fogunk látni, és ha szerencsénk van, tisztább lesz a kommunikáció is.

Érdemes május végéig írni, olvasni, bekuckózni az írósztalunkhoz, gondolkozni és gondolatainkat ‘papírra’ vetni. Érdemes tisztázó beszélgetéseket is e hónapra időzíteni. A Merkúr a saját jegyében jó arra, hogy tisztázzunk félreértéseket, vagy konfliktusokat.

Beszéljünk. Akkor is, ha félő, hogy, amit kimondasz, az újabb hullámokat vet az életedben. Ez évben változni kell…

Mozogjunk, mindegy, hogy intellektuálisan, gondolati síkon állunk ki a mozdulatlanságból, vagy fizikai síkon. Csak mozogjunk.

Az, hogy Merkúr Ikrekben, jelzi azt is, amit már most tapasztalhattunk e hétvégén, hogy a 40 nap mozdulatlanság után, sokak kimozdultak otthonról. Az Ikrek jegy a játékosság, a levegő, a mozgékonyság, az, hogy nem bírunk egy helyben maradni.

Mintha az elmúlt napokban mindenkinek szárnyakat csatoltak volna a lábára, és a sisakjára…

Én magam is hónapok óta először tegnap kibicikliztem ki a tóhoz. Utoljára a befagyott tavat láttam, aztán jött a március eleje és a karantén.

Amikor megváltozik, mondjuk 1-2 elem a valóságunkban erőteljesen, az segít, hogy mindent kicsit más szemszögből lássunk, illetve meghintve egy adag objektivitással. Igy üldögéltem tegnap a tóparton tegnap délután…

Az elmúlt években szinte csak hajnalban vagy késő este merészkedtem ki a tóhoz. Minden más napszakban a tóparton lenni tavasztól őszig, megrázó volt. Talán az INVÁZIÓ szó írja le leginkább mit szenvedett el a tópart a nyári hónapokban. Tömeg, itt-ott cigicsikkek, hangzavar, zsúfoltság, valami általános tiszteletlenség a nádas, az abban fészkelő madarak, a tóparti föveny ellenében… Ha ki is mentem, csobbantam egyet a vízben pár percre, és már tekertem is vissza a ‘faluba’, a csendbe, a rendbe.

Tegnap más volt. A part meglepően tiszta, pedig sokan voltak, egy-két horgász, sok kisgyerekes, egy pár motorosbanda, magányosok, nyugdíjasok, tömve-tömve a part, de mégis levegősen…

És valami új minőség lengett körül mindent, ami egyértelműen abból született meg, amit az elmúlt hetekben megéltünk. Némi alázat. És a felismerés, hogy mindez, mennyire törékeny, mármint a Rend(szer), aminek részei vagyunk.

Pont ez volt a terv. Ez van ez évre kimérve nekünk. 

Ha bejelentkeznél online asztrológiai tanácsadásra, írj a barnabea224@gmail.com e-mail címre.

 

 

 

 

+

Telihold Skorpióban (05.07.)

A Telihold, vagyis a Hold és a Nap szembenállása odafent, mindig feszes energetika. De most főképp, hiszen az átlényegülés évében, e hónapban a Telihold pont az újjászületés, elengedés, átváltozás minőségeit leginkább hordozó jegyben, Skorpióban áll be. Tovább segít abban, változzunk.

Hold = intuíció, változékonyság, érzelem; Nap = önkifejezés, életerő, akarat.

A kettő egyensúlyán áll vagy bukik, hogy úgy általában békés vizeken evezünk-e vagy sem.

Akinek a születési képletében van ilyen, vagyis Teliholdkor született, az személyiségében is magában hordozza, azt a feszültséget, melyet olykor az érzések és az akarat diszharmóniája okoz, olyat akarunk, ami amúgy érzelmileg nem is olyan jó nekünk, vagy olyat érzünk, amely akadályoz minket az önkifejezésben, abban, ami felé amúgy tartanánk. Az ilyen egyénnek életfeladatai közé tartozik, hogy folyamatos önismerettel harmonizáljon, balanszírozzon akarat és érzés között.

A Skorpió jegy végletessége okán a mostani Telihold is végletes.

A Skorpió olyan,  hogy szeret a problémák gyökeréig hatolni. Tegyük ezt.

Egyértelműen érezzük, hol van egyensúlytalanság, nehézség az életünkben, ami beárnyékolja a napjainkat. Ott most ne puha félmegoldásokkal próbálkozzunk, hanem merészebb lépéseket tegyünk, magunkért.

A Skorpió Telihold energetikája segíthet meglátni, hol szükséges a lezárás. S miben áll, hogyan valósulhat meg az Új Kezdet. 

A Nap Bikában (földies stablilitás, földeltség), a Hold Skorpióban (a lélek, önvalónk átlényegülése):

Amit most meg merünk látni, át merünk lépni, meg merünk küzdeni, amivel szembe merünk nézni, az ebből elnyert változás adhatja meg a továbbiakban majd a biztonságunkat.

Volt egy cseresznyefánk a házban, ami egykor a miénk volt. Beterítette az egész kertet. Szerettük. Tonnányi gyümölcsöt hozott. Az alatt reggeliztünk tavasztól őszig. A gyerekeim éveket töltöttek odafent az ágak között, megmászható volt, a legmagasabb ágig is fel lehetett jutni, és belátni az egész utcát.

Aztán el kellett adnunk a házat, vele a kertet, vele a cseresznyefát.

A cseresznyefával sokat álmodtam még, a gyerekeim is. Olykor belehalunk egy-egy lezárásba, azért, mert akkor nem hisszük el, hogy lesz más. Az elengedés legnehezebb leckéje, az, hogy elhiggyük, hogy, ha engedjük a Régit, lesz Új.

A gyerekeimmel (akik még nagyon kicsik voltak, így csak követni tudták a lépéseimet) leültem és elmondtam nekik, hogy most nem lesz cseresznyefánk egy ideig (és soroltam mink nem lesz még), de lesz más. Sírtak. Én is, de igyekeztem nem mutatni. Mindenesetre azon a furcsa esős napon, azt találtam mondani nekik, hogy én úgy gondolom, hogy fog még állni a kertünkben cseresznyefa.

Aztán telt az idő. Évek. Másfél évvel ezelőtt új helyre költöztünk. A kert közepén gyümölcsfa, ami beterítette a kertet. Teltek a hónapok. Kitavaszodott, a fa virágba borult. Egy meggyfa, gondoltam én.

Aztán eljött a június. És pirosodni kezdtek a gyümölcsei. És pompás cseresznyeszemek csüngtek rajta…

Ha elengedünk olyan helyzetet vagy kapcsolódást, vagy érzést, vagy függést az életünkben, ami már többször, vagy akár már ezerszer megmutatkozott a valóságunkban, mint akadály,

 • mert nem igaz,
 • mert nem mély,
 • mert nem visz előre,
 • mert nem szolgál,
 • mert akadályoz,
 • mert börtön,
 • mert fáj,

egy idő után megmutatkozik az Új…,

s a lehető legmeglepőbb formában teremtődik meg újra… 

épp az a minőség az életünkben, amit ‘el … kényszerültünk’ engedni.

 

Ha bejelentkeznél online asztrológiai tanácsadásra, részletek: itt

 

+

Májusi asztrológiai előrejelzés – törékenység, áttetsző napok, opálos helyzetek

A történelem áttetsző, opálos. A forgatókönyvet sosem látjuk, hanem már csak azt, ami megvalósult belőle….

(N. N. Taleb)

A május második hete tömve lesz asztrológiai ‘eseményekkel’. 

Egyszerre kell a földön járnunk, és egyszerre kell elvonatkoztatni mindattól, ami lent, s megérteni minden eseménynek a fenti, tágabb üzenetét. December egy fontos pontja lesz az évnek, amikor, amit addigra megfejlődtünk, már száz százalékig velünk marad. 

Folytatódik az online megoldások eddigi tendenciája, miszerint, bármi lesz odakint, online tudunk kapcsolódni, tanulni, dolgozni, alkotni.

Májusban látszólag enyhül az elmúlt két hónapban tapasztalt szokatlanság és káosz, de csak kicsit. Az asztrológiai képletben a 12-es ház jelzi az elzárkózást, ott voltunk pár hétig, ebből kicsit kinézhetünk, mint,

mikor kora reggel a kitárt ablakban vagy a teraszon egy nagyot nyújtózunk,

de igazán kilépni még nem tudunk, hiába indulunk el dolgozni, vagy edzésre, vagy találkozunk újra barátokkal, nekünk fontosakkal, hiába kezdjük szép lassan visszaállítani a régi rutint, nem lesz, nem lehet ugyanaz…

Mert igazából a kollektív narratívából kilépni nem tudunk. Történik pár jegyváltás, ami stabilizáló hatást vált majd ki időlegesen e hónapban. Ez mindenképpen jót tesz majd nekünk.

A Vénusz stagnáló, majd hátráló mozgása részben segít majd, részben meg is viselhet minket, majd részletezem miért, ahogy a Mars jegyváltása is.

A Neptun ugyancsak fontos szereplője lesz a hónapnak, mint fő jelölője annak, hol vagyunk illúzióban, és hol nem akarunk esetleg szembenézni a realitással. A neptuni bizonytalanság, a mélyről jövő szorongás, vagy a tisztánlátás hiánya. Ezek mind jellemzőek lehetnek.

A Merkúr a hónapban nagyon aktív, és jegyet is vált, Ikrekbe lép, majd hó végén Rákba. Sokat meríthetünk főképp a saját jegyében, gondolataink, gondolatiságunk terén. Mentális energiáink megsokszorozódhatnak.

A Nap egy ideig Bikában, az életöröm, mint olyan, fókuszba kerül, de inkább az a vetülete, hogy azt most hogyan…., aztán a hó második felében Ikrekbe lép, ami kicsit felszámolja a mozdulatlanságunkat. Jön kis levegő, élénkség, mozgás.

Aztán ott vannak a nagybolygók (Jupiter, Szaturnusz, Plutó) még mindig ‘szinte’ együttállnak, prés, prés, prés, üzenetük: a gyökeres változás az egyedüli megoldás minden olyan kérdésedre, ami kiborít, ami elbizonytalanít, ami sakkban tart. Aztán elkezd pár bolygó hátrálni is májusban, tehát elindul egy erőteljes retrospektív hozzáállás, elindul egy belső munka.

A holdcsomópontok jegyet váltanak, ez fontos asztrológiai szempontból, Ikrek-Nyilas tengely, ami a kollektívben megint egy minőségi váltás, pár szót erre is szánok majd.

Lesz erős Teliholdunk Skorpióban, marsikus, ami sose könnyű. Egy Újholdunk Bikában, ami hozna kis stabilitást, ha nem lenne 4, azaz 4 bolygó Ikrekben épp akkoriban, és ura a Vénusz nem hátrálna már akkor. Erős érzelmi megélések, vagy felismerések arra vonatkozóan, mink van fizikai síkon, és mi, ami nincs. Amit még nem tudtunk elérni. A birtoklás, mint olyan, s annak a tanulságai, talán ez is fontos egy Bika Újhold kapcsán.

Mielőtt a májusi energiákra áttérnénk pár gondolat a törékenységről, mert szerintem ez most fontos, mindenkinél, és arról mi lehet annak az ellentéte,

a COVID-19-ről, és, hogy az vajon Fekete vagy Fehér Hattyú,

és arról, hogy egyéni sorsunkban hogyan tehetjük végre le a törékenységet vagy éppen a merev robusztusságot, és hogyan tehetjük helyébe azt a hozzáállást, amit N. N. Taleb úgy hív: ANTI-FRAGILE.

A törékenység

Láthatjuk, és most bőrünk alatt is érezhetjük, hogy mennyire törékenyek a rendszerek, amik összetartják a földi életet. A politikai rendszerek, amelyek összetartják az országokat, a gazdasági rendszerek, amik felszínen tartják a gazdaságokat, az értékek, amelyek életben tartanak minket.

95634699_2452383998196046_5175267709998333952_n

Nassim Nicholas Taleb (talán sokan ismeritek a történetét, hogyan lett milliárdos épp 2008-ra, amikor sokak padlóra kerültek), 2007-es könyvében (The Black Swan) fontos dolgokat fogalmaz meg. Épp azt, hogy a nehéz helyzetekből, hogyan lehet úgy kijutni, hogy még nyerünk is általuk.

A szerző Libanonban nevelkedett és tinédzserként éveket töltött háborús helyzetben, ezért volt ideje megfigyelni, hogy extrém, hirtelen helyzetekben, nehéz társadalmi viszonyok között, állandó stressz alatt és kitettségben, káosz által uralt hónapokban, milyen választ tud adni az egyén, vagy éppen egy ország, milyen hozzáállással tudja nemcsak túlélni az általa Black Swan eseményeknek nevezett helyzeteket, hanem erőt is kovácsolni belőle. Tanulmányai után Amerikában telepedett le, kockázatelemzéssel foglalkozott, jelenleg a New Yorki Egyetem kutatója és esszéista.

Honnan a hattyú? Sokáig az volt a bevett, írja a szerző, hogy csak fehér hattyúk léteznek a világon –  a tudományos kutatások úgy működnek, amíg nem jön egy kivétel, addig él egy bevett igazság, vagy vélelem (1697-ben aztán holland telepesek Ausztrália nyugati részén fekete hattyúra leltek). A fekete hattyúk tehát kivételek. A szerző, amikor felsorol Fekete Hattyú eseményeket (amelyek egyébként nagyon egybevágnak a Plutó és Szaturnusz nehéz fényszögeivel), pl. I. világháború kitörése, a hitleri Németország felemelkedése, és a második világháború, aztán a háború után a hidegháború, és a szovjet blokk, stb…, olyan eseményekre utal, amit álmaikban sem gondoltak volna az emberek, hogy megtörténnek, és előre egyáltalán nem voltak kiszámíthatóak. Igy definiálja ezeket:

1. ritka esemény (teljesen eltér a megszokottól)

2. extrém, elsöprő hatással bír, a következmények rendkívüliek

3. és csak utólag születik magyarázat a bekövetkeztére (előre egyáltalán nem látható)

A COVID-19 Fekete Hattyú vagy Fehér Hattyú (esemény)? 

Sokak úgy vélik, hogy a koronavírus járvány Black Swan. De én egyetértek a szerzővel, aki szerint White. Vagyis kiszámítható esemény volt, az is, hogy majd terjed, fel lehetett volna rá készülni, lehetett volna előbb lépni.  Januárban, épp a Szaturnusz-Plutó együttállás beélesedésekor egyébként, már jöttek hírek, hogy mi van Vuhanban. Ha akkor nem azon lett volna a fókusz, hogy nem állhatnak le a gazdasági folyamatok, hogy nem állhat le a pénzáramlás, akkor rögtön lezárhatták volna a kínai tartományt, akkor rögtön leálltak volna a repülőgépek, akkor nem hordták volna szét a vírust a világban egy pár hét leforgása alatt az emberek. Ami jelen helyzethez vezetett.

Ami kialakult, az persze, káosz, teli van kiszámíthatatlansággal és bizonytalansággal, és semmi nem tervezhető, és meglehetősen extrém.

A szerző szerint három hozzáállással reagálhatunk olyan helyzetben, amely erős stressz, sokk, sérülékenység, hirtelenség, káosz:

1.  fragile (törékeny) – a váratlan helyzetek túlélésére felkészültek vagyunk

2. anti-fragile (anti-fragilis) –  előnyt kovácsolunk a váratlan eseményekből, azzal, hogy növekszünk a stressz hatására.

3. robustus (robusztus) magatartás – ellenállunk a váratlan eseményeknek, status quo.

Ez a kategorizálás lenyűgözött, mert sok igazság van benne.

A törékenység ellentéte tehát nem szilárdság (mert az változatlanság), hanem az anti-fragilitás, ha valami ugyanis törékeny, akkor stressz hatására összetörik, ha robusztus, ellenáll (status quo), ha anti-törékeny, akkor változik, megerősödik stressz hatására. Ez a tétel.

Egyéni szinten hogyan vehetjük fel az ANTI-FRAGILIS hozzáállást?

Mindenkinek van most egy pont az életében, ahol érzi, fejlődnie kellene, tapasztalom, ahogy a születési képletben a Plutó/Szaturnusz/Jupiter érzi magát, és ahogy a mostani állásokkal mindez vegyül, az határozza meg melyik életterületünkön vagyunk most nehézségben. Milyen leckéket nehéz megugranunk. Ez az év azért fontos, mert (ahogy a kollektívben is válaszút), úgy egyéni szinten is válaszút előtt állunk.

Nem tudunk most félmegoldásokat a továbbiakban görgetni magunk előtt.

Illetve, ha ezt tesszük, a továbbiakban is, akkor nagyon erős szorongás, korlát, (Szaturnusz), félelmek (Plutó), nehéz szembesülések, igazságok (Jupiter) részesei lehetünk az elkövetkező hónapokban.

 1. Tehát, nem jó út a ROBUSZTUS hozzáállás, vagyis az, hogy változatlanul maradunk és megkeményedünk egy helyzetben, ellenállunk a változásnak. Egy idő után azt érezzük majd, mi szorítottuk sarokba magunkat.
 2. Az sem előrevivő, ha TÖRÉKENY állapotban maradunk, tehát mindig kéznél lesz lesz a megszokott kapaszkodó(nak vélt kapaszkodó) adott életterületen (ami lehet, egy függőség, egy terhelt viszony vagy párkapcsolat, egy megterhelő munkahely, stb.). Vagy felkészületlenek vagyunk a változásra, ha nincs terv, ha sodródunk.
 3. Ebben az évben, ami igazán járható, tartható és fejlődést eredményez, az az ANTI-FRAGILE hozzáállás, vagyis felkészültnek lenni a változásra, késznek lenni. A változásra, ami egyébként a kint uralkodó káoszban is nagyban segíthet, nekimenni a félelmeknek, megvizsgálni a szorongást, és felülírni kis változtatásokkal az életünkben, felszámolni a korlátokat, szembesülni azzal, amikkel eddig nem mertünk. Igazából szembesülni a realitással. Azzal, ami van. És lépni.

A MÁJUSI ENERGIÁK

95864696_580219056183513_1933751111684980736_n

Arról, hogy az év közepe felé járunk, de sokkal tisztábban nem látunk, mint 1-2 hónapja, s ez huzamosabb ideig az élet részévé válik, vagyis lesz egy részünk, amelynek az előre nem láthatóra is készülnie kell…

A NEPTUN  – A KÖD, ÉS,  AMI MÖGÖTTE MEGNYILVÁNUL

Ez a május kicsit más, … a világ, a nagy gépezet átalakulóban, mivel részei vagyunk, mi is változunk. Ez az év nagyban arra fog elmenni, hogy megtaláljunk egy irányt, egy újat. Illetve, hogy a nagy ködben és általános káoszban, amit a járvány teremtett, egyre tisztábban lássunk. A Neptun, a köd, ami olykor belepi  a teret, és egyáltalán nem látunk tisztán, Halakban araszol. S e hónapban, lesz nehéz kapcsolódása. Ami felerősíthet tisztánlátással kapcsolatos témákat az életünkben.

Rögtön a hónap elején (május 4.) a Vénusszal áll be egy nehéz kapcsolata a Neptunnak, majd a hónap második felében megint beélesül ugyanez a nehéz fényszög (május 21). Ennek negatív aspektusa az lehet, mintha kivetnének minket a ‘paradicsomból’, mintha le kellene számolni pár illúzióval olyan témákban, mint szerelem, értékrend, kötődés vagy kötés, függőség, anyagiak, vagy ha ebben már nyakig benne vagyunk, akkor ez mélyülhet tovább. Aztán lehet olyan vetülete is, hogy az emberek, mivel hétfőtől sok korlátozást feloldottak, elkezdenek őrült módon adni az életörömöknek, mondjuk bemennek a plázákba:(, elkezdenek vásárolni, kirándulnak, visszatérnek (igazából) kissé korán a megszokott életörömeikhez.

AZ URÁNUSZ – BIKÁBAN EGÉSZEN 2026-IG, TANULJUK AZ ANYAG ELENGEDÉSÉT

2020, s ezzel ez a hónap is része lesz annak a folyamatnak, aminek a végére eljutunk majd oda, hogy az anyagi javakat háttérbe toljuk, s helyére új értékek kerülnek.

PLUTÓ, JUPITER BAKBAN –  EGYÜTTÁLLÁSUK NAGY NYOMATÉK MÉG MINDIG

Már áprilisban is érezhettünk erős nyomást. A hitrendszerünk nem maradhat változatlan, a szembesülés azzal, amit eddig nem akartunk észrevenni elkerülhetetlen, amit nem akartunk megoldani, egész évben velünk lesz.

A Plutó már áprilisban elkezdte hátráló mozgását, a Jupiter május 14-én kezdi. Ezzel akkor már három planéta száll ki a direkt mozgásból, vagyis szembesít, ellenőrzi, hol állunk most.

SZATURNUSZ – HÁTRÁLNI KEZD Ő IS, AZ ÉVBEN DOLGOZNUNK KELL A KORLÁTOK ÉS IZOLÁCIÓ TÉMÁIVAL

Szaturnusz május 11-én kezd hátrálni. Emiatt a Vízöntő jegyéből még vissza fog térni Bakba. Ismétlünk. A Plutóval való együttállása januártól egy új ciklus. Most fektetjük le az alapokat a következő 30 évre (30 év múlva állnak majd újra együtt, ezért új ciklus kezdete 2020). Hogy mi lesz azzal, hogy hatalom, hogy mi lesz az új Rend, hogy hogyan tudunk felelősséget vállalni a bolygóért, magunkért, egyéni fejlődésünkért.

A HOLDCSOMÓPONTOK – MEGVÁLTOZUNK

Jegyet váltanak a holdcsomópontok, ez 18 havonta történik meg. Eddig BAK-RÁK tengelyen voltak, most IKREK-NYILASra váltanak. 2022. januárjáig ezekben a jegyekben. Tovább enyhül ezzel az az erős BAK energetika, amit már jópár hónapja cipelünk. Megváltoznak majd szokásaink, ahogy utazunk, ahogy mozgunk, ahogy gondolkozunk. Erről majd későbbiekben írok.

A MERKÚR – A GONDOLATAINK, S AMIT KIMONDUNK, S, AHOGY KIMONDJUK AZT, ….  S ARRÓL, HOGY VAN-E TETŐZÉS (PEAK POINT)

A Merkúr és az Uránusz együttállásával indult a hónap (május 1.), amihez még a Nap is csatlakozik a napokban, ez segíthet kicsit felszabadulnunk, formába öntenünk a gondolatainkat, jó lehet tisztázó beszélgetésekre, arra, hogy írjunk, sokat, és olvassunk is. A Merkúr Bikában, a fenti tevékenységek stabilizálhatnak minket. Könnyebben tarthatjuk az irányt.

A Merkúr május 10-től pár napig szép fényszögeket vet aztán a Jupiterre, Szaturnuszra, Plutóra, ez méginkább erősítheti bennünk azt, hogy rendbetegyük vagy papírra vessük a gondolatainkat.

Ami nehéz lesz májusban is, hogy beélesül egy Merkúr/Mars nehéz fényszög az égen (május 11.). Esetleg, azt tapasztalhatjuk , hogy össze-vissza beszélnek odakint, vagy elszabadulnak az indulatok. Ez persze megzavarhatja a gondolkozásunkat. Vízöntőben jár a Mars.

A Merkúr a hónap elején Bikában, a vénuszi jegyben azért megint jellemzően azt hozhatja, hogy felbolydulnak a kedélyek, és mindenki igyekszik újra menni az örömök után. Hátrahagyva az elzártság heteit. Ez főképp jellemző lesz, amikor a Merkúr átlép az Ikrek jegyébe (május 11.).

A hó második felében aztán a Merkúr is nehéz fényszöget vet Neptunra (május 22), azt hiszem ott fogunk kicsit elbizonytalanodni. Hogy mit szabad gondolnunk a helyzetről és mit nem. Itt méginkább ömlik majd a médiából a (dez)információ.

…a hírek olvasása nyomán egyre kevesebbet tudunk a világról…

N. N. Taleb

A Merkúr a Rákba május 28-án érkezik. Ez talán lelassítja azt a tendenciát, amit fentebb írtam, hogy kirajzunk, de teljes bizonytalanságban… Itt felerősödhetnek megint azok a kezdeményezések a kormányok részéről, hogyan tudnak gondoskodni, vagy akarnak azokról, akik kitett helyzetben.

Az, amit hallunk, hogy dátumhoz van kötve mikor tetőzik a vírus, azon mindig meglepődöm. Mert, hogy mondhatunk olyat, hogy tetőzés, amikor nem tudjuk előre mi lesz, ezért a tetőzés egzakt időpontját csak utóbb látjuk meg majd.

A VÉNUSZ – ELKEZD HÁTRÁLNI, Ő IS, ÉS A NEPTUNNAL VALÓ NEHÉZ KAPOCS IS LEFEDI MAJD SZINTE AZ EGÉSZ HÓNAPOT

A Vénusz Ikrekben jár, láthatjuk, halmozottan Ikrek hónap küszöbén vagyunk, mozgalmas lesz, és elkezdi hátráló mozgását (május 13). Miért fontos ez? Mert tavaly nem volt neki ilyen. Tavaly megúsztuk, most lesz. Minden olyan témát, ami vénuszi, párkapcsolat, értékrend, bőség, anyagiak, vágyak, új aspektusokból kell majd látnunk, ezekkel a témákkal kell majd dolgoznunk. Ahol Ikrek jegyben áll a képletünk, ott lesz főképp a teendő. Legutóbb 8 éve volt Ikrekben a Vénusz hátráló mozgásban. Nézz vissza. Hasonló kérdéseket fogsz boncolgatni ez évben is, mint akkor. Készülj rá.

2012, ugye ti is úgy emlékeztek, az mozgalmas volt, az a tavasz? Változtunk. Nem volt könnyű. 

Jó hír, hogy a Vénusz/Neptun kapcsolódás azért jó lesz olyanra, ami bár tűnő, de életöröm. Adjunk magunknak abból, amitől el voltunk zárva hetekre. Ha csak pillanatokra is. Május 22-én lesz egy Vénusz/Merkúr együttállás, biztos sokak így tesznek majd.

MARS – HALAKBA LÉP

Május 13-a körül, sokminden lesz, azon túl, hogy a Vénusz megáll aznap pl., a Mars átlép HALAK jegyébe. A hónap első napjaiban a Merkúrral összeakaszkodik. A hónap első hete csupa indulat lehet kommunikációban odakint, és esetleg össze-viszasság.

NAP – BIKA ÉS IKREK JEGYEKBEN, A HÓ MÁSODIK FELÉBEN MOZGÉKONYSÁG, MOZGALMASSÁG

Bikában jár a Nap a hó elején. Május 20-án lép Ikrekbe. Egy normális május 20 azt jelentené, hogy sok társasági élet, sok utazás, mozgás, most nem lesz ugyanaz, de mindenképpen erre fogunk törekedni. Május 22-én 4 bolygó és a felszálló holdcsomópont is Ikrekben lesz.

HOLD – TELIHOLD (május 7.) SKORPIÓBAN, ÚJHOLD IKREKBEN (május 22.)

A Skorpió Telihold sose könnyű, felhozhat mélyből, olyat, amivel dolgoznunk kell. De, ami igaz. 

Az Újhold Ikrekben olyan napokban köszönt ránk, amikor sok bolygó Ikrekben sorakozik. És halmozottan az igazmondás, a neptuni elkenés, a hazugság, a gondolataink manipulálása tetőfokára hághat. Szűrjük meg, amit tapasztalunk odakint. Itt ezen Újhold is abban segít, hogy gondolatainkat rendezzük. 

Tehát, az év közepe felé járunk, de sokkal tisztábban nem látunk, mint 1-2 hónapja, s ez huzamosabb ideig az élet részévé válik odakint, vagyis lesz egy részünk, amelynek az előre nem láthatóra is készülnie kell… Idebent, a törékenységünket úgy minimalizálhatjuk, ha teszünk azért, hogy ott is megerősödjünk, ahol eddig botladoztunk, gyengének éreztük magunkat… Érdemes ez évben, s e hónapban is sokat tenni ezért. 

N. N. Taleb: The Black Swan most letölthető ingyenesen a National Emergency Library honlapjáról.

Ha bejelentkeznél tanácsadásra, ha problémád van, amiben iránymutatásra lenne szükséged: itt találod, hogyan érhetsz el.

Ha bejelentkeznél a májusi ingyenes tanácsadásra, arról részleteket itt találsz.

 

 

 

 

 

 

 

+

A mozdulatlanságról és 2020-ról

Jönnek hozzám, akik most nehéz helyzetben, s olyanok is, akik nem…, csak nem látnak tisztán.

Akik nehézségben…, mondják…, elviselhetetlen pontig fokozódott a megoldatlanság az életükben.

Gondolkoztam ezen, s úgy vélem, a megoldatlanságot, minden esetben a mozdulatlanságunk okozza.

Ami teljesen ellene megy az emberi természetnek és az univerzum elveinek, mert mi mozdulatlan odakint? Semmi… Minden állandó mozgásban van, s átalakulásban…

Minden évben, amikor Kosba lép a Nap, beáll az éves asztrológiai képlet, ami következő év tavaszáig tart.

Március 20-án beállt az ez évi.

Ebben ott a 3 sorsbolygó majdnem egzakt együttállásban, még mind Bakban (a Bak jegy az isteni Rend jelölője, ezzel behozta a Jupiter, a Szaturnusz, a Plutó az alázat, a bölcs tudás, az elfogadás, a felelősségválallás, az átlényegülés, az elengedés leckéit), a Mars körülöttük jött-ment Bakban ugyancsak, plusz a fentiek erőteljes nehéz kapcsolódásban voltak az Uránusszal (a szabadság, szabadulás tematikájáért felelős bolygó) kivételes égi állással léptük át a tavaszi napéjegyenlőséget. Merkúr Halakban volt, ezzel a tisztánlátás azzal kapcsolatosan, hogy mi jön, vagy miben vagyunk, minimális lett.

Tapasztalhattuk is március végén, hogy napok alatt feje tetejére állt a világ.

Igazából ez lenne a feladat egyéni szinten is. Állítsuk feje tetejére az életünket, persze csak szimbolikusan. Kicsit úgy, ahogy a Tarot-kártyában az Akasztott ember, fordítsuk meg, nézzük meg más szemszögből az életet, merjünk ránézni más irányból.

95336373_2544802618954657_5201781372045230080_n

Merjünk változtatni berögzült meggyőződéseinken, ott, azon az életterületen, ahol azt érezzük, valami nem stimmel, ahol hiány van, ahol nincs elég tér, levegő, ahol bezárva érezzük magunkat, ahol önkéntesen nehéz köveket cipelünk a vállunkon nap mint nap.

Azt gondolom, a pár hetes, hónapos karanténnal “időt nyer(t)ünk” a belső fejlődésre, átalakulásra…

 • ismerd fel az erődet, azt, hogy van, és igazából bármikor bevethető
 • vállalj felelősséget magadért, a tetteidért, és azért, amit teremtettél magad körül az elmúlt években
 • fogadd el, hogy csak magadat tudod megváltoztatni, mást nem
 • értsd meg, hogy a változás az élet szerves része, és nem valami félelmes magas, megmászhatatlan hegy, valami olyan, ami mindenképpen kerülendő
 • vedd észre, hol zártad be magad, hol érzed az izoláció jeleit az életedben, hol vagy már lényegében remete
 • hol vesztetted el, ha igen, a kapcsolódásra való képességed, pillants kicsit a múltba, utazz
 • mi billent ki az egyensúlyból, ha igen, és mi zaklat fel pillanatok alatt
 • hol nem látsz tisztán, hol érzel állandó bizonytalanságot, vagy szorongást
 • érezd meg, hogy a mozdulatlanság, egy helyzethez való ragaszkodás, egy helyzetbe való kapaszkodás, az teljesen ellene megy annak, ami az emberi természet lényege, hogy az élet minden perce örök átalakulás…

Nem minden évben vannak ilyen állások.

Ha teszünk magunkért, akkor mindig jön rá válasz, odakintről. Lényegében a következő percben.

Ez évben ez fokozottan érvényes.

(Keress egy Skorpiót, aki merésznek tűnik, és sok az életében a változás, sorsfordulat, és figyeld meg, hogyan csinálja. A Skorpiónak nagy leckéje az elmozdulás, elengedés, száz halált hal, amíg megtanulja, de, ha egy napon megérti, akkor ő ebben nagyon tehetséges tud lenni. A Skorpió kezdeti mozdulatlansága, majd átlényegülése  szép példája annak, ahogy egy ponton a gyengénk/gyengeségünk lesz az erőnk/erősségünk.)

Erős skorpiós érintettségem révén tudom, hogy bármikor nekimentem félelemnek, vagyis átengedtem magam rajtuk, utána, ahogy szoktuk mondani, kicserélődtem. Ezt préselik ki belőlünk  most.

Kicserélődhetünk.

A legnagyobb félelmünk az iránytű az élet esszenciája felé. 

sun_astronomical_astrology_horoscope_zodiac_sign_symbol-512

(A Nap asztrológiailag a tudatosságunk jelölője, az ön-bizalmunk, az önérvényesítés bennünk, a fényünk, az ön-ismeretünk. A jele egy kör, abban középen egy pont. Az a pont (mindig úgy képzeltem), az az önvalónk, oda kell eljutni. Mozdulatlanul, lássuk be, sehova nem juthatunk. Ha nem dolgozzuk ki magunkból kik vagyunk mi, tapasztalással, önismereti munkával, akkor az a pont ott a kör közepén, nem tud megnyilvánulni. Rejtett marad. Nem tud kijönni a fényre, ‘pont’ a lényegünk, titokban marad, akár magunk előtt is.

Ha figyelmesek vagyunk, akkor most könnyen észrevehetjük, hol van most leginkább lehetőségünk kibújni a mozdulatlanságból.

Úgy érzem magam, mint sakkjátékban az a figura, melyről ezt mondja az ellenfél: ez a figura nem mozdítható…

(S. Kierkegaard)

Úgy vélem, nincs olyan helyzet, amiből ne lehetne kimozdulni, s, ami ne lenne mozdítható. 

Ha bejelentkeznél online asztrológiai tanácsadásra, azt itt teheted meg.

 

 

+

A Merkúr, a Plutó, és Mario, és a Varázsló

“… a műsorának második felét most már egészen nyíltan és kizárólag a speciális kísérletezés, az akaratfosztás és -átvitel demonstrálása töltötte ki, noha a kísérő szónoklatokban még mindig a körülírás uralkodott.”

A Plutó ma ‘áll meg’. Illetve, nehéz fényszöget vet a Merkúrra a napokban. 

Van a kint és a bent.

Fontos pillanata ez az évnek.

Csak rajtunk áll, hogyan értelmezzük a valóságot. Szabadságunkban áll szabadnak maradni.

Continue reading “A Merkúr, a Plutó, és Mario, és a Varázsló”

+

A Plutó megkezdi hátráló mozgását

Április 25-én a Plutó megkezdi ez évi hátráló mozgását.

A mélység, a tisztaság, az igazság  felfejtése, kibontása és kutatása…

Az elmúlt hetek úgy teltek, hogy nem volt egyetlen bolygó sem retrográd. S mivel a bolygók energetikája tükör, idelent azt tapasztalhattuk, hogy nem nagyon volt, ami megállítsa azokat az elsöprő, erőteljes eseményeket, amelyek (egyenlőre még főképp odakint) átalakították az eddigi hozzáállásunkat a fizikai valósághoz.

Amikor a nagybolygók megkezdik éves hátráló mozgásukat, akkor a kinti változásokra helyezett hangsúly kissé internalizálódik, vagyis befelé irányul, a kinti események kissé lelassulnak, de semmiképpen nem állnak le, viszont a fókusz a belső átalakulásunkra és megéléseinkre helyeződik át. 

Continue reading “A Plutó megkezdi hátráló mozgását”

+

A Nap Bikába lép (04.19.) – Annak lesz gyümölcse, aminek magját elvetjük

Dante_Gabriel_Rossetti_-_ProserpineSTABILITÁS, LASSULÁS, KIBOMLÓ TERMÉSZET, ÁTHANGOLÓDÁS, LECSENDESEDÉS, ÉRTŐ ÉRZÉKELÉS – BIKÁBA LÉP A NAP

A Bikába lépő Nap, azért fontos nekünk most, mert hoz kis stabilitást. Lassulást. Áthangolódást értékek nyomán. A szépség, ami kibontakozik odakint, segíthet.

KAPKODÁS, TÚLFOKOZOTT ÉRZELMEK, HARC – A MARS

A kint tapasztalható nehézségek, Kosban járó Nap, és uralkodója, a Mars nehéz fényszögei a nagy sorsbolygókkal, nagyon nehéz energiákkal telt heteket eredményeztek. A március vége, április eleje extrém nehéz volt. Nehézségben vagyunk a kollektívben, sokan már egyéni szinten is. Continue reading “A Nap Bikába lép (04.19.) – Annak lesz gyümölcse, aminek magját elvetjük”

+

A karantén és az asztrológiai jegyek

 

a lépések visszatérnek az útra (Ji-king)

cropped-8ce7823ac922b860d1bea7bfccd5f5eeNem szokásom, hogy általánosságban írjak arról, hogy bizonyos asztrológiai jegyek bennünk rejlő dominanciájával általánosságban hogyan, miként élhetünk meg egy új helyzetet.

A napokban fel-feltört bennem, hogy az egyes jegyek erőssége, gyengéi miként mutatkozhatnak meg egy olyan helyzetben, mint a mai, amiben a tér leszűkült, a lehetőségeink megcsappantak, a furcsa kivárás állapotában kell maradnunk, bízva a vezetőink belátásában, kizárva a sokakban lassan felgyülemlő pánikra való hajlamot, tudva, hogy jön a hét szűk esztendő, de érezve, hogy mindez az érdekünkben történik.

A kollektívben zajló elsöprő folyamatok mindig az alap, amiből építkezhetünk. Tehát hiába van erre az évre egy akár jupiteri szerencsével megáldott évünk, ha a nagy színpadon, aminek ugyancsak részei vagyunk más forgatókönyv zajlik, tehát az a szerencse, ami ott rejtve a képletünkben, az  csak úgy tud majd megvalósulni, hogy a kinti alap adottságokra épülve, ahhoz viszonyulva.

A januárban tartott előadásom címe ez volt, 2020, az átlényegülés éve. Januárban, sőt már tavaly februártól tudjuk, akik asztrológiával foglalkozunk, hogy a nagybolygók egy ponton be fognak segíteni, hogy szűkítsék a kinti teret, pont azért, hogy tágítsák a benti lehetőségeinket. A bentin értve a belső, spirituális fejlődésünket. Az asztrológusok sem tudták még januárban milyen stratégiával fog megvalósulni az átlényegülés folyamata. Aztán márciusra kitisztult.

Tehát, adott egy tér, ami az otthonunk, hogyan küzd meg, hogyan használhatja javára a 12 csillagjegy ezt a helyzetet.

Én, mint részben Skorpió bírom a bezártságot, nem szűnök meg kutatni, kutakodni, (mint egykor kislányként a nagymamáim fiókjaiban kutattam régi fotók, csipkegallérok, brossok, régi textilek, bármi után, ami bizonyítja, ki vagyok én) akkor sem, ha beszűkül a tér, hisz, annyi mindent fel lehet fejteni, meg lehet fejlődni, át lehet változtatni a lélek síkján is, nem kell a fizikai, a benti jóval végtelenebb, mint a kinti. Vagyok Szűz, emiatt az otthonom rendezgetése, állandó lomtalanítása, a Rend tartása, a javítgatása, renoválása lefoglal. Nem marad negatív gondolatokra, vagy, ha feltörne negatív, vad takarításba kezdek. Vagyok kicsit Halak, az Otthon nekem menedék. Az a hely, ahol megvalósíthatom zavartalanul a lelkem vágyott állapotát, egységet, nyugalmat, lelki egyensúlyt, a női minőséget. Nekem a karantén jóleső.

Az otthonba való ‘beszorulást’, valljuk be a történelem során már sokszor átélte az emberiség. De így, ahogy most, nem. Hisz, régi korokban a karantén, az az volt, hogy se ki, se be. Most ezernyi módon tudunk mégis kapcsolódni, az ember utat talál a másikhoz. Hisz ez a lényegünk. Átlényegülésünknek ez egy központi eleme, hogy ezt felismerjük, hogy ‘kapcsolódás’ nélkül, (és mindegy mihez, kihez kapcsolódunk, egy családtaghoz, szerelmünkhöz, a transzcendenshez, a természethez, épp, amit lényegünk leginkább kíván.)

Ez után a bevezető után egy rövid, pár kulcsszóval megpettyezett leírás arról, hogy a jegyek miként tudnak az elzártságban pozitív, illetve negatív módon megnyilvánulni. Mindezzel, tényleg azon vagyok, hogy ismerd fel, hogyan tudod legjobban megélni, amiben vagyunk.

Egy helyzetnek mindig van legalább két olvasata. Miért olvasnád azt belőle ki, ami téged rombol? Olvasd ki azt, ami épít.

Itt a jegyeket úgy értelmezem, hogy, a Napod, Aszcendensed, Holdad, adott jegyben van, s jellemzőek lehetnek rád a felsorolt tendenciák:

KOS:

+

A Kost jelen helyzetben, mivel ráadásul e pillanatban a Nap és a Merkúr is Kosban van, az odakinti energiák, és a természet tavaszi kirobbanása is erősen energetizálhatja. Az életerő és lendület, és a cselekvés jegye, ha jól sáfárkodik a tehetségével, most a házon, lakáson belül, is megéli mindazt, amit imád, hogy nap mint nap új célokat fektet le, és meg is valósítja azokat. Lehet ez, edzés, egy nagy kocogás, de lehet ez egy szoba lefestése is, lényeg, hogy cél lebegjen a szemed előtt minden egyes nap.

 

– 

Ha nem vagy ebben a fentiben ügyes, könnyen robbanékonnyá válhatsz. A Mars benned, ha nem öntöd formába, szétszedhet. Az alapvető életigenlés, ami sajátod, átválthat ennek ellenkezőjébe. Ha nem tudsz valamiért harcolni, az gubanc. Visszavonulsz. Legalábbis próbálsz, de valljuk be, egy Kos tüzét nem lehet kioltani, a parázs ott marad. A Kosnak nehéz a karantén alapvetően, azt gondolom, ha nem tudatos. Gondoljunk a Mars bolygó jelére, ami egy nyíl a végtelen felé.

A Kos most meglátja, hogy mit szeretne igazán hosszabb távon felvállalni az életben.

BIKA:

+

A Bika szeret otthon lenni. Igazából most ő nagy lélegzetet vesz végre, és pihen, kikapcsolja a kinti rohanást, ami nem a sajátja, és hátra tud végre dőlni úgy a kanapén, hogy nincs állandó presszió, hogy menjen tovább. A Bika el tud ezekben a hetekben bíbelődni azzal, hogy egyre kényelmesebb, komfortosabb legyen odahaza minden. Szépítgeti a lakást, házat. Gyakorlatiasságát könnyen átforgatja az otthoni terepre. Neki nem hiányzik a szokásos pörgés. Az állandóság igénye nagy egy Bikában, ezt most otthon tudja.

Ami miatt kicsit szenvedhet egy Bika most, hogy, ha nem tud pl. megkapni mindent a boltban, a birtoklás tematikája felerősödhet benne, és, hogy mit veszített ezzel a bizonytalan ideig tartó karanténnal, amit megszokott, ami kell neki. Amit megszoktunk, annak nagy részét el kellett engednünk, ez a fajta rugalmasság, olykor hiányzik a Bikából. Azt tapasztalhatja, hogy odakint az értékrend változik. Ami neki fontos. Az most átalakulóban. Ha nem a napos oldalát nézi az eseményeknek, ez nehézséget okozhat neki. A Bika azt szereti, ha biztos talaj van a lába alatt. Szereti az állandóságot. Nem tesz jót neki a bizonytalanság.

A Bika most meglátja, ami számára igazán fontos, az igazi értéket.

IKREK:

Az Ikrek mozgékony, azt gondolhatnánk, hogy neki a karantén a pokol. De az Ikrek nem csak a fizikai síkon tud mozgékony lenni, hanem mentális szinten is. Ha egy Ikrek ügyes, most olvas, most kihasználja a tenger időt, és állandóan táplálja kíváncsiságát. Az Ikrek jegy, mivel levegő, jól alkalmazkodik helyzetekhez, könnyed akár, amikor ugyanez a helyzet másokra szörnyen ránehezül. Találékonysága nem ismer határokat, tehát, egy karanténban jól funkcionáló Ikrek, nap mint nap akár ki tud találni új dolgokat, ötleteket, hogyan hidalja át a kinti szűk teret. Az Ikrek beszél. Ha van kivel otthon, akkor neki már jó. Ha nincs, akkor ott az internet. Tud kapcsolódni, kommunikálni, ha akar. Ha még ügyesebb, mivel az Ikrek szereti a megismerést prioritásként kezelni, akkor törekedik arra, hogy ezt az új helyzetet megértse, az információkat átformálja magában úgy, hogy abból a jövőben építkezni tudjon.

Ha egy Ikrek nem figyel, könnyen kiborul a karanténben megvalósuló mozdulatlanság miatt. Hiszen az Ikrek örökké mozgásban van. Jópár Ikrek ismerősöm már teljesen odavan, és, ha megnéznénk, kiket büntet a rendőrség indokolatlan karanténsértés miatt, biztos túlnyomórészben Ikrek jegyűek. Ha nem jól éli az Ikrek a karantént, akkor egy ponton ideges lesz. És kissé elviselhetetlen. Ugyanis nem lehet lekötözni. Ha úgy néz erre a helyzetre, hogy be van zárva, akkor nehézségekbe ütközik.

Az Ikrek most megleli a fókuszt, és megérti mit akar még megismerni a világból.

RÁK:

Közhely, de a Rák számára a család, az otthon mindent visz. Szóval neki, ha van rá látása, ez a karantén jó. Maga köré gyűjti a családját, és lubickol ebben. Gondoskodni tud a szeretteiről, ami neki az egyik legfontosabb dolog az életben. Mivel víz, ezért könnyen tud alkalmazkodni új helyzetekhez. Mivel a cselekvés, kezdeményezés neki egy téma az életben, és most, a kezdeményezést kicsit háttérbe kell tolni az életünkben, neki jó. Halogathat. És senki sem rója meg érte. Fontos neki a biztonság. Ha biztonságot tud adni a szeretteinek, és ugyanezt kapja tőlük, akkor a Ráknak ez az időszak puha. És kellemes.

A Rák passzív, visszahúzódó jellege egyrészt jó, másrészt azért jellemzően egy ponton felébred benne a szabadság utáni vágy, ami karanténben nem mindig tud megvalósulni. Plusz, a  hangulatai ingadozhatnak erősen, ha nem tartja kordában az érzelmeit, erős bizonytalanságba csaphat át. Amit egy Rák nehezen visel. Mivel a Rák jegy tud félénk is lenni, nem mindig éli meg jól, ha odakint mondjuk lassan egy sci-fi jelenetei kezdenek megvalósulni. Erős tudatosság kell részéről, hogy, ha szűk keretek között is, de kezdeményezzen, ne csapjanak át a napjai túlzott passzivitásba.

A Rák most megértheti hogyan tud legjobban gondoskodni magáról, másokról…

OROSZLÁN:

+

Az Oroszlán, ha jól éli, aki, akkor az élet örömeit otthon is meg tudja lelni. Tudja uralni a helyzetet. A napjait tudja céltudatosan élni, mivel alapvetően büszke és optimista, ezért nem hagyja el magát. Ha mellette állnak mások, azokat is vezeti, segíti erejével. Mivel nagyvonalú, ezért akár még másoknak is jut az erejéből. Ha ügyes, ennek a lassabb tempónak a kényelmét beépíti a napjaiba. Összetartja az övéit kivételes erejével és tudatosságával. Érdemes sokat lenni a napon az Oroszlánnak, gyűjteni be a fényt.

Ha kifordul az egyensúlyból az Oroszlán, akkor könnyen azt gondolhatja, hogy kicsúszott a kezéből az irányítás. Ez erősen letörheti. Mivel nehezen tűri a korlátozást, és erősen szabadságszerető, ha nem tudatos, és nem dolgozik ezen, megviselheti a karantén, hisz egy igazi Oroszlán kényszernek tényleg nehezen engedelmeskedik. És most kell. Ha nem tudja navigálni az életörömökre irányuló nagy igényét, azt élheti meg, hogy nem tudja kiélvezni az élet minden örömét a lezárt világban. Ez indulatokat válthat ki belőle.

Az Oroszlán most meglátja mi az élet igazi öröme neki.

SZŰZ

+

A Szűz alapvetően egy alkalmazkodó jegy. És gyakorlatias. Könnyen idomulhat az új helyzetekhez a praktikummal, ami lényének fontos eleme. Tehát megfigyelve és analizálva a kialakult helyzetet, idomul, tesz, rendszerezi a gondolatait, majd akár az otthonát is. Lépésről lépésre.   A Szűz jegyűeknek ez az időszak azért könnyebb, mert a Szűz könnyebben meglátja az anyagi sík és a szellemi közötti kapcsolódást. Könnyen át tudja fordítani a lenti helyzetet egy magasabb szellemiségbe, tehát akár meg sem látja a korlátot, amit megél. A lényegest szépen leválasztja a lényegtelentől. Az otthonába szorulva  a Szűz ‘takarít’. Lomol, tisztogat, szűkít. Merkúri minősége kivételes gondolatokra viszi. A szervezés nagy tehetsége, meglátja adott helyzetben mi lehetséges, és mindent úgy alakít. Racionalitása nagy segítség most.

Ha a fókuszt arra helyezi a Szűz, hogy miben van korlátozva, akkor nagyon nehéz lehet neki a karanténban. Akadálynak látja, ha ilyen szemmel látja. Szétszedi magát, hogy nem tud megfelelni a saját, mások elvárásainak az adott helyzetben. Könnyen magába fordulhat. Ha nem tudja a lényegest a lényegtelentől elválasztani, akkor erős bizonytalanságot élhet meg. Ha nem tud rendet tartani most otthon, akkor méginkább kikerül a lelki egyensúlyából. És kritikai érzékével szétszedi nem csak magát, de a körülötte élőket is.

A Szűz most meglátja, és elválasztja a lényegest a lényegtelentől.

MÉRLEG

+

A Mérleg a mértékletesség jegye is. Egy Mérleg most szépen el tudja rendezni magában, hogyan billenjen a felé, ami aztán, neki a harmónia is, az egyensúly. Tapintata segíti abban, hogy alkalmazkodjon az új helyzethez. Otthonában két dolog is energetizálhatja, az övéivel való kapcsolódás, és az otthona folyamatos szépítése. Emberszeretete segíti, hogy meglássa így bezárva is, hogy mennyi olyan vetülete van a kialakult helyzetnek, ami egy emberiesebb világ felé vihet minket. A Mérleg szereti és tudja összekapcsolni az embereket. És szereti mindenben meglátni a szépet.

A káosz mindazonáltal megterhelheti a Mérleget, tehát, ha azt látja meg az odakinti folyamatokban, akkor nehéz tartani az egyensúlyt. Ugyancsak, ha nem ügyes abban, hogyan kapcsolódjon másokkal, nehezen éli meg az elzártságot. Az internet neki fontos. Kapocs másokkal. Fontos, hogy a párkapcsolat, a Nő/Férfi kapcsolódás is helyén legyen, ha azt nem éli, szenved. A kinti egyensúlytalanságokat, ha magára veszi a Mérleg, akkor pont az alapjait veszíti el.

A Mérleg most meglátja, hogy mi neki az egyensúly, és mi neki az egység.

SKORPIÓ

+

A Skorpió azon jegyek egyike, akiknek az elmélyülés az egyik nagy tehetsége. A karantén ezért nekik jó. Elbújhatnak a ‘barlangjukban’ és végre annak élhetnek, ami lényük igaz minősége, a lélek kutatásának. A Skorpiónak az elmúlás és újjászületés nagy témája. Ezt kell folyamatosan megélnie. Elengedése egy minőségnek, és beengedése egy újnak. Ezért a Skorpió nagy túlélő. És nem félős, ha jól éli Skorpió minőségeit. Szívós és végletes. Neki a karantén, mint minden nap ‘kis halál, kis újjászületés’. Az életet a Skorpió a végletekig tudja élvezni. Az átváltozás pedig lételeme. Tehát, az otthonába szorult Skorpió, bezár és kutatja a lelkét folyamatosan. Mert, ha a külső út most el is tűnt, nem szűnt meg a belső útja.

A Skorpió, ha nem navigálja és csatornázza megfelelő mederbe a szenvedélyességét és lelkiségét, akkor könnyen félelmekkel terhelt napokat élhet most meg a karanténban. Ha a fókuszt arra helyezi, hogy mit kellett elengednie, mi veszett el, akkor könnyen megborul. A Skorpió nehezen viseli a kiszolgáltatottságot, tehát a Skorpió valószínű sokat olvas, kutat, hogy támaszokat keressen a kint tapasztalható káoszban, ami könnyen beférkőzhet a pszichéjébe is. A Skorpió, ha csapdának éli meg a karantént, akkor neki most nehéz. Ugyancsak, ha arra figyel, hogy mennyire magára van utalva, vagy egyedül (hisz valljuk be, sok Skorpió hiába él társsal, sokszor érezheti mélységei miatt  magát egyedül), akkor ránehezedhet a bezárkózás, és nem veszi észre benne a lehetőséget.

A Skorpió most megtalálja az átlényegüléshez vezető utat. 

NYILAS

+

A Nyilas eleven. És nagy hit jellemzi. Optimizmusa is határtalan. Igy neki, hogy határok veszik körül a karanténban könnyedén áthidalható lelkesedésével, bölcsességével, nyitottságával. Az életörömöket, mivel hisz, le tudja most szűkíteni, annak érdekében, hogy egy jobb jövőben reménykedjen. Keresi az igazságot. Optimizmusát másoknak is szívesen átadja. A vele élők sok erőt kaphatnak tőle. A szellemiség neki fontos. Tehát a napjait azzal színezi, hogy a szellem útját járja. Az anyagi síkot háttérbe helyezi. Vízióit az otthon keretei közé helyezi. És tervez a jövőre, amikor elindul az élet.

A Nyilas tüzes jegy. Kifelé árad. Ezt most fizikai síkon nem teheti. Ha a korlátokra figyel, most ő szenved. Az életörömök neki fontosak. És a remény. Dolgoznia kell erősen azon, hogy szellemi mozgékonyságát táplálja, akkor érezheti magát szabadnak, hittel telinek, ha ez nem megy neki, borúlátó lehet és bepánikolhat attól, hogy nem mehet ki. Nagyszabású terveit most kényszerpályára kellett tennie, ha túlzottan erre fókuszál, akkor ugyancsak nehéz neki. A távlat most neki, a ma, a lakás, a benti tervei, az otthon. Mivel az apró részletek normális esetben nem érdeklik, felhúzhatja magát azon, hogy az apróságok maradtak a mindennapokban, és minden, ami grandiózus háttérbe szorult.

A Nyilas most bölcsebbé válik, és megleli a helyes arányokat.

BAK

A Bak nagyon szívós. És nagy erőssége a fókusz. Most a fókuszt az otthonára helyezheti. Nagy fegyelme és kitartása a karanténban is jól jön. Tartja az irányt, sőt másoknak is kijelöli. Előrelátó, könnyedén előveszi magából az aszkétát, ami jelen helyzetben jól jön. A szűkítés, mivel szaturnuszi jegy, egyik erőssége. Komolyságával, szorgalmával belakhatja a karantén napjait, úgy, hogy szinte észre sem veszi, hogy a kinti céljait most háta mögé kellett dobnia. Mivel a szabályokat szereti betartani, a karantén neki természetes, hiszen ez most a feladat. Nem érti, hogy mások miért nem értik. Szeret visszahúzódni. És gyakorlatiasságával talán az egyik leginkább karanténra megérett jegy. Mivel egyéni vágyairól is le tud mondani, ha a Rend megköveteli, nem pörög sokat azon, mit veszít/veszített. Tudja mi a lényeg. Nem pörög feleslegesen azon, amin nem lehet változtatni.

A Bak egyik nehézsége, a rugalmatlansága. Ha nem figyel, ha nem tudatos, kiakadhat azon, hogy nap mint nap más a helyzet, vagy azon, hogy bizonytalan. A sors, mint olyan, a karma neki központi témája. Ha átbillen negatívba, erős szorongást élhet meg a karanténban. Erősen bezárhat. Komolysága, és a Rendbe vetett hite megszenvedheti a kinti káoszt, vagy a rendetlenséget. Ha nem tudja elengedni kinti céljait most időlegesen, szétszedheti magát erősen.

A Bak most megleli merre terelje a figyelmét, mi az ő sorsa, s hogyan fejlődje meg, amit elérni kíván.

VÍZÖNTŐ

+

A Vízöntő az egyik legeredetibb, legtalálékonyabb jegy. Az otthonba zárva, ha figyel, nap mint nap egyedi dolgokkal, tevékenységgel terelheti el a figyelmét a negatív gondolatokról. A Vízöntő merész, nem ijed meg az új helyzetektől, levegős, és szilárd. És nagyon önálló. A formából való kilépés az ő tehetsége. Ha elzárva is, de megtalálja az utat a közösséghez. Hisz alapvető értékei közé tartozik a humánum, az emberek, az emberiség segítése. A változás lételeme. És az intellektus. Egy Vízöntő egy jó könyvvel a kezében ki tud törni lélekszinten a karanténből. Megleli az utat a szabadsághoz akár odahaza is. Mivel szaturnuszi jegy ugyancsak, ezért a Rendet érti. Nem pörög rajta feleslegesen, hogy mi van, és mi nem, lehet jelen helyzetben. Ő szellemiségével le tudja győzni az anyag korlátait, tehát a karanténon túl tud látni. A magány, ha egyedül éli ezt meg, neki nem azt jelenti, mint más jegyeknek, neki az a szabadság záloga. Mivel önfeláldozó, és nagyon empatikus az övéiért, ezért energiáit az le tudja kötni erősen, hogy az övéit, vagy a közösségét erősen tartja. Ezzel aztán önmagát is. Mivel lemond könnyen az egyéni boldogulásról a közösség javára, ezért neki a karantén nem olyan veszteség mint más jegyeknek.

Ha  a Vízöntő nem figyel, akkor most szenved, mitől? A bezártságtól mindenképpen. Attól, amit lát-tapasztal a világban, ami ellentétes a humánummal, emberséggel való szemléletével. Attól is. Idealizmusa is erős csorbát szenvedhet, ha nem a pozitív dolgokra figyel. Amennyire szabad a Vízöntő, annyira tud szenvedni, ha nem tud tenni. Ha mozdulatlanságra, vagy változatlanságra van ítélve. Ha nem tudja tartani a rendet, enyhe anarchia keletkezhet az életében. Akkor nem találhatja most a kapaszkodót. És robbanékony lehet. A forradalmat otthon élheti meg, amit családtagjai erősen megszenvedhetnek.

A Vízöntő most meglátja, hogy úgy nem tudja megváltoztatni a világot, hogy ő ne változna.

HALAK

+

A Halak jegy vizes jegy, tehetsége az alkalmazkodás. Az otthonába a karantén alatt könnyen áthelyezi a fókuszt. Eggyé válik az új helyzettel. Meglátja az ebben a helyzetben rejlő lehetőségeket. Mivel szeret a valóságtól távolodni, ezért neki ez a fajta bezártság jó lehet. Az önkéntes karantén fogalma és a HALAK jegy egy és ugyanaz. Nem szokatlan a Halaknak ez a helyzet. Az otthonban teremti meg  most a hangulatokat, amelyek balanszban tartják. A csend, elmélyülés jót tesz nekik. Együttérzése, önfeláldozása itt sem hagyja el. Tartja az övéit, és akár másokat is segít önzetlenül. A napok furcsa folyama, neki élhető. Nem zavarja, hogy nincs teli a határidőnaplója. Elmerül, saját vágyait, amit eddig annak vélt, könnyen feladja.

A Halak jegy, úgy mondjuk a személyiség feloldódásának jegye. Ha nem figyel a Halak, könnyen beissza, mint a szivacs az innen-onnan jövő bizonytalanságokat, és megbillen, szenved. Nehezen viseli, amit nem vél igaznak, őszintének. Nehezen éli meg mások nehézségét is. Könnyen elszomorodhat, vagy melankolikussá válhat. Könnyen kábíthatja magát olyannal, ami nem építi.  Ha úgy éli meg a karantént, hogy áldozatnak tekinti magát a helyzetben, akkor könnyen olyan szinten bezárkózhat, amivel negatív gondolatok sokasága lepheti el.

A Halak jegy most meglátja, hogy a világ egy és oszthatatlan. És, hogy az egység élménye csak belső úton érhető el. 

ONLINE ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS

Részletek: itt

INGYENES TANÁCSADÁS ÁPRILISBAN

Részletek:itt

+

Április 8. Mérleg Telihold

Ahogy azt áprilisi előrejelzésemben (itt) is jeleztem, a Vénusznak e hónapban kiemelt szerepe van/lesz a minket körülölelő energetikában, s ezzel az alábbi témáknak is:

– kapcsolódásaink, partnerség
– értékrend, értékeink
– egyensúly, harmónia kérdései

A Vénusz által uralt Mérleg Telihold körüli napokban fenti témák szinte minden pillanatban (az új helyzet miatt) akár teljesen új arcukat is megmutathatják nekünk. Ha figyelünk, ez a Telihold erősen segíthet a harmonizálásban, ami most fontos, tekintve, hogy nap mint nap új helyzetekkel kell szembesülnünk, eddig nem tapasztalt problémákat kell megoldanunk, vagy otthon, vagy a munka terén, vagy a tágabb közösségünkben.

Gondoljunk bele, pont ezeken a fenti pontokon vagyunk most a legsérülékenyebbek. Ezért jótékony hatású lehet ez a Telihold, és a legjobbkor jön.

Más szemmel, nagyobb gondossággal kell a kapcsolódásainkra figyelni, a partnerünkre, az embertársainkra, akik esetleg már nehézségben; az értékrendünk, ha centriről centire is, de lassan átalakul, vagy legalábbis új szempontok merülnek fel nap mint nap, amelyek akár eddig fedve voltak előttünk; s talán nem is kell senkinek magyarázni, hogy az egyensúly megtartása lett a napjaink egyik legnagyobb kihívása. Balanszírozunk egy olyan helyzetben, amelynek sok kitevője még teljesen ismeretlen számunkra.

Az április úgy indult, hogy a Vénusz vetett pár szép fényszöget a nagybolygókra, és még Bikában, saját jegyében járt. Ez segített sokat nekünk, hogy lássuk meg azt, ami fontos itt lent az anyagban. Múlt héten átlépett Ikrekbe, ami egy levegős jegy, kicsit pörgősebb, idegesebb. A Vénusz földiesből átnavigált minket a nem tapinthatóba, a Merkúri minőségekbe, nem véletlenül az internet, és az azon való kapcsolódás kisöpört minden mást szinte. De mivel emberek vagyunk, kapcsolódunk, érintkezünk. Máshogy. (Közben központi téma lett az életünkben, hogy ne érintsünk meg semmit, amivel a vírus terjedhet.)

92454813_658020161629275_7168128798720786432_n

A Mérleg Telihold energetikája itt lent analógiásan mélyítheti bennünk az odafigyelést másokra, a kötődéseinkre, az értékrendünk, valljuk be, ugyancsak változik ebben a szokatlanságban: újabb és újabb eszközöket kell lelnünk a napjainkban a balansz megtartására.

A Bakban járó Jupiter most ezerrel ‘azon van’, hogy elfogadjuk, ami van, ne várjunk mást, mint, ami van. Az elfogadás tud a legnagyobb segítőtársunk lenni most a lelki és testi egyensúlyunk megtartásában.

Adjunk át magunkat annak az új rendnek, ami márciusban pár nap alatt kisöpörte a régit, amikor még az egyensúlyt nagyrészt a tapintható dolgokból is meríthettük.

Most az van, ami bennünk van.

A balanszt csak belső munkával, önismerettel tudjuk tartani a szokatlan helyzetben, és hosszabb távon is. Ez most a muníciónk.

 

+

Áprilisi asztrológiai előrejelzés – a tisztán látás, érzés és kapcsolódás hónapja…

Tisztán látni, tisztán hallani, tisztán érezni, tisztán kapcsolódni – ezt (is) tanuljuk áprilisban…

Talán érzitek, hogy kivételes, amiben vagyunk most. Az év egyik csúcspontjának tekinthető épp az április eleje, ahol most tartunk. Pár nap alatt csúszott ki alólunk jópár olyan fogódzó, amit évtizedek óta természetesnek vettünk, és erősen a mindennapjaink részét képezték (a szabad mozgás, a fizikai kontakt, az érintések, az ölelések, a munkába járás, a szabad döntéseink, az élelmiszerek és áruk végtelen áradata, az oktatás megszokott rendje, az utazás, stb). Mindenki globális szinten átváltott egy erősen szaturnuszi életmódba.

A Szaturnusz ez évben ‘mindent visz’…., asztrológiailag Ő az, aki navigál most minket egyre erősebb nyomatékokkal az új minőség felé, ami megtarthat aztán majd minket a jövőben. Mert ez a terv, megsegíteni az emberiséget, hogy új megoldásokat leljen az eddigiek helyett.

Itt lent a fizikai síkon tehát egy erősen szaturnuszi leckékkel terhelt életmódot kellett felvennünk, amit főképp az izoláció, az elzárkózás, a távolságtartás, a szűkítés és az új korlátok, újonnan bevezetett szabályok kényszerű betartása jellemez. Ez itt lent…, de mi van fent? Mindez kint…, de mi van odabent, mi születik meg, születhet meg ennek nyomán bennünk?

Az asztrológia régi időkben eredetileg a kinti, grandiózus események értelmezésére, előrejelzésére szolgált. A mai világban a személyes horoszkópok dominanciájával, és a pszichológia előtérbe kerülésével a 20. század elejétől, egyre fontosabbá vált sokak számára az egyéni fejlődés, a lélek vizsgálata, s az a felismerés is kibomlott sokakban, hogy az univerzumhoz ezer szállal kötődünk. Az elmúlt hetekben ez nagy erővel fizikálódott le azt hiszem. Nem tudunk leválni, részei vagyunk a nagy Egésznek, s sokszor egyéni sorsok íródnak felül globális változások kapcsán… Nem tudunk leválni.

Van egy hangszer, amit már az ókorban is használtak, de aztán igazán a 19. században tért vissza és terjedt el erősen újra itt Európában: a SZÉLHÁRFA. Egyszerű kis hangszer. Az ablakba kell helyezni, és ahogy megérinti az ablakot érő fuvallat, szellő a húrjait, finom hangokat hallat. Szeretek hasonlatokkal élni. Napok óta gondolkozom milyen most, hogyan tudnám legjobban megfogalmazni. Aztán kezembe került egy verseskötet. Az angol romantikusoktól. Coleridge egy szerelmesversében ír a szélhárfáról. A 19. században Európában újra felfedezték a szélhárfát, az angol romantikusokat lenyűgözte a hangszer, írtak róla sokat. Chopin Op. 25, no. 1-es Asz-dúr zongoraetűdjét különleges hangzása miatt Schumann „Szélhárfa-etűd”-nek nevezte el, mert miközben a játékosnak a jobb kéz ötödik ujjal egy dallamot kell megszólaltatnia, addig a többi ujjával egy igen gyors, pedálos arpeggio-t, hárfaszerű dallamot kell játszania.

Aeolian_harp

Kicsit ilyen most itt lent, és fent, kint és bent. Aki hall, az most kiérzi a sok nehézségből, azt a dallamot, amiért ez a helyzet most megszületett. Olyan most, mintha tényleg a jobb kéz ötödik ujjal játszanánk egy dallamot (bízunk, tesszük a dolgunkat, tartjuk a mieinket, hetente egyszer elmegyünk élelmiszerért, a fókuszt tartva épp azon a napon, amit élünk), a többi ujjal pedig megannyi más is zajlik

… a lélek átlényegül ebben a folyamatban…

Ebből lesz a dallam. Egyszerre kell tartanunk a kinti, benti, lenti, fenti eseményekkel, a lélek közben rezonál mindenre, mint az ablakba tett szélhárfa húrjai a finom szellőre.

“… az osztatlan élet! kint s belül, ez tölt lélekkel minden moccanást,

hangban fény, fényben hang és ritmusa a gondolatnak…”

S. T. Coleridge: Az eolhárfa

2020-ról pár  gondolat, mert március 20-án beállt az éves horoszkópunk

Március végén, amikor a Nap Kosba lépett, a tavaszi napéjegyenlőséggel beállt a 2020-as év asztrológiai képlete. Tehát, ami akkor volt az égen, konstelláció, két hete, az az egész év energetikáját is pontosan mutatja. Március 20-án már velünk volt energetikailag a  Mars együttállása a nagybolygókkal, aztán  jött a Szaturnusz jegyváltása Vízöntőbe (Irásom erről: itt), majd a Marsé (Irásom erről: itt), mindezek az Uránusszal nehéz fényszögben, amiben most vagyunk. A Merkúr Halakban direkt mozgásban (megszűnt a nagy csend, és elindult a gépezet)…. A Szaturnusz, Plutó és Jupiter egész évben alig távolodik egymástól, összeadják az erejüket. Milyen tendenciákra számíthatunk ez évben, a 2020 asztrológiai képlete alapján?

Általánosságban azt mondanám, most sok múlik azon, hogyan értékeljük a dolgokat, eseményeket. Tartanunk kell magunkat és másokat. Ez szerintem szép. Ez majd annyi szeretetteli helyzetet hoz. A megtartás… Ezáltal, nagy erő születik majd bennünk, és ebben az évben ezt akarják tőlünk, mert ezzel az erővel tudunk most végre változni és változtatni. Tartsd meg magadban az erőt. Tartsd meg másokban is azt. 

A bizonytalanság 

A bizonytalanság velünk lesz azért, ezért tervezni nem érdemes. Úgymond fel kell most mindent adnunk, ami kinti, amit terveztünk ez évre. Mindig azt a napot kell megoldanunk, amiben vagyunk. A kinti események fényében tudunk döntéseket hozni, most az mindent felülír.

… ez nagymértékben megnöveli a bennünk levő éberséget, a tudatosságot, ami jó…, a vészhelyzetben az érzékek felerősödnek…

A szűkülés, szűkítés

A Szaturnusz már 2017 óta (Bakban) saját jegyében erősen segít nekünk, hogy tartsuk az irányt, ha nincs mellette más nyomaték, akkor a felelősségvállalás a feladat. Most más a helyzet, besegít a Plutó a Szaturnusznak, és a Jupiter is, Plutó a válság, Jupiter az alázat leckéivel, Szaturnusz a szűkítéssel. A Mars, ami melléjük állt, hozta ki nagy erővel a ‘gyulladás’-t… Az Uránusz, amely pedig most nehéz fényszögben velük, hirtelen eseményekkel, megoldásokkal, a megszokott rutin teljes felrúgásával dolgoztat meg minket…

… azt hiszem sokan vágytunk arra, hogy már változás legyen, s tudtuk is,  hogy lesz. 2019 részben az erre való felkészülés volt lélekben. A januári Szaturnusz/Plutó együttállás aztán felerősítette a leckéket, és márciusra megállította a világot. Hogy lássuk meg, ami a szemünk előtt, vegyük észre a lényegest…

A bezártság és a bezárkózás

Az év egy része ebben a karanténszerű állapotban fog telni, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, vagy enyhüléssel. A kutatók versenyt futnak az idővel, hogy kifejlesszék a vakcinát.

… A ‘kifelé’…  ‘vitt mindent’ az elmúlt évtizedekben, alig jutott idő arra, ami a lényeg, hogy a lélek legyen erős mindeközben. S a lélek akkor tud erőben maradni, ha felé is irányul figyelem. A bezárkózás talán ezt segíti meg legjobban. Fontos, ne azt nézzük, hogy miért rossz ez, hanem azt, hogy mit hoz/hozott. Jót is… 

A világ megváltozik

Napról napra látjuk majd, ahogy most már egyértelműen vissza nem, csak előre tarthatunk.

… a világ (és ekként mi is) átlényegül…

Távolságtartás

Talán ezt éli meg legnehezebben az ember, az emberiség… De ennek az évnek egy fő irányvonala lesz…

… ennek kapcsán aztán, hatalmas összefogás születik online, az internetet végre úgy használjuk majd, amire született, hogy mindenkinek elérhető, és az emberiség szolgálatára, jó célokra használjuk majd, minden eszközzel azon leszünk, hogy a távolság, amit tartanunk kell mégis közelségbe hozzon minket egymással… (Írásom az internet születéséről és születési képletéről: itt)

Mindez kint. De mindez kint hozza ki majd belőlünk azt, amit nem tudtunk eddig megugrani, és most lesz lehetőség rá.

Hogy végre a szeretet legyen az első és legfontosabb vezérelv az életünkben. És az odafigyelés, és a humánum. Mert máshogy ezt most majd nem lehet. 

A Szaturnusz Vízöntőbe lépett a napokban és a Mars is, a Vízöntő jegyre jellemző humánitárius hozzáállás elönti a világot, én úgy vélem, a hatalom hiába használja egyes helyeken ezt elnyomásra, ki fog csúszni a kezükből a gyeplő egy idő után… Nem tudják megállítani, hogy új világrend szülessen, ha kint ‘katonás’ lesz is és korlát, bent nem marad más, mint a végtelen.

Én hiszem, hogy 2020 végére lesznek új megoldásaink, amelyek kisegítenek minket a válságból. A válság mindig új minőséget szül, épp e felé tartunk. 

Mit tanácsolnék erre az évre úgy általánosságban:

 •  Fogadd el, azt, ami van. Mert, ha elfogadod, ha nem, az van, ami van.
 • Olyan lépéseket ne tegyél, amelyek további bizonytalanságokat szülhetnek az életedben.
 • Légy éber.
 • Foglalkozz sokat a belső megéléseiddel, most sokat tanulhatsz belőlük.
 • Figyeld az álmaidat, sokszor a félelmeinket álmokban éljük meg, ha van félelmed, ne aktiváld be őket, csak járd körbe figyelmesen, miért születtek meg benned. Tanulj belőlük.
 • Ha szorongást érzel, rögtön fogj bele valamibe, ami elviszi a fókuszt az aggodalmaidról.
 • Adj.
 • Segíts azokon, akiknek most nehéz.
 • Ha kint most nagy nehézségbe kerültél te magad, merj segítséget kérni, az emberek szíve most (pár nap alatt) kinyílt. Ez csoda…
 • Figyeld a természetet, ha csak az ablakpárkányról is, de figyeld a ritmusát. Lásd meg az odakinti körforgásban, hogy minden rendben van. Minden azért zajlik, hogy a világ egy szerethetőbb, jobb hely legyen.
 • Figyeld a gyermekeket. Ők tudják. Mi a tiszta…
 • Minden nap érdemes pár percre lehunyni a szemed, és ‘lélegezni’, kiengedni a feszültséged, ha volt a nap folyamán, elengedni, és mindeközben beengedni magad önmagad legmélyebb rejtett részeibe…
 • Gondoskodj a legközelebbi családodról… Beszélgess velük a kinti helyzetről… Nagy lehetőség ez… Olyan kevés időt tudtunk a mindennapokban együtt lenni a napi rutin miatt. Most ez adott… Öleld őket, őket lehet…
 • Légy rugalmas.
 • Ne arra figyelj, hogy mi veszett el, hanem, hogy  mit hozott ez a helyzet, ami előtte nem volt helyén, vagy nem úgy volt, ahogy méltó.
 • Mindenben leld meg a tanítást. Miért jó ez nekünk, neked.
 • Ne halogass. Akit szeretsz, szeresd, ahogy neki/neked jó.
 • Kapcsolódj. (Ez most persze furcsán hangzik épp most, de mégis, nem ez lett-e az élet legfontosabb tényezője az elmúlt két-három hétben, hogy kidolgozzuk, hogyan kapcsolódjunk a megváltozott körülmények ellenére…)
 • Ezekben a hetekben (ha kint nem is tudsz tervezni) a belső utaddal és fejlődéseddel kapcsolatos terveid viszont jegyezd fel, dolgozz rajtuk, azt majd vedd elő, ha újra kimehetünk. És fűzd tovább…
 • Minden nap adj egy gondolatot annak, miért vagy hálás épp aznap. A gondolataidat navigáld… Legyen fókusz…
 • Vedd észre, hogy minden Egy. Mi és a világ egylényegűek vagyunk. Ez segít szerintem, hogy nézd meg a dolgokat mindig fentről is. Ahova elértünk, azzal a helyzettel sarokba szorítottuk kicsit magunkat. Akkor tudunk onnan kiszabadulni, ha változtatunk a hozzáállásunkon. Ez évben ez fog megszületni.

Arról, hogy áprilisban tovább bomlik, ami márciusban elindult. 

A februári előrejelzésemben írtam, hogy a február az utolsó hónap, amikor csend van, kicsit még rápihenhetünk arra, amit 2020 majd hoz. Januárban még alig-alig hallottuk ki a médiából, hogy Kínában milyen nagy a baj, aztán februárban már egyre inkább. Február közepén a Mars jegyváltása (átlépett Bakba), nagy erők aktivizálódtak, szinte rögtön hozta magával a felismerést globális szinten, hogy a járványra figyelni kell. A WHO már februárra kihozta a jelentését, amelyben már az szerepelt, hogy világjárvánnyal kell számolnunk.

Decemberben már viszont, nem tudom másnak volt-e ilyen érzése, mintha megállt volna az idő. December vége. Mintha a nagy gépezet akkor állt volna le. Nekem olyan érzésem volt már akkor, hogy nem tudjuk hogyan fog történni, de olyan fog történni, ami mellett már nem mehetünk el. Ezt egyéni életemben is éreztem, és globálisan is.

Az ugrik be, mint az akciófilmekben, amikor megáll a lift, és a főhős egy pillanatra lefagy és nem hiszi el. Hogy bentragadt. Megtámasztja magát a lift két falában, és pár pillanatig csak figyel. Pánik fogja el. De közben már gyűjti az erejét, hogy a helyzettel megbirkózzon. Majd egy idő után letelepszik a liftben, és új stratégián kezdi el törni a fejét. Hogyan tovább. 

Nekem olyan volt a január és február, furcsa vihar előtti csend, majd márciusban le is állt a ‘lift’. És itt ragadtunk a karanténban, bár még csak önkéntes karanténban. Ami érdekes, hogy, amint átléptünk a márciusba, egy barátom behívott egy meditációs folyamba, ami egészen 21 napig, épp a Kosba lépő Nap napjáig velem volt. Életemben nem meditáltam. Így. Hogy minden nap. Kialakult egy napi rutinom, amelynek már része lett az esti meditáció. Ami nem csak csend, hanem légzés (ami most fontos, hisz levegős jegybe lépett a Szaturnusz, s levegőben terjed a vírus is), a légzésünkre való figyelés most kiemelt.

Ha visszanézek, mintha ki lett volna centizve minden. Ahogy elértünk ide, mind kollektívben, mind a saját életünkben akár. Az elmúlt évek például, az eseményei. Amikor ideért a hír, hogy elért hozzánk, összecuccoltam a munkahelyemen, hazaköltöztem, távmunkára átkapcsoltam, a gyerekeimnek megterveztem a napi rutinját, átgondoltam mit hogyan változtatok meg a kinti események hatására. Előbb a kintet rendeztem, aztán jött a bent.

Megnéztem, milyen eszközeim vannak és lesznek, az elkövetkező hetekben vagy hónapokban, itthon a ház falain belül, amiből meríthetek. Ahogy ezeket is összeraktam: elkezdett a hála érzése összeállni bennem. Mert rájöttem, bármi is történt velem az elmúlt években, akár negatív lecke, minden mintha a felé navigált volna engem, hogy most legyen miből nyerni (erőt). Olyan jógát tanultam az elmúlt két évben, ami itthon gyakorolható (ashtanga), olyan munkahelyre navigáltak, amely online menedzselhető, olyan településen élek, ahol a gyermekeim akár a karantén ellenére, tudnak figyelni majd a testi/lelki épülésükre, van levegő. Olyan szenvedélyem lett, amivel másokat segíthetek. Az asztrológia. Ami szolgálat is. Ha elhagynám magam, kötögetek, fotózom. Neked mi van a tarsolyodban, ami most segít?

Ezzel együtt, amit nem tudtam megoldani teljesen az életemben, az velem maradt. Azzal ‘együtt’ élek most Az önkéntes karantén első napjaiban esett le ez nekem. Gondoltam. Milyen kár, hogy nem húztam bele jobban:) De felülírta az elfogadás magam iránt. Szóval van, ami van. Ezt most vinni kell tovább a karantén alatt.

S ez fontos. Aki megkeres engem és tanácsadásra jön, annak ezt kiemelem. A karantén megtalált minket egy helyzetben. Ami most még megoldatlan, az velünk most egy ideig. De készülhetünk lélekben a változásra. Fontosak az áprilisi napok. Mert olyan mértékű csend vesz körül minket, amely normál körülmények között nincs. Ez a csend teli van Gondviseléssel.  Idővel. Tudunk építkezni, meg tudjuk megváltoztatni azt, ami még nincs a helyén bennünk.

Használjátok a csendet. Mindegy hogyan értelmezitek a meditációt. Meditáljatok, tudatosan használjátok a csendet.

És akkor a konkrétumok áprilisra:

Igy zárult a március: 

SZATURNUSZ

Itt az első átlépésünk a levegősbe…

Erről ebben az írásomban találsz pár gondolatot: A körforgás (Mars-Szaturnusz egymás ölelésében Vízöntőben)

Az újat, a frisset, a lázadást szimbolizáló Vízöntő jegy minősége kezd beszivárogni az életünkbe. Ennek a folyamatnak kezdete és egyben csúcspontja is volt ez a nap, és az április eleji napok. Hiszen egyúttal ez a két bolygó pont az Uránusszal, e jegy  uralkodójával nehéz fényszögben van. Az asztrológusok január óta erről a konstellációról beszélnek, hogy ez valami teljesen elképzelhetetlenül új helyzetet hoz.

(Március 31. Szaturnusz/Mars együttállás Vízöntőben)

VÉNUSZ

A Vénusz mellékszereplő ugyan, de fontos áprilisban

Az április úgy indult, hogy a Vénusz vetett pár szép fényszöget a nagybolygókra, és még Bikában saját jegyében járt. Ez segített sokat nekünk, hogy lássuk meg azt, ami fontos. Most Ikrekbe lép, ami egy levegős jegy. Kicsit jelzi ez, hogy az értékek átformálódnak, másképp kell majd a kapcsolatainkat kezelni, megoldani, a kommunikációt kezelni, az érintés, mint olyan átfogalmazódik bennünk, mi érint meg minket és hogyan. És, hogy mennyire figyelnünk kell, hogy ‘mit érintünk meg’.  Nem érinthetjük egymást fizikai síkon. Közben pedig annyi lehetőség nyílik, hogy kapcsolódjunk.

A Vénuszról fogok még beszélni sokat, merthogy tavaszi hátráló mozgása majd most kivételesen sokáig fog tartani. És áprilisban azért már, hiába  májusban vált irányt, ennek hatását érezzük majd, sokat fogunk bíbelődni a témákkal, mint: PÁRKAPCSOLAT, ÉRTÉKREND, ÉRTÉKEINK, VONZÁSAINK, VONZÓDÁSAINK, FÜGGŐSÉGEINK…

Vénuszi energia fogja navigálni a Teliholdat és az Újholdat is e hónapban. Erről később.

(Április 3. A Vénusz Ikrek jegyébe lép)

JUPITER

Az átlényegülés folyamatának egy fontos pontja

Igen, ez erős. Gondoljuk el: Plutó Bakban: régi elengedése, új beengedése. Mint a Tarot-kártyában a TORONY. Jupiter Bakban: alázat, amire nincs hatásod, azt engedd el, fogadd el. Hajtsd meg a fejed. Mindezek az Uránusszal kapcsolódva, itt nem halogathatunk, hirtelen bezártak minket, hogy újraértékeljük, mi nekünk a SZABADSÁG. Ekkor a Neptun és Merkúr is együttáll. Amit most kifejezünk, az könnyen beépül.

Sokak erre a napra globálisan meditációkat hirdettek, ha van lehetőséged, csatlakozz ezekhez.

Március 20.-Április 5. közötti időszak, az mindent visz.

Itt dől el, hogyan értékeled majd 2020-at is, ha visszanézel. Tudsz-e erre a folyamatra úgy gondolni, hogy tanulunk/tanultunk. Tudsz-e úgy gondolni rá, hogy hálát érzel. Mindazért, hogy ennek része lehetsz.

(Április 5. Jupiter/Plutó együttállás)

MARS

A nehézségek fokozódnak odakint, ez visz minket egyre befelé, hogy tartani tudjuk a kintet/bentet...

Itt lesz a legnehezebb  a járványügyi helyzet eszkalálódik világszinten, a média maximumra  kapcsol abban, hogy informáljon minket mindenről, ami odakint. Légy figyelmes erre is, de odabent tartsd az irányt. Az egyensúlyt.

(Április 7. Mars/Uránusz nehéz fényszöge egzakttá válik)

TELIHOLD

Vénusz uralta Telihold 

Használjuk arra, hogy nézzük meg, mi nekünk az egyensúly, ha meg van, tartsuk meg minden eszközzel… 

(Április 8. Telihold Mérlegben)

MERKÚR

Erőteljes  kommunikáció jellemzi majd az áprilist, tizedikétől, marsikus

Itt április közepe felé a kormányok már nem bizonytalankodnak, erőteljes kommunikációval próbálják mederben tartani majd a helyzetet. A hadsereg, katonák jelenléte egyre egyértelműbb lesz.

Ami nem lesz fájdalommentes. Nem lesz könnyű követni, hogy szinte olyan, mintha egy SCI-FI-ben lennénk. Kijárási tilalom a világ számos országában továbbra is, és a gazdasági intézkedések egyre markánsabban fognak megjelenni. Hogy a hosszabb távú nehézségeket a kormányok minimalizálják. Beszorulunk. Áprilisban lesz olyan tendencia, hogy bármennyire is csendesedünk, de az, hogy nem tudunk mozogni, kiüti majd nálunk olykor a biztosítékot.

Merkúr nehéz fényszöget vet majd a nagybolygókra április közepét követően. A média, a nyilatkozatok tömkelege fog minket elárasztani, mint most is. Ha olvassuk a híreket. Tegyük mindig helyre magunkban, mi hol vagyunk ebben.

A március részben azért azzal telt el, amíg a Merkúr Halakban volt, hogy azt se tudtuk előre vagy hátra. Áprilisban már tisztában leszünk a mozgásterünkkel. És ez jó.

Mivel április végén eléri a Merkúr az Uránuszt, várható a hónap végén még kis káosz kommunikáció terén. Bízzunk abban, hogy a tisztulás, nem csak egyéni szinten zajlik, hanem a kormányok is felismerik, hogy nem érdemes elhallgatni, átírni csak azért számokat, mert az az érdekük. A fókuszt talán ők is a humánumra helyezik egy  ponton.

(Április 11. Merkúr Kosba lép, majd április végén Bikába)

HOLD

A Hold végigzongorázik a nagybolygókon április közepén.

Érzelmeink hullámozhatnak. A Bak jegyében a Hold ugyancsak szabályoz, korlátoz. Tartsuk mederben érzelmeinket. Tudatos jelenléttel.

NAP

A Nap asztrológiailag a tudatosságunk. Kosból átlép Bikába. A jegyváltás azért is fontos, mert a Nap lassan azokban a napokban eléri az Uránuszt. És majd az Újhold úgy ér minket, hogy Uránusszal szövetkeznek. Bármit tapasztalunk kint, tartjuk az irányt. Ez a hónap üzenete.

És itt fokozottan fontos, hogyan értékeljük a helyzetet, hogy bezárva érezzük magunkat, vagy épp azt a folyamatot halljuk ki, hogy a bezárkózás segít minket a kinyílásban valami olyan felé, ami eddig zárva/rejtve volt előlünk.

(Április 19.  A Nap Bikába lép)

ÚJHOLD

Itt már tiszta lesz számunkra, mink ‘maradt’, így, hogy megszűnt a kinti sok extra.

Mintha egy kolostorba vonultunk volna, semmi nem tudja elvonni a figyelmünket az igaziról, a valós értékekről. Vegyük számba az értékeinket, ami semmiképpen nem az, persze, amit anyagban teremtettünk. Az, ha van, áldás, de a továbbiakban, arra a munícióra lesz szükségünk, amit a lélek teremt. A lelki erőnkre. A bennünk megnyilvánuló szeretetre.

(Április 23.  Újhold is vénuszi energiákkal, Bikában)

PLUTÓ

Az átlényegülést minden percben tapasztalni fogjuk e hónapban, ha van rá látásunk…

Áprilisnak még egy fontos eseménye, hogy a Plutó április 25-én ‘megáll’, hogy elkezdje hátráló mozgását. Ezzel a Jupiterrel beállt együttállása megint intenzívebb lesz, tehát, ahogy most hónap elején ‘az átlényegülés’ folyamata erősen hat ránk, úgy, a hó végén, máshogy, másképp, de nagy nyomaték lesz azon, hogy más szemmel nézzünk a dolgainkra.

(Április 25. Plutó retrográd mozgásba kezd)

URÁNUSZ

Az Uránusz most ezer módon kapcsolódik a többi bolygóval e hónapban.

Elbíbelődünk majd erősen azzal, mi nekünk a szabadság. Mi nekünk a biztonság. Uránusz Bikában, egy vénuszi jegyben. Az élelmiszerellátás központi szerepe ebben a hónapban sem lesz másképp. Utoljára ebben a jegyben az Uránusz az 1930-as években volt. Talán van emlékünk a történelemkönyvekből arról, hogy az az időszak is erősen  az élelmiszerellátásról szólt, így vagy úgy. És az erőforrásainkról.

(Régebbi írásom a Bikában járó Uránuszról: itt)

Az erőforrás fogalmán még kicsit merengjünk el. Mennyi mindent jelent most. Mennyire mást jelent, mint három hete. Lényegében, aki most erőforrással bír (és most nem csak az anyagira gondolok), annak könnyebb.

Sokak küzdenek, már most, azzal, hogy nincsenek erőforrásaik. Ha fizikai síkon be is zárunk, más síkon, nyíljunk meg.

Adjunk. Magunkból. Erőforrásainkból. Segítsünk.

Ez a hónap, ha éber tudatossággal éljük, tisztít.

Tisztán látni, tisztán hallani, tisztán érezni, tisztán kapcsolódni úgy lehet, ha rá merünk nézni a dolgokra, ahogy vannak, ha meg merjük hallani, ami kihallik az eseményekből, ha át tudjuk érezni mások nehézségeit is, ha merünk kapcsolódni magunkkal, másokkal.

Sok felismerést fog adni ez a hónap. Sok aha-élményt. Sok örömöt. Sok leckét. Sok teendőt. Esetleg lemondást. Sok új(fajta) nézőpontot, szokatlan kapcsolódást magaddal, másokkal…

Deepak Chopra-tól pár gondolat, a spirituális jóllétről most: https://www.cnbc.com/2020/04/03/deepak-chopra-the-coronavirus-and-need-for-spiritual-wellness.html

Ő ezeket sorolja fel az immunrendszer erősítésére:

 • Having a sense of meaning and purpose./Legyen célja és értelme a napjaidnak.
 • Loving and being loved./Szeretni és szeretve/szeretetben lenni.
 • Self-esteem, a sense of your own worth./Önbecsülés, egészséges önértékelés.
 • Tapping into inner peace and joy./Belső békében és örömben élni.
 • Being of service to others./Szolgálni másokat.
 • Generosity of spirit./A lelkiségedből való bőkező adakozás.

Ha online tanácsadásra jönnél, részletek: itt.

 

 

 

 

 

 

 

+

A körforgás (Mars-Szaturnusz egymás ölelésében Vízöntőben)

 

A csöndnek is van ám visszhangja, méghozzá zengzetesebb és tartósabb, mint bármilyen hangé. – Salman Rushdie

Tegnap a Mars Vízöntőbe lépett, ma pedig egzakt együttállásba került az ugyancsak Vízöntőben levő Szaturnusszal. Az újat, a frisset, a lázadást szimbolizáló Vízöntő jegy minősége kezd beszivárogni az életünkbe. Ennek a folyamatnak kezdete és egyben csúcspontja is a mai nap, és az elkövetkező április eleji napok. Hiszen egyúttal ez a két bolygó pont az Uránusszal, e jegy  uralkodójával nehéz fényszögben van. Az asztrológusok január óta erről a konstellációról beszélnek, hogy ez valami teljesen elképzelhetetlenül új helyzetet hoz.

A természet tudja, hogy körforgás van, hogy a lét egyik legmeghatározóbb eleme az, hogy változik minden, mi, emberek sokszor esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk és annak nyomán éljük az életet, hogy az a jó, ha minden változatlan. Kicsit ezt érzem most sokunkon: legnagyobb félelmünk az, hogy kihúzták alólunk a változatlanság, a mozdulatlanság illúzóját.

Mozdulatlanságra kényszerít minket ez a mostani helyzet, hogy így vegyük észre, hogy része vagyunk a nagy körforgásnak.

Egy homokóra jut eszembe, ahogy peregnek a homokszemek lefelé, kicsit ilyen, a belső utunk, folyamatos változás, minden egyes homokszem, amely aláhull egy változás, veszteség, átalakulás, tapasztalás, megélés során, az odalent felgyűlik, bölcsességgé, hitrendszerré.

A mostani bolygóáállások, és főleg a fent említett három égitest kapcsolódása arra húz minket, hogy a változást, mint olyat, tekintsük kicsit iránytűnek, legyünk rugalmasak, gyorsan reagáljunk a változásokra, keressünk az új helyzetekben új megoldásokat, és sose kint kezdjük, hanem odabent. A felszabadulás felé vezető utat keressük csak. Ne ragadjunk bele helyzetekbe, vagy félelmekbe.

A csend, amiben vagyunk tökéletes időszak arra, hogy leüljünk és számba vegyük, hol szeretnénk változni, változtatni, és most, mivel annyi új vetület, minőség mutatja meg magát a napjainkban szinte minden percben, próbáljuk átadni magunkat a körforgásnak. Engedjük el a kapaszkodókat.

A biztonságunkat úgy tudjuk tartósan  megteremteni, ha az főképp belőlünk fakad. 

A Mars a tetterő bennünk, az akarat, a Vízöntő jegyében a nagy sorsbolygókkal együtt olyan energetika, hogy, ha most figyelsz, megtartod magad. A megtartás egyben erő, a megtartás egyben szeretet, a megtartás bizonyosság is, hogy minden rendben lesz.

A napokban azon gondolkoztam, hogy melyik volt életem legnehezebb időszaka, próbáltam előhívni egy képet, egy pillanatot, ami szimbolizálja azt, mi volt az, amikor azt éreztem, hogy már-már elviselhetetlen, és hogy nincs kiút. Nem céltalanul tettem ezt az időutazást. Hanem ezért, mert azt gondolom minden válság, nehézség azért önt el minket, hogy átfordítson minket a konstruktív, előrevivő megoldások felé. És, hogy most ezt erősítsem magamban és másokban, fontos megérteni: a válság olykor szükségszerű.

Ez a kép jött elő… 7-8 éve volt, egy zebránál álltam a biciklimmel, épp munkából jöttem Pestről, kiskosztümben, autóm akkor nem volt, az egyik oldalon a laptopom lógott, a másikon egy hatalmas bevásárlótáska, otthon várt a 3 pici gyermekem, akik babysitterrel töltötték a napot, aki akkor az egyetlen volt, aki nekem segíteni tudott. Épp válás közepén voltam. Úgy éreztem hegyeket kell elcipelnem a vállamon minden nap. Szóval én a biciklin, amikor megállt a zebránál az egyik ismerősöm, egy  férfi a hatalmas autójával. Állt a zebránál, és csak nézett ki a kormány mögül. Két másodpercnél nem volt ez több. De sose feledem, hogy milyen gondolatok/érzések futottak át rajtam.

Akkor ismertem fel, hogy két lehetőség van: azt a vetületét látom meg ennek a helyzetnek, ami nehéz, a sok hiányt benne, a félelmeimet.  Vagy azt, hogy ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy az összes nehézséget, ami ért, arra használjam, hogy átalakulok, hogy meglássam mennyi szeretet volt abban, amiken addig átmentem, és mennyi mély meggyőződés, a saját belső igaz utamba vetett hit, ahogy akkoriban hoztam egyik döntést a másik után. Az utóbbit választottam. Az a pillanat billentett át egy új ciklusba igazából. … Azóta sokminden megváltozott, nem érzek hegyeket a vállamon, nem ‘cipekedem’, autózom, és a biciklimre nem aggatok laptopokat:).

Olvastam egy szép történetet nemrég egy csoportos meditáció kapcsán, ezt megosztom veletek. Az üzenete az, hogy bármiben is vagyunk: “Elmúlik”, semmi nem mozdulatlan. Ha bajban vagy, elmúlik, ha örömben, elmúlik.

A fenti Vízöntő energetika is ezt szórja nekünk most. Hogy csak és csupán a jelen pillanatot tudod feltölteni szeretettel, tartalommal, tudással, bölcsességgel. A holnapot még nem, a tegnapot már nem.

Légy éber és tudatos ezért. Minden percben nálad a döntés, hogy  mit hogyan értékelsz, mit hogyan élsz meg. A változást akarják belőlünk kicsikarni az elkövetkező napokban, hetekben.

Hisz új ciklusba léptünk. És a körforgás sosem áll le.

És akkor itt a mese. Olvassátok:  

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, aki egyszer így szólt az alattvalóinak:

– Drága gyűrűket csináltattam és megvásároltam a világ egyik legszebb gyémántját és szeretnék egy üzenetet elrejteni a gyűrűben. Ez az üzenet a hasznomra kell, hogy váljék válságos időkben és az örököseimet is szolgálnia kell. Egy rövid mondatnak kell lennie, amit a gyűrű gyémántja alá lehet elrejteni.

Azok, akik a király szavait hallgatták, mind nagyon okosak voltak, és mindannyian hosszú szakaszokat tudtak volna írni, de nem egy olyan rövid mondatot, mely 2-3 szónál nem hosszabb, ami válságos időszakokban támaszként szolgálhat. Mindenki törte a fejét, de végül nem találtak ki semmit.

A királyt egy öreg szolga nevelte fel. A király édesanyja fiatalon hunyt el és az öreg szolga viselte gondját, így hát a szolgát családtagként kezelték. A király mélységes tiszteletet érzett a szolga iránt, így hát az ő véleményét is kikérte.

Az öregember így válaszolt:

– Nem vagyok sem bölcs, sem tanult, de ismerek egy üzenetet. Az életem során, a palotában töltött éveim alatt mindenféle emberekkel találkoztam és egyszer egy varázslóval ismerkedtem meg, akit az Ön édesapja hívott meg. Hálájának jeléül, ezt az üzenetet adta nekem.

Ekkor, az öreg szolga leírt valamit egy darab papírra és odaadta a királynak.

– Azonban, kérem, ne olvassa el – mondta a szolga a királynak, – hanem tartsa elrejtve a gyűrűben és csak akkor nézze meg, amikor már nincs más választása.

Kisvártatva ellenségek törtek be a királyságba és a király vesztésre állt. Lóháton menekülni kényszerült, és az ellenségek üldözőbe vették. A király csak egymaga volt, míg az ellenségei sokan voltak. Egyszer csak egy olyan helyre jutott, ahonnét már nem volt kiút – egy sziklafal állta az útját és visszafordulni sem tudott – eszébe jutott a gyűrű. Elővette, kivette a papírdarabot és elolvasta a rövid üzenetet, ami úgy szólt, hogy:

“Ez is elmúlik.”

Mihelyt elolvasta az üzenetet, mélységes nyugalom vett erőt rajta. Eközben az ellenségei eltévedtek az erdőben és a lovaikat már nem lehetett hallani. A király mélységes hálát érzett az öreg szolgálója és a varázsló iránt. Ezek a szavak hihetetlenek voltak. A papírdarabot visszatette a gyűrűbe, a gyémánt alá. Azon a napon, amikor visszatért a királyságába, mindannyian győzedelmesnek érezték magukat és nagy pompával fogadták őt és a király fantasztikusan érezte magát.

Az öreg szolga odaállt a király mellé és azt mondta neki:

– Ez a pillanat szintén alkalmas arra, hogy ismét rávessen egy pillantást a rejtett üzenetre.

Mire a király azt válaszolta neki:

– Most, hogy győztem, az emberek ünnepelnek, nem vagyok sem kétségbeesett, sem egy kilátástalan helyzetben, miért is nézném meg az üzenetet?

A szolga így válaszolt:

– Hallgasson rám, ez az üzenet mind a vérzivataros, mind pedig a jó időkben is találó.

A király újra felnyitotta az üzenetet.

“Ez is elmúlik”.

A király újra azt a mélységes benső csendet érezte, mint előtte. Bár éppen ünnepelt, a büszkesége és az egója elillant.

A király megértette az üzenetet, megvilágosodott.

Az öreg szolga így szólt:

– Emlékszik mindarra, ami magával történt? Semmi sem és egyetlen érzés sem állandó. A jó és a rossz pillanatokat, akárcsak a nappalokat és az éjszakákat, fogadjuk el természetes módon, merthogy az élet természetes részét képezik.

(Forrás: Deepak Chopra 21-day-abundance-meditation)

 

+

A Vénusz a napokban, és a kötődéseink, érzelmeink

A napokban a Vénusz kapcsolódott/ kapcsolódik Marshoz, Jupiterhez, Plutóhoz, Szaturnuszhoz, Neptunuszhoz. Mégpedig segítő fényszöggel. Kivételes energetika ez, ha még hozzáadjuk, hogy a Vénusz még mindig nagy erőben saját jegyében Bikában, a vele kapcsolódó bolygók többsége pedig még Bakban. Odafent emlékeztetőket ‘gyártanak’ nekünk arra, hogy felismerjük, mi a Rend, hogy mi a Méltó, hogy mi az Igaz, s mi a Lényeges.

Ma  a Vénusz/Jupiter egzakt szép fényszöge az égen. Kicsit a csoda fényszöge, kicsit a szerelemé, a bennünk lévő hit, és a belső igazságunk, eddig megszerzett tapasztalásokból kinyert bölcsességünk és belátásunk kaphat támaszt ma és a napokban. És az elfogadás leckéinek segítő, előrevivő vetületét láttathatja meg velünk. Finomra hangoltságot hoz a neptuni kapcsolódás, olyat is észrevehetünk, ami máskor elfedve előlünk…

Ma szép idő lesz. Igazán vénuszi. Figyeljük, ahogy a természet minden kinti emberi lecke és nehézség ellenére kibontja magából lassacskán a tavaszt. A színeket. Ez jót tesz majd a léleknek.

Az, hogy a napokban a Vénusz a nagy sorsbolygókkal így kapcsolódik. Lehetőség a változásra, függőségeink lerakására, beégett félelmeink, gátló hiedelmeink meghaladására. Ha felismeréseink lennének. Jegyezzük fel. Ne hagyjuk csak úgy őket elillanni… Megtartás, tartani az irányt, figyelni a kötődéseinkre, akit szeretünk, támogassuk, ha van bennünk még felesleg erőből, optimizmusból… És miért ne lenne?

Mars és Vénusz is részt vesz ebben a napokban tapasztalható vénuszi folyamban… A férfi és a nő… Figyeljük magunkat a napokban a kapcsolódásainkban. Lehet nehézség, lehet kihívás, lehet még több érzelem és kötődés a hozománya, ahogy a Mars érinti a Vénuszt, és a Vénusz a Marsot. Sokan most kivételes közelséget élnek meg a társukkal a karanténban. Tengernyi az idő, kapcsolódni egymással, felvenni a szemkontaktust, kényeztetni egymást, vagy egyáltalán megérteni a másikat. A hétköznapokban, amikor még szaladtunk, s kifolyt kezünk közül az idő, ez nem volt lehetséges. Pont így, ilyen élesen és tisztán…

A Nők…, szeretek kiszólni hozzájuk, ha vénuszi fényszög az égen. A napokban annyi jelét tapasztaltam, hogy mi nők, ha nehézség adódik, elővesszük valami rejtett helyről azt az erőt, amiből végtelen van, ha kell.  Amivel nem csak magunkat, de társunkat, gyermekeinket, a családot is navigálni tudjuk szeretettel, félelmek nélkül. Sőt, bárkit, aki segítségre szorul. Gondoljunk a védett otthonainkból azokra a nőkre, akik még a pénztárakban ülnek, akik gyógyszert adnak ki, akik a gyárakban dolgoznak vagy, akik a kórházakban segítenek a betegeken… Azokra, akik még kijárnak, értünk is…

A holnapi Vénusz/Plútó szép fényszögkapcsolatát (ami még április első napjaiban is velünk ugyancsak) használjuk arra. Hogy ne a félelmeknek adjunk. Hanem azon érzelmeknek, amelyek bennünk az átalakulást segítik. Másokat is ebben támogassunk. Ami fájdalmas, kompromisszumokkal teli megoldások felé vinne, azt vegyük észre… Ez az év az átlényegülés éve. A ‘csak előre, és ne hátra’ éve… Kollektívben is, de egyéni szinten is.

Ki, hol küzd most, ott, … ha esetleges félelmeit tetterőre váltja, teremtésbe csatornázza ez évben, nagy átalakulást élhet meg.

A Vénusz az érzelem is, a vágyaink. Vegyük sorra… Írjuk le. Tegyünk értük, most az otthonunk csendjében. S, ha úgy alakul, a járványnak vége, valósítsuk meg odakint. Adjuk át magunkat annak, ami megmozgat minket, amivel/akivel kapcsolódni vágyunk a jövőben.

A tér leszűkült, a lehetőségek, a régi megszokások ki lettek húzva alólunk. Így kell most tartani az irányt, s tartani másokat🙏. Nehézségben vagyunk. Kapcsolódjunk máshogy, új megoldásokkal. Sok szeretettel…

Szép napot…

 

 

+

Asztrológiai tanácsadás online

Az ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁSt folytatom online
(skype/messenger/tel.)

Ha szeretnél önismereti munkát végezni az elkövetkező hetekben vagy nehézséget élsz meg, keress bizalommal:
– ingyenes tanácsadás márc.-ápr. (infók lentebb)
– általános képletemzés
– párkapcsolati elemzés
– gyermek születési képlete
– konkrét problémára fókuszáló tanácsadás megegyezés szerint hetente v kéthetente szervezett ‘ülésekkel’

Részletek itt:
http://www.barnabeata.com

Ingyenes tanácsadás:
Sokat gondolkoztam azon, hogyan segíthetnék azoknak az asztrológiával, akiknek a jelen helyzet nehézséget okoz.

Arra jutottam, hogy április végéig esti időpontban, 19h-20h között felajánlok online (skype v. telefon) minden ellenszolgáltatás nélküli 15-20 perces beszélgetést. Ha ismert a pontos születési időpont, azzal, ha nem, anélkül.

Vasárnap a Szaturnusz belépett Vízöntőbe, olyasmi ez, hogy az egész világ bezárkózik, elcsendesül. Mindez a mi érdekünkben történik. Ez főképp azoknak, akik egyedül vannak, vagy azoknak, akiknek a képletük érintett a mostani nehéz állások kapcsán, megterhelő lehet (pl. Plutó-Szaturnusz nehéz fényszög van a képletükben). Április közepéig bizonyosan nagyon tudatosan kell élni a napjainkat. Hogy aztán nyár elejéig minden rendeződhessen, visszarendeződhessen. Egy asztrológus nagy segítséget adhat abban, hogyan értékeljük a dolgokat, eseményeket. Minden kinti eseményben most meg kell látnunk az értéket, a tanítást. Azt gondolom, Magyarország nem lesz célpontja olyan erővel ennek a vírusnak, mint más nyugat-európai országok…

Ezt itt a facebookon osztom meg, általában ismerőseim látják, de, ha ismertek olyat, akinek, tudjátok, most extrém nehéz, nyugodtan osszátok neki.

Úgy gondoltam, hogy messengeren privátban kérném a jelzést, és ott szerveznénk le a pontos időpontot. Hosszú beszélgetést nem tudok ígérni, csepp a tengerben, de talán ez is valami…

+

Csend(élet) – A Szaturnusz Vízöntőbe lépett

Hogyan használd a jelenlegi energiákat jóra, saját fejlődésedre, hogyan használd ki a csendet, a mozdulatlanságot, amiben  most vagyunk…, és hogyan segíts ezzel másokon is…

A Szaturnusz átlépett Vízöntőbe…

A Vízöntő mindig kicsit tovább lát, mint, amit itt a fizikai síkon tapasztal, így egy kicsit halhatatlan is, …. mint a régi görög istenek.

A Vízöntő jegy és a mitológia

ganymedes3316

A görög mitológiában van egy figura, Ganümédész, a trójai király fia. Gyönyörű fiatal férfi, amint egy napon éppen a nyájat terelgette a mezőkön, Zeusz megpillantotta, nagyon lenyűgözte őt a fiú ereje és szépsége, sas formájában lecsapott rá a magasból, elragadta, felvitte őt az istenekhez. Innentől ő lett az istenek pohárnoka, és mellesleg Zeusz szeretője. Ganümédész osztogatta az isteneknek az örök fiatalság vizét. Cserébe örök halhatatlanságot kapott. Zeusz felesége, Héra viszont nehezen viselte ezt a helyzetet, egy idő után Zeusz felküldte a fiút a csillagos égre, ebből lett a Vízöntő csillagkép.

Március 22-én a Szaturnusz jegyváltása megtörtént

Március 22-én a Szaturnusz átlépett a Vízöntő jegyébe (utoljára 1991-1994-ben volt itt). Ebben a jegyben halad most július elejéig, majd akkor visszalép Bakba, hogy majd december közepén végképp Vízöntőbe lépjen el, amelyben aztán 2023 tavaszáig lesz.

Miért érdekes ez? A Szaturnusz 2017 óta a Bak jegyében járt, ami egy földelt, lassú, kemény, stagnáló energia. Olyan kérdésekkel kerülhettünk túlnyomóan szembe, mint:

 • Mi a sorsom?
 • Mi felé tartsak? Mik legyenek a céljaim?
 • Milyen lépéseket kell tennem azokért?
 • Hol korlátozom magam?
 • Hol vannak bennem félelmek, amelyek miatt nem tudok kiteljesedni?
 • Hol nem tartom be a szabályokat?
 • Hol nem vagyok felelősségteljes?

A Bakban járó Szaturnusz jelmondata, a

‘Ki mint vet, úgy arat’

erősen velük volt az elmúlt három évben. S döntően ‘kinti’ célokért küzdöttünk, az volt reflektorfényben, amit odakint mutattunk magunkból. Túlnyomóan egy YANG, férfias energetika, kemény, kitartó munka jellemezte ezt az időszakot.

A fókusz a Szaturnusz jegyváltásával áthelyeződik másra. A Vízöntő jegy levegős jegy, a Bakkal ellentétben. A jegy hangsúlyozza az egyén és a közösség erős kapcsolódását, a humánumot, a másokért tenni akarást, a géniuszt, az új ötleteket és megoldásokat, a jövőt, az innovációt, a merészséget, a ‘forradalmat’.

Azt az érettséget, amit elértünk az elmúlt három évben az erős Bak energiák kapcsán, abba csatornázhatjuk, hogy:

 • Miben vagyok egyedi?
 • Miben vagyok más?
 • Hogyan lehetne ezt az egyediséget végre kibontani magamban, és felvállalni?
 • Tehetségként megélni?
 • Erre építeni egy víziót, amely tükrözi az önvalóm, a belső vágyott utam, amely semmiképpen nem önös érdeken alapul, hanem olyan út, amellyel adni tudok másoknak, utat mutatni?
 • S ezzel a tehetségemmel, hogyan tudom segíteni a közösséget?
 • Hogyan tudok hozzájárulni víziómmal  a hálózatépítéshez, a networkinghez, amit már most is erősen tapasztalok a világban?
 • Milyen új megoldásokat találok, amelyek kisöprik a régi struktúrákat, akár az én életemben, akár közösségi szinten?

A Szaturnusz kicsit olyan, hogy totál objektíven szemünkbe néz, és jelzi, merre az irány… Nem érzelgősködik, csak kiadja a leckét.

Az elmúlt akár két hét kinti eseményei is mennyire szépen mutatják a fenti tendenciákat, megjelentek segítők ezrei online, akik felajánlják saját tehetségüket mások segítésére, a közösség fenntartására (pl. menő séf filléres ételeket készít online), olyan cégek, akik új megoldásokat ajánlanak az elavult struktúrák helyett (pl. nyelviskolák, informatikai cégek besegítenek az iskoláknak), mindezt a köz javára, s azok, akik szorult helyzetükben (s ez is a Szaturnusz, sőt az a Szaturnusz/Plutó együttállás pressziója), online ajánlják fel szolgáltatásaikat, mert nem tudnak személyesen dolgozni már. És sorolhatnánk… Pár nap alatt bekúszott az erősen Vízöntő jegyre jellemző felfelé építkezés, az eddigi leföldelt struktúrák helyett.

Utoljára a Szaturnusz Vízöntőben 1991-1994 között járt.

Érdekes ránézni, hogy te egyéni szinten akkor miben voltál, mert esetleg hasonló energetikát fedezhetsz fel most majd magadban az elkövetkező három évben. Gondoljunk bele, 1993. április végén adták ki a www. forráskódot, ezzel lett ingyenesen elérhető mindenki számára az internet (World Wide Web). Ami, teljesen átformálta a világot.

Amikor, bejelentették, hogy az iskolák távban fognak működni, átsuhant rajtam az a gondolat, hogy szerintem, ha vissza is rendeződünk, akkor is lehet, ez már így marad, már nem mehetünk visszafelé.

Miért?

Mert a Vízöntő jegy, az a JÖVŐ.

Az minden, ami előre(visz), ami innováció, ami forradalmi megoldás, ami megosztása a tudásnak, hiszen a jegy döntően az intellektus jegye. Tudásmegosztás, erőforrások megosztása. Olyan ideák beemelése mind egyéni, mind kollektív szinten, amit régen akár idealistának bélyegezhettünk meg, de most beemeljük a jelenünkbe, jövőnkbe.

Egy szép példa:

1963, a Szaturnusz akkor is Vízöntőben járt: Nelson Mandelát életfogytiglanra ítélik az apartheid elleni küzdelme kapcsán. Eltelik 30 év, a Szaturnusz közben körbejárja az összes jegyet és visszatér Vízöntőbe, 1993-ban Nelson Mandela Nobel Békedíjat kap ugyanezért a tevékenységéért. Az apartheid vége, Dél-Afrikában új Rend alakul…

A Szaturnusz mostani jegyváltását tehát arra használhatjuk egyéni szinten (mert a kollektívben is már zajlik, visszafordíthatatlanul a jövő), hogy felvállaljuk azt, akik vagyunk, az egyediségünket, semmiképpen nem tekintünk visszafelé, csak előre.

Mondhatjátok, miért idealizálom, azt, amiben vagyunk, hiszen nehézségben vagyunk.

Igen Jogos.

Viszont,  azt gondolom, az, amit egyénként beleteszünk a nagy közösbe hatalmas változásokat hozhat, odakint is, és a mi egyéni életutunkban is. Plusz, ha már itt tartunk…

Mert március vége van, erről már írtam korábban, most vagyunk a nehézség epicentrumában…

A Jupiter, Plutó közé szorulva a Mars, majd lassan eléri a Szaturnuszt is, erős küzdelem, harc, gyulladás, félelmek a Mars, rátesz még a nagy sorsbolygók amúgy sem könnyű leckéire, illetve az Uránusz is nehéz fényszögben a Szaturnusszal, ami április elejéig csak élesedik, beaktivizálódott az a  lecke (amiről írtam régebben, hogy lesz, csak akkor még nem tudtuk hogyan), hogy a biztonságod ne az anyagban találd meg, mert az most nincs (ld. régi írásom erről: Uránusz Bikában)

 • Jupiter Bakban: Fogadd el azt, ami van. Légy alázatosabb. Vedd elő a hited, a bölcsességed, és fejlődj tovább az elfogadás leckéiben.
 • Plutó Bakban: Ha félsz, nem gond, de kezeld félelmeidet tudatosan. Ne aktiváld be őket. A Plutó a teremtés is. Csatornázd, ha felmerül félelem azt az energiát valami átalakító, teremtő tevékenységbe.
 • Szaturnusz Vízöntőben: Újulj meg, tarts előre. Ne hátra. S semmiképpen, ne ess abba a hibába, hogy elkap a pánik, hanem az intellektusoddal, higgadtságoddal segítsd, vagy enyhítsd a kinti folyamatokat, közösséget, és a benned levő feszültségeket.
 • Mars együttállásban a nagybolygókkal: ne gyulladj be, amint nyomát érzed, ülj le csendesedj el, tartsd az erőd konstans módon, kitartóan, és cselekvésbe tedd.
 • Uránusz nehéz fényszögben Szaturnusszal: a mostani korlátok, mind a mi érdekünket szolgálják, egy felsőbb Jó érdekében történnek. Plusz, ezt a helyzetet érdemes aktív belső munkával a belső szabadságunk, stabilitásunk vizsgálatára fordítani.

Visszatérnék a görög regéhez, Ganümédész a pohárnok, aki az örök fiatalság vizét osztogatja az isteneknek… Mintha most ezt keresnénk, és ami csodálatos, hogy …

Bár az egész év a Plutó és Szaturnusz együttállásban zajlik, tehát nem lesz könnyű, mert a fejlődést sajtolja ki belőlünk minden egyes nap. Ha akarjuk, ha nem, nem szűnik az, hogy, ahol nem tettünk magunkért, ahol nem mertünk lépni, ahova nem mertünk odanézni, oda most kell. De…

Kivételes energiák vannak, mert azt az erőt, amit magunkban növesztünk (a sok belső munkának köszönhetően), az odakint is rezonálni fog, ezzel segítjük azokat is, akik bajba, nehézségbe kerülnek, tehát, a Vízöntő jegy és a Szaturnusz jóban vannak:

 • felelősségteljesebb
 • higgadtabb
 • újítóbb
 • egyedibb
 • modernebb
 • merészebb
 • humánusabb
 • szolidárisabb

emberekké válhatunk, ha ráfekszünk a hullámokra, ha nem a félelmeknek adunk, hanem magunkból adunk.

Ahogy ez évben változol, ahogy ez évben átadod magad a megújulásnak, az áll majd be 2020 decemberében, amikor a nagy Jótevő, a Jupiter elegánsan odaáll majd a Szaturnusz mellé, és átsegít minket majd a 2021-es évbe, ami, valljuk be, egy másfajta a világ lesz, hiszem, hogy szolidárisabb, emberibb, együtt fogunk dolgozni ‘az örök fiatalság vizének’ felkutatásán, közös megoldásokat keresünk, az internet által teremtett networkinget végre döntően nemes célokra használjuk majd, a gyermekeinknek megteremtjük, ha a fizikai a síkon olykor megterhelő leckékkel is teli, de a jövőt (nem visszafelé rántjuk őket), és tartjuk őket saját megdolgozott erőnkkel és víziónkkal, ahogy épp lehet, a kondícionáltságaink közepette.

És tarjuk egymást, mert a Vízöntő jegy egy higgadt, levegős, intelligens, megtartó minőségű jegy, aki mindig tovább lát, mint, amit itt a fizikai síkon tapasztal, így egy kicsit halhatatlan is, mint a régi görög istenek.

(Épp kinéztem az ablakon, kavarognak a hópelyhek a kertben… A hideg, a lehűlés, a higgadtság (Szaturnusz Vízöntőben analógiája ez is), a hópelyhek tánca az pedig sok jó rezgés, amit mi beletehetünk felelősségteljesen most, A NAGY KÖZÖSBE…, azzal, hogy tartjuk az irányt és ezzel megtartunk másokat…

Szép napot nektek…

Maradjatok otthon… Most így tehetünk legtöbbet a felsőbb Jóért…

Ha tanácsadásra jelentkeznétek: skype-on vállalok konzultációt. Minden kontakt infó a blogomon…

 

+

A Vízöntő-korszak

Sokan úgy vélik nagy asztrológiai korszakváltás küszöbén állunk. Zárul le a Halak-korszak, s nyílik egy új, a Vízöntő. Van a 12 állatövi csillagkép. És a Kos jegy nulla pontja. Amikor eljön a tavaszi napéjegyenlőség (március 21.), az a csillagászati év kezdete. Ez a pont, a tavaszpont viszont nem ugyanott áll soha, mint a megelőző évben. Mindig kicsit odébb, mivel a földtengely elmozdul. Ezt a görög asztronómus, Nicaea-i Hipparchus (i.e. kb. 190–120) fedezte fel. A tavaszpont ezen mozgása végig a csillagjegyeken a Nagy Év (ahogy Platón nevezte).

Precession of the equinox: 26,000 (Great Year), 2150 (Aeon), 4300BC-2150BC (Taurus), 2150BC-1AD (Aries), 1AD-2150AD (Pisces), 2150AD-4300AD (Aquarius), Matthew 28:20, Exodus 32:19, Matthew 24:3, 26,000

A Nagy Év kb. 25800 évet ölel át. A csillagjegyeken fordított sorrendben halad végig a tavaszpont. S egy jegyet kb. 2165 év alatt jár be. “Platón úgy vélte ezek a korszakok, a ‘kozmikus ember’ egy-egy reinkarnációját jelentik, hasonlatosan ahhoz, ahogy a születés és halál váltakozásában az egyén maga is a tudatosodási folyamat különböző stációit járja” (L. Greene: Kapcsolódás).

 

Azóta, hogy a Föld benépesült, 6 világkorszak volt (Oroszlán: i.e. 10000ie. 8000; Rák: i.e. 8000i.e.6000; Ikrek: i.e. 6000ie. 4000; Bika: i.e. 4000i.e. 2000); Kos: i.e. 2000i.sz. kezdete; Halak: i.sz kezdetekb. 2000). Az ábrán a Vernal Equinox (tavaszpont) jelzi, ahol mostanában tartunk, vagyis a Halak- és Vízöntő-korszak között.

Arról megoszlanak a vélemények, hogy pontosan mikor is lépünk/léptünk be a Vízöntő korszakba, beléptünk-e már, vagy még egy-két, vagy esetleg négy-ötszáz év múlva fogunk. Vannak, akik úgy vélik, hogy az 1930-as években ez megtörtént, vannak, akik 1957. október 4-ét jelölik meg, amikor az oroszok kilőtték a világ első műholdját, vannak számítások, amelyek szerint 2500 körül fogunk, vannak, akik 2012-re datálták (én ezt a felfogást támogatnám). Sokan úgy vélik, ha még nem is léptünk be, ha csak közelítünk hozzá, és kifelé tartunk egy másik jegyből, akkor is érezhető, hogy már erősen jön be az új kor minősége (akár váltást megelőző 500 évben is). S így akár a francia forradalom is már ennek előjele lehetett ennek (szabadság, egyenlőség, testvériség elég erősen Vízöntő üzenetek), s minden, ami utána jött, az ipari forradalom, a technika robbanásszerű fejlődése.

Mintha valaki finoman felélesztette volna az emberiségben a Vízöntőt, a feltalálót, géniuszt, a forradalmárt, a szellemit, az újítót, a humanitáriust, s a jegy minősége fokozatosan kúszna be a világunkba, egy új korszellem van születőben. Kiszorítva a Halak kor 2000 éve tartó hagyományát.

Liz Greene: Kapcsolódás c. könyvében így írja le egyes korok közötti váltásokra jellemző Új érzetét. Ő arra utal, hogy az 1960-70-es években kitört hippi-mozgalom, az 1967-ben létrejött “szerelemtanya” Kaliforniában, már előszele volt a mostani váltásnak.

“…Ami az 1960-70-es években történt, nem újszerű az emberiség történetében. Valami hasonló történhetett a Halak kor hajnalán (i.sz. kezdete), amikor az üldözött és még csak embrionális formában létező új vallást, a kereszténységet néhány tucat elkötelezett hívő őrizte és hagyományozta tovább Róma sötét katakombáiban. Ilyesmi mehetett végbe i. e. 2000 táján, a Kos-korszak kezdetén, amikor a harcos isteneket imádó észak és közép-európai törzsek özönlötték el a mediterráneum nagy matriarchális, földművelő kultúráit. A Bika-korszak elejéről, vagyis az i. e. 4000 körüli időszakról szinte semmilyen emlékünk nincsen, de tudható, hogy ez idő tájt nomád törzsek telepedtek le a Nílus, a Tigris és az Eufrátesz mentén, és létrehozták azokat a nagy folyóvölgyi kultúrákat, amelyeket ma a nyugati civilizáció bölcsőjének tekintünk. Különösen az egyes világkorszakok közötti átmenet időszakában van jelen ez a fajta teljesen újszerű, látnoki ihletettség és vizionáltság.”

Kicsit olyan lesz ez a váltás, mint a mai időjárás talán… Ülök a kerti asztalkámnál, a terebélyes fenyőfa alatt, egy mesebeli hangú madárka énekel a fa tetején. Távolabb esőfelhők, jelezve bármikor beüthet a vihar… Egyébként süt a nap, azzal a júniusi meleggel, ami esős napok után jellemző, azzal a 25 fokossal. Előttem a laptopom, mindenhol ott lehetek virtuálisan egy pillanat alatt, tudok kommunikálni bárkivel egy pillanat leforgása alatt, de ha kedvem tartja, meg van a szabadságom, ahhoz, hogy magamba forduljak. Közben olyan szellő fúj, amely finom is, de erős is. Elég erős ahhoz, hogy kisöpörje a fáradt levegőt a fejünk felől. Friss. Ebben a hangulatban benne van minden, amely majd az új korszakban elénk tárul.  Új távlatok…. Hideg, meleg, váratlanság, haladás, finomság, régi kisöprése, új befogadása, bőrig ázás, majd a napon felmelegedés. Aztán megint vihar. Benne van a szellem. Benne van a láthatatlan ereje. Megborzongat időnként a szél “hidege”. Megborzolja a hajat. Előkerül az intuíció. El kell köszönnünk a rugalmatlanságtól, és be kell fogadni magunkba a “rugalmast”. Mert miért is? Miért is lesz ez más, mint az elmúlt kétezer év? Először nézzük meg az elmúlt kétezer év Halak-korszakának főbb jellegzetességeit röviden.

sea sunset holiday sand

Halak-korszak

Képtalálat a következőre: „age of pisces”

Halak jegy: feladni a saját személyiségünket és feloldódni egy nagyobb egységben. Krisztus születésével köszöntött be a Halak korszaka. A Kos-korszakot követte, amely a nagy birodalmak agresszív terjeszkedésének, a tüzes Kos energiának, több istenbe vetett hitnek, a nagy uralkodók és hadvezérek, és hadseregek kora volt. Jézus és a kereszténység megjelenése, a csodák és látomások, s a vágy a kollektív elragadtatásra (L. Greene) s a Halak jeggyel szemben elhelyezkedő Szűz jegy megtestesítője Szűz Mária szimbóluma a kornak….

Két ellentétes irányba úszó (de egy aranyzsinórral összekötött) hal szimbolizálja a jegyet: kettősség jellemzi, vágy a teljességre, de félelem egyben a személyiség elvesztésétől, egyfajta bizonytalanság hogyan kapcsolódjunk az isteni minőséghez. Ez a feszültség áthatotta a Halak korszakát. Templomok épültek, kolostorok, új vallások születtek, papok tanítottak, viszont akik nem hittek, azokat meghurcolták, akik mást vallottak, mint a bevett, azokat máglyán égették el. Teli volt a kor vallásháborúval. A Halak a legzártabb ház jele, a 12-es házé, jellemzi az elzárkózás, a befelé figyelés, a középkori kolostorok nem véletlenül ebben a korban születtek.

 

A Halak vizes, változó jegy. Jellemzi az intuíció, érzékenység, együttérzés, lelkiség, önfeláldozás, mártíromság. A víz, a Hal a kereszténység egyik legmeghatározóbb szimbóluma. Erős spiritualizmus jellemezte a korszakot mindenképpen, amely aztán a művészetekre és tudományra is hatott, s a reneszánszban csúcsosodott ki a Halak neptuni minősége művészeti alkotásokban, filozófiában, tudományos eredményekben.

Ez a korszak útkeresés, itt lent, hogyan leljük meg magunkban a Fent minőségét, az egy  Istennel való egységet. A keresztény egyház fizikai síkon megteremtette ennek az intézményrendszerét. S közvetítőnek kiáltotta ki magát. A 2000 év alatt sok esetben az egyház ellene ment a jézusi tanításoknak, a feltétel nélküli szeretet és megbocsátás tanítását nem nagyon tudta fizikai síkon megvalósítani.

A kérdések nélküli vak hit, a fanatizmus ugyancsak a Halak jellemzője, ebben is volt részünk az elmúlt 2000 évben.

A Halak  míg azt mondja: Hiszek, a Vízöntő azt mondja: Oké, értem, de kérlek, bizonyítsd tudományos eszközökkel….

Ez lesz az egyik fő különbség a két világkorszak felfogása között.

Vízöntő-korszak

f3912db7067a56d14f2ad7a2f43702fd

A Vízöntő levegő jegy, ebben a korszakban a szellem, az intellektus, az ismeret kerül előtérbe. A TUDÁS HATALOM. Ez a mondás is átlényegül. De igaz lesz. Ez az ismeretre való hajlam viszont már nem olyan lesz, mint a Halak korában, hanem egy magasabb tudatosság szintjén jelenik meg. Itt már a világ és a saját működését akarja megérteni majd az ember teljes mélységében és magasságában.

Egyik posztomban (Vissza a jövőbe) utaltam már arra, vannak jelek, hogy új korszakba léptünk, Norvégiában valahogy ezt már nagyon tisztán a bőrömön éreztem. De a a 2012-től eltelt pár év is számos egyéni élményt is hozott, amely szokatlan, friss, felszabadító, régi normáktól elszakadt. Én úgy érzem áthat már mindent ez az új világrend. Mintha több lenne a levegő, s a felfelé megnyílt volna…

“Az ember a tudomány segítségével feltárja a világot és a pszichológia segítségével önmagát, de mindkét módszerrel azt látja meg, hogy ő és a világ egylényegű.”  – L. Greene a Vízöntő-korszakról (Kapcsolódás)

blue-sky-clouds-dress-247304

Egyenlőség

A Halak-korszak fontos jellemzője volt a piramis struktúra, a patriarchális rendszer. Minden egység, a család, a vallások, az államok élén egy ember állt, egy ‘istenség’. Mindenki tudta, hol a helye, és az egyéni szabadságnak nem sok tér jutott. A Vízöntő korban a piramis leomlik, az egyén sokkal nagyobb hatalomhoz jut önmaga kiteljesítéséhez, és sokkal nagyobb szabadsághoz. És egyre nagyobb egyenlőség fogja jellemezni globális szinten is az emberiséget, mint közösséget.

A géniusz, s a tudomány

A Vízöntő archetípusa maga a géniusz, aki a régi rendet feldúlva újat hoz létre. Új találmányokkal sokkol, s forradalmat kelt. Sokan úgy vélik már az elektromosság megjelenésével beléptünk az új érába. Majd nem sokkal később jött az atommaghasadás, az autó, rádió, TV… Nehéz lenne megszámlálni az elmúlt száz évben hány géniusz állt a tudomány és az emberiség szolgálatába. Napjainkban pedig szinte minden nap bejelentenek valami új és pár évtizede még lehetetlennek tűnő megoldást. Pl. lassan a virtuális valóság olyan szintre lesz emelve, hogy nehéz lesz különbséget tenni a valóság és annak virtuális változata között. A gépek egyre inkább emberiek lesznek, az emberek pedig egyre inkább hasonlatosak a gépekhez. Ez jellemző uránuszi módszer, feje tetejére állítani mindent, hogy abból szülessen meg az Új.

Kommunikáció/networkingadult agreement blur brainstormingA Vízöntő levegő jegy, a kommunikáció, s annak áramlása központi eleme. Akik ráfeküdnek a számítógépes fejlődés egyre erősebb hullámaira, és tanulnak és követik az újat, azok könnyen meg fognak élni ebben az új világban, mivel hozzájutnak majd az információhoz, és a tudás hatalom, ez egyre fokozottabban érvényes lesz, ráadásul egyre nagyobb szabadságban lehet majd dolgozni vagy megosztani a tudást hiszen a világháló, a network már az egész Földet beborítja. A hálózatépítés ugyancsak jellemzője lesz a kornak. A városok újra elkezdenek talán virágozni, mert a hálózatépítés itt sokkal jobban kivitelezhető. De sokan döntenek majd úgy is, hogy nem élnek a városban, mert távolból is tudnak dolgozni, s közelebb maradnának a természethez.

Közösségek/humanitárius tevékenység

A hálózatépítés egyik legnagyobb gyümölcse az lesz, hogy közösségek jönnek létre. S ezek együtt nagyobb ügyekért tudnak majd harcolni, s építeni a Vízöntő jegy oly fontos elemét az egyetemes testvériséget. Mit értünk ez alatt? Láthatjuk, hogy ebben a mi korunkban számos szervezet (akár nemzetek feletti) jön létre, akik harcolnak az emberiség egyes csoportjaiért, vagy egyes ügyekért, gyermekszegénység felszámolása, éhínség, nők jogai, stb… Tehát a közjóért. A Halak-korszakban ennek szinte nyoma sem volt. A munkahelyeken teret fog nyerni a team, a csapat ereje, s háttérbe szorulnak a “despota” vezetők. A jövő vezetői demokratikus döntéshozók lesznek. Teret nyernek a globális mozgalmak a könnyű információáramlásnak köszönhetően.

Lesznek nemzetek, akik előbbre helyezik az egyénnél a közjót. Ld. Norvégia, ahol az olajból származó gigantikus állami pénzalapot elteszik a jövő generációinak, nem élik fel, nem szórják el. Kutatásokba, fejlesztésekbe forgatják, sőt, olyan kutatásokba, amellyel nem csak a norvégokat, de az egész emberiséget segítik. Mindezt tudatosan. Ez is azt támasztja alá, már benne vagyunk…. Norvégia példát mutat. (többet erről itt: Vissza  jövőbe)

Kapcsolódásokclose up of a womanAz emberi kapcsolatok, nemek szerepe és az azokat érintő normák átalakulnak. Száz éve (ha mondjuk beleolvasunk Szabó Magda: Régimódi történet c. regényébe,) az egyén szabadsága, (s legfőképp a nőké) olyan mértékben volt korlátozva, amely lehetetlenné tette pl., hogy egy nő szerelembe essen, vagy munkát vállaljon, a férfiak szerepe is be volt keretezve. A korlátok az elmúlt száz évben fokozatosan leomlottak és omlanak tovább. Ezzel persze a család, a házasság fogalma is más értelmet kapott, a nemek szerepe folyamatosan változik, s ez átalakítja az emberi, főképp férfi-női kapcsolatainkat. Régi dogmák lehullottak, és újfajta kapcsolódások is lassan elfogadottá válnak, a válás nagyon gyakori lett, és egyre gyakoribb lett egyébként, s lesz, véleményem szerint a szerelemből házasodás. Hisz egyre több ember ismeri fel az egyéni szabadságban, s döntésekben rejlő határtalan lehetőségeket.

Érdekes, hogy olyan géniuszok, mint R. M. Rilke 100 évvel ezelőtt megírta (1902-1908 között), hogy északról, a skandináv népektől fog elindulni az a folyamat, amelyben a kapcsolódás a férfi-nő között már ember és ember közötti kapcsolat lesz kölcsönös elfogadásban, egyenlőségben, a másik szabadságának elismerésével.

“Hiszen még csak mostanában jutunk el oda, hogy az egyes embernek a másikhoz való viszonyát előítélet nélkül, semlegesen vizsgáljuk s kísérleteink az ilyen együttélés megteremtésére a múltban példa nélkül állnak.”

“A leány és az asszony új, sajátos kibontakozása közben csak átmenetileg lesz férfias jó- és rossz-szokások utánzója és férfihivatások betöltője. Az ilyen átmenetek bizonytalansága után megmutatkozik majd, hogy a nők csak azért mentek keresztül ezeknek az (olykor nevetséges) álruháknak gyakori változásain, hogy legbensőbb lényük megtisztuljon… A nőnek ez a fájdalmakban és megaláztatásokban kihordozott embersége napvilágra lép majd, ha külső állapotának változásaiban levetkőzte a csak-asszonyiság konvencióit, — és a férfiak, akik ma még nem érzik ennek jöttét, meglepődnek majd és megdöbbennek…. Ez a fejlődés meg fogja változtatni a szerelmi élményt, amely most csupa tévedéssel van tele és mindenestül át fogja alakítani olyan kapcsolattá, amely embertől emberig terjed majd s nem férfitól asszonyig. És ez az emberibb szerelem, (amely végtelenül tapintatosan és finoman, jól és tisztán fog lebonyolódni a kötésben és oldásban egyaránt) hasonlatos lesz ahhoz a szeretethez, amelyben fáradságos munkával előkészítve két magány határolja, óvja és köszönti egymást.” (R. M. Rilke: Levelek egy ifjú költőhöz)

Az új kor már bizonyossággá teszi:  csak két szabad ember tud egymással méltó módon kapcsolódni.

A Vízöntő energia, ha akarjuk, ha nem változást hoz. S nekünk csak egy dolgunk van, hogy elővegyük a rugalmasságunkat, és változzunk vele.

Szabadság/felelősség

A Vízöntő jegy egyik jellegzetessége tehát, hogy nem tűri a korlátokat és támogatja az egyén szabadságát. A lehető legtöbbet kihozni a szabadságunkból, ez az egyik oldal, a másik viszont az, hogy ezzel párhuzamosan, teljes felelősséget kell vállalnunk magunkért, a döntéseinkért. (A Vízöntő jegynek két uralkodó bolygója van: Uránusz: a szabadság bolygója; Szaturnusz: isteni törvények, szabályok bolygója). A szabadságot nem ingyen kapjuk. A szabadság akkor tud kihajtani bennünk, ha személyes felelősséggel párosul. A Vízöntő kor embere felnőtt. Aki, ha szabad, azt önmagának köszönheti, s azt is  magának köszönheti, ha nem. Külső segítség ehhez egyre kevésbé fog érkezni. Hisz a Vízöntő túlnyomóan érzelemmentes jegy. A szellem irányítja, s az intellektus.

A lélekeye-eye-lashes-eyeball-840810Erős lelkiség jellemzi ezt a korszakot is, akár a Halak-kort, viszont ez más (lesz). Erősebb (lesz).

“Most végre megjelenik talán a felnőtt ‘Ember’, aki már birtokában van az önreflexió képességének. Lassan feldereng benne, hogy a saját pszichéje által teremtett valóságban él, és az az egyetlen valóság, amit megismerhet.”  (L. Greene).

Ha lenne jelmondata a Vízöntő kornak, ez lenne: Ismerd  meg önmagad…

Az önismeret által szép harmóniák jelennek meg az életünkben. Ezek a harmóniák aztán felkapnak minket és képessé tesznek a tisztánlátásra és a szeretetre. Megszűnnek a korlátok, kinyílik a tudat, eltűnnek a félelmek, megnyugszik és megnyílik a lélek, az önvalónk navigál, s jelen tudunk lenni a saját életünkben. Annak minden egyes pillanatában. S amikor ez megtörténik ezek a pillanatok kivetülnek a végtelenbe.

Megérkezünk egy felsőbb tudatosságba…, megérkezünk a Vízöntő-korba….

 

+

Ingyenes asztrológiai tanácsadás áprilisban és májusban

ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS (online ingyenes)
www.barnabeata.com
(jelentkezés e-mailen)

Sokat gondolkoztam azon, hogyan segíthetnék azoknak az asztrológiával, akiknek a jelen helyzet nehézséget okoz. Most egy olyan pillanatban ragadtunk/vagyunk, amikor nem mindegy hogyan értékeljük a külső eseményeket, belső megéléseinket.

– sokak esetében csak megállt az idő, s az is teli lehet tanulságokkal

– sokaknál kibírhatatlanul összesűrűsödhetett az eddigi esetleges megoldatlanságokból eredő feszültség vagy szorongás

– vagy már egy veszteség vagy elengedés folyamába merülve…

A lényeg, változnunk kell. Így vagy úgy, mindenki ebben van.

Arra jutottam, hogy áprilisban és májusban esti időpontban, 19h-20h között felajánlok online (skype v. telefon) minden ellenszolgáltatás nélküli 20-30 perces beszélgetést. Ha ismert a pontos születési időpont, azzal, ha nem, anélkül.

Egy asztrológus nagy segítséget adhat abban, hogyan értékeljük a dolgokat, eseményeket. Minden kinti eseményben most meg kell látnunk az értéket, a tanítást.

Úgy gondoltam, hogy e-mailen kérném a jelzést, és ott szerveznénk le a pontos időpontot. Hosszú beszélgetést nem tudok ígérni, csepp a tengerben, de talán ez is valami…

e-mail: barnabea224@gmail.com

+

Március 18-19 A Hold és a feminin

Mivel a Hold (a feminint szimbolizáló égitest) a főszereplő ma az égen (megérintve a nagy sorsbolygókat és a Marsot), ezt most nekünk, nőknek…

Erősítsük a kollektívet pozitív gondolatokkal, hogy ezzel segítsük a most nehézséget megélőket is🙏.

A mai nap szakíts ki pár percet magadnak, hunyd le a szemed, s vedd számba (mintha egy színes mezei csokrot válogatnál össze szeretettel), hogy miért vagy hálás az életben. A ‘csokrod’ virágaihoz társíts színeket, illatot, érzést… Tölts kis időt csendes kontemplációban… Ismerd fel, hogy minden eddigi tapasztalásod, nehézséged, örömöd, találkozásod, döntésed szükségszerű volt. S általuk lettél az, aki vagy. A csokrot tedd csinos vázába, s tedd a nappali asztalára, s legyen veled egész nap, gyönyörködj a színeiben…

http://www.barnabeata.com

Ma és holnap…
#Hold-Mars együttállás
#Hold-Jupiter együttállás
#Hold-Plutó együttállás
#Hold-Szaturnusz együttállás
#Hold-Neptun szextil

+

A távol és a közel

Azt ismerjük fel, hogy az egyéni és a kollektív nem szétválasztható. Minden Egy (tőről fakad és oda is fut vissza).

…hogyan tudjuk a kialakult helyzetet (a helyén) kezelni, sőt akár úgy, hogy az a fejlődésünket szolgálja…

Flowers Photo Mother's Day Facebook Post (2)

A napokban sokan megkerestek, hogy mi a véleményem az elmúlt hetek, napok eseményeiről. Ha követtétek a blogomot az elmúlt egy évben, tavaly februártól (illetve, ha tágabban nézzük, jópár évtizede) érlelődő helyzetnek vagyunk most a szemtanúi. Jeleztem a februári előrejelzésben, hogy a február a csend időszaka, a Halak jegy fémjelezte elvonulás pár hetét éltük. A napokban átlép a Nap Kosba, ami egyrészt jelenti, hogy indul az asztrológiai újév, másrészt jelenti azt, hogy itt a tavasz,  harmadrészt azt is jelzi, hogy egy marsikus periódus veszi kezdetét, és el kell búcsúznunk a csendesebb, zártabb Halak energiától.

Laikusként is sokan tudjátok talán, hogy asztrológiai szempontból azért erős ez a március, mert a nagy sorsbolygók (Szaturnusz, Plutó, Jupiter) egyre szorosabb együttállásban vannak/lesznek (most épp) Bakban, illetve melléjük odaáll a napokban a Mars (ami küzdelem, gyulladás, konfliktus), és az Uránusszal nehéz fényszögbe kerülve,  hirtelen, az anyag szintjén is jelentős változásokat generáló folyamatok veszik kezdetüket.

A komfortzónából való kilépésről már bő egy éve sok asztrológus írt. Hogy az feladat. Mind egyéni, mind kollektív szinten. Ebben vagyunk most. Ebbe léptünk bele.

Az elmúlt napokban sokminden átfutott rajtam. Az elmúlt hetekben még a szokott mederben éltünk, bejártam napi szinten a munkahelyemre, a gyerekeket elindítottam reggel az iskolába, jógára jártam, fogadtam az asztrológiai elemzésre jelentkezőket, barátokkal találkoztam. Aztán a megelőzés kapcsán, mára leállt minden. A hétvégén még én is többször leültem, átgondolva az elkövetkező heteket, amik valljuk be, beszűkülnek most arra, hogy rendben tartjuk a dolgainkat itthon, a munkahelyünket tartjuk, a gyerekeinket ellátjuk, és beszerezzük a napi élelmiszert.

A Szaturnusz Bakban analógiájaként, mindent le kell szűkítenünk, mindent nagyobb alázattal kell kezelnünk. A Szaturnusz a fék. A Plutó a válság. A Jupiter a hitrendszerünk, ami most erősen átalakul. És a Jupiter az is, hogy fogadj el mindent, úgy, ahogy van. A Mars analógiásan az immunrendszerünk. Az erőnk. Az Uránusz, ‘aki’ ugyancsak becsatlakozik ebbe az égi játékba, a bennünk levő szabad lélek, az, aki józanul gondolkozva felismeri a folyamatok üzenetét, és, aki nem hagyja, hogy szabadságában korlátozzák. És ez most fontos, hogy ne engedd, hogy  a félelmek korlátok közé szorítsanak. Merthogy kintről más sem lesz, csak korlát. Belül maradjunk szabadok. De vegyük észre, hogy a kinti korlát a mi érdekünkben történik.

Ennek kapcsán, mint minden vasárnap este, elővettem a határidőnaplómat, amely most üresen áll, hisz minden programot lemondtam. Viszont, úgy döntöttem, mégis teleírom, olyannal, amit most tudok…

Pont azért, hogy elfogadva ennek a helyzetnek minden vetületét, a mindennapjainkat úgy éljük az elkövetkező hetekben, hónapokban, hogy az semmi esetre se legyen megterhelő, hanem pont, használjuk azt a részét, amely most megadatik. Három tinédzserrel itthon lenni, úgy, hogy közben erősen dolgoznom kell itthonról, közben figyelni, hogy mindenki fel legyen tankolva vitaminokkal… Kihívás…

Ennek kapcsán az alábbiakat javaslom:

 1. Minden napod tervezd meg. Talán még szigorúbban, mint máskor.
 2.  Ne feszülj rá olyan dolgokra, ami most nincs vagy nem lesz elérhető. Fogadd el az új helyzetet.
 3.  A prioritások megváltoznak: a legfontosabb helyre talán az immunrendszerünk erősítése kerül. Tervezd meg miket főzöl, és, hogy hogyan biztosítod a családodnak a bő folyadékot és vitamint (a gyömbér az egyik marsikus növényünk ami nagy immunerősítő).
 4.  A mentális egészség most nagyon fontos. Feleslegesen ne adj a negatív gondolatoknak. Ha olykor rád is tör a szorongás, vegyél elő egy papírt és jegyezd fel, hogy ebben a helyzetben mi egyébként az áldás. Merthogy számtalant fel tudunk sorolni, ha figyelünk.
 5.  Ne menj minden nap boltba, úgy tervezz, hogy csak pár naponta kelljen.
 6. Tartsd távol magad az idősektől, és úgymond mindenkitől, aki nem a család.
 7. Ez a távolság, hosszú távon, olyan közelséget ad majd, ez a közös felelősségvállalás, amely csodás folyamatokat indít be majd hosszabb távon. Újra figyelni fogunk egymásra.
 8.  Hatalmas energia lesz, ha egymásért megtesszük, hogy otthon maradunk. Mintha fognánk egymás kezét. Ez fog sok erőt adni a bezártság elviseléséhez.
 9.  Ha van balkonod vagy kerted, akkor minél több időt tölts odakint, kapun belül, de ajtón kívül.
 10.  Mivel most lesz sok napsütés, akár a gyerekekkel együtt szervezzetek napfürdőt odakint együtt (D-vitamin)… Akár minden nap…
 11.  Figyelj oda a gyerekeidre, mert sokszor ők sokkal kreatívabbak, mint mi, ha kikerülnek a komfortzónából. Lesd el tőlük az ötleteket… (a 12 éves kislányom aggódva mondta, ha nem lesz kéziedzés, elveszti a kondícióját, menjünk el ebéd előtt kocogni a patakpartra minden nap, a 14 évesem ma reggel fogta és levarázsolta a 4 éve nem használt legós dobozokat a padlásról, hogy akkor most újra belevág…). A gyerekek jók a tudatos jelenlétben.
 12.  Azzal, hogy szűkítünk és elengedünk (merthogy erről is szól ez a mostani helyzet), tér nyílik olyan önismereti munkára, amit az elmúlt évtizedek kintibe fordult energetikája nem engedett meg.
 13.  Légy éber, és józan. Használd az ún. tudatos jelenlétet. Vagyis, ha mosogatsz, figyelj csak arra, ha olvasol, merülj el abban, ha a gyerekeiddel tanulsz, add oda annak magad. Ha a jelenben tudsz maradni, nem lesz az elkövetkező időszak nehéz. Arra fogsz jutni, hogy ami van, az elkerülhetetlen annak érdekében, hogy változzon a világ.
 14.  A híreket egyszer olvasd egy nap, ne többször. Ha te otthon maradsz, és tartod a szeretteidet, az azt jelenti, te felelősen viselkedsz magadért, a családodért, a bővebb közösségért ezzel mindent megteszel. Tehát maradj nyugodt. Mert minden rendben lesz.
 15.  Pár hónap múlva ez lecseng, s addigra, annyit, de annyit fogunk fejlődni. A válságoknak mindig ez is a célja. A fejlődés.

Egyenlőre ezt a 15 pontot szedtem össze

Persze most indul a hétfő az új rutinnal. A gyerekeim alszanak, nekem már feljegyezve az új napirendem, hogy ne csússzak szét. A gyerekeimmel megküzdöttem hétvégén, hogy megértsék, innentől mit nem, és hogyan… Nem volt könnyű… Máshoz szoktak…

Hajnalban, kis munka online, amíg fel nem kelnek a gyerekek, aztán egy kis kert, aztán délelőtt munka, a gyerekek házija, és szimultán főzés, aztán a délutánok aktív munkával, mert szerencsére a cégünk mindent tud adni, ami a távmunkához kell…, délután kert, kert, és kert, mert az gyógyít és áramlásban tart, és az esték, minden estére valami, ami engem is a 3 gyermeket is sínen tart, egy jó film, egy finom süti, egy közös sütés, egy beszélgetés…

Azt ismerjük fel, hogy az egyéni és a kollektív nem szétválasztható. Minden Egy (tőről fakad és oda is fut vissza).

Szép napot nektek.

Tervezzetek (most házon belül), fókuszáljatok a feladataitokra, erősítsétek az immunrendszert, és adjatok a lehető legtöbbet a pozitív gondolatoknak…

Pár naponta a blogomon írok majd, ha olvasnátok tőlem, még…,

…arról, hogyan töltjük mi a napjainkat itthon, hogyan töltjük ki a napokat szeretettel…

….és arról mi van az égen, és az hogyan jelenhet meg analógiásan idelenn…

Illetve, ha esetleg érdekel, hogyan használhatod ezeket a kivételes energiákat, jelentkezz be tanácsadásra. Skype-on vállalok elemzést az elkövetkező időszakban.

Részletek itt a blogomon.  

 

 

 

+

Asztrológiai tanácsadás (skype)

Az elkövetkező hetekben a személyes konzultáció helyett skype-on végzem az asztrológiai tanácsadást. Megértéseteket köszönöm…

Kontakt infó a blogomon itt a blogomon: http://www.barnabeata.com

+

“Válaszd szét a finomat a durvától, a könnyűt a nehéztől, hittel, szenvedéllyel, hogy az Egy varázslatát végrehajtsd…”

Azt gondolom, hogy a legfontosabb most, amit tehetünk egyéni szinten, hogy otthon maradunk. Ezért a tegnapi kormányzati bejelentés nagyon fontos és meghatározó volt szerintem. A világsajtót és kutatási eredményeket, az eddigi statisztikákat olvasva, akár több ezer tünetmentes fertőzött lehet már az országban. Ezért, minél kevesebb a kontakt az emberek között, annál enyhébb lesz nálunk a járvány. Távolságtartásban megvalósuló szolidaritás és felelősségvállalás. Ez kell most.

A járvány másik vetülete, mégpedig az, hogy sokaknak ez a kialakult helyzet nehézségeket fog okozni az elkövetkező hetekben, hónapokban akár egzisztenciálisan is, arra terel minket, hogy legyünk figyelmesek, és segítsük azt, aki elesett vagy kitett helyzetbe került ennek kapcsán.

A mai reggel ezredszerre is elolvastam a Smaragdtábla üzenetét, ugye, érzitek, hogy valami nagyon erős átlényegülés, emelkedés folyamatában vagyunk? És, ha  a szokott mederben lennénk, nem érzékelnénk ilyen erővel az ‘”Egy varázslatát”…

Figyelmünket ennek a pozitív vetületére irányítsuk…

Hermes Trismegistos: Tabula Smaragdina

Való, hazugság nélküli, biztos és igaz. Hogy mindaz, ami van,
az Egy varázslatából született.

Ezért, ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van és ami fent
van, ugyanaz, mint ami lent van.

Ez, amit tudnod kell, hogy az Egy varázslatát beteljesítsd.

Apja a Nap, anyja a Hold, a szél táplálta, a föld hordozta a méhében.

Válaszd szét a finomat a durvától, a könnyűt a nehéztől,
hittel, szenvedéllyel, hogy az Egy varázslatát végrehajtsd.

A földből az égbe száll és az égből a földre vissza.

Az alsó és a felső erőket magába szívja.

Ereje tökéletes lesz, ha a földre visszafordul.

Ez az átvitel varázslata és ennek ez a módja. Ez a Theleszma.

Ez minden erőben az erőnek, az ereje.

Amikor ezt megérted, előled minden sötétség kitér.

Azért hívnak engem Hermész Triszmegisztosznak,
mert a valóság mindhárom területe az enyém.

Amit a nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

 

Hamvas Béla, a Smaragdtábla eredetéről és szerzőségéről:
„…A smaragdtábla az őskori (spirituális) hagyomány nagy és jellegzetes műve… Latin nyelven maradt fenn. Egyesek szerint görög szövege is volt, de elveszett… A Tabula smaragdina tizenhárom mondat. Szerzője a szöveg szerint Harmész Triszmegisztosz (Háromszor a legnagyobb Hermész). Hermész nevét a gnosztikusok és az alexandriai iratok jól ismerik. A legvalószínűbb hipotézis, hogy egyiptomi származású ember volt, bár a név nem személynév, hanem úgynevezett beavatási fokozat. Lehet, hogy Thot volt, Thot pedig az egyiptomi leviták magas kasztja, mint iránban a Zarathrusztra, vagy Indiában a risi. Ma úgy mondhatnánk, hogy mester volt. Kora bizonytalan. Vannak, akik a keletkezését az özönvíz után, az első generáció idejére teszik, de nem tudni, hogy a Krisztus előtt 8OOO-ben, vagy a 12OOO-ben történt özönvízre gondolnak-e? Hermész Triszmegisztos Tekintélye igen nagy volt. Felőle még az (keresztény) egyházatyák is különös tisztelettel beszélnek.
Az Alexandriai korból egész sereg, főként dialogizált értekezés maradt fenn. A gyüjtemény általában a Corpus Hermeticum neve alatt ismeretes. Ezek az értekezések – ha töredékesen is – világosan jelzik, hogy valamely Beavatás oktató művei.”

Ha iránymutatásra vágysz, jelentkezz be asztrológiai tanácsadásra, a konzultáció egy ideig most skype-on történik

Az elemzéshez előzetesen kérném a születési adatokat (hely, év, hónap, nap, óra, perc).

Részletekért hívj vagy írj:

E-mail: barnabea224@gmail.com

Tel.: 06 (30) 812-3078

 

Fotothek_df_tg_0006097_Theosophie_^_Alchemie-355x600

 

 

 

 

 

+

A Vízöntő-effektus

“Most végre megjelenik talán a felnőtt ‘Ember’, aki már birtokában van az önreflexió képességének. Lassan feldereng benne, hogy a saját pszichéje által teremtett valóságban él, és az az egyetlen valóság, amit megismerhet.”  (L. Greene).

Csak pár gondolat arról, hogy mennyire erős uránuszi, Vízöntő energetika van most fent, ami analógiában itt lent is megnyilvánul. 

Káoszból Rend, új Rend. Az egyéni helyett a közösségi. A tudatlanság helyett tudatosság. Az önzés helyett az önzetlenség. Az embertelen helyett az emberségesbe való átlépés zajlik. Ha ezt nem tettük meg önszántunkból, most kapunk ehhez segítséget. Ezen dolgozik most az emberiség.

MERKÚR VíZÖNTŐBEN (03.04.-03.16.)

A Merkúrról írtam az előrejelzésemben, hogy most kedden 10-én elkezdte direkt mozgását. Előtte volt egy hátráló időszaka, nagyrészt Halakban, majd március 4-én lépett vissza Vízöntőbe.

A Merkúr tehát most Vízöntőben jár, egészen 16-áig. Az asztrológiai hagyomány a Vízöntő jegyét társítja a hirtelen eseményekkel, a rendkívüli helyzetekkel, a közösséggel, a humánummal, az egyéni érdekeken való túllépéssel a közösség vagy emberiség javára. Felsőbb szinten a Vízöntő energia a felé visz minket, hogy tudatosabbá váljunk. Egyéni szinten, persze, ki hol Vízöntő a képletében, és kinek hol jár most a Merkúr, ott a lecke. (Például:  nekem most a 3-as házamban jár a Merkúr, a kis utazások és a gondolkodásmód házában. Sok múlik azon, hogy hogyan rendezem el gondolati síkon, mentálisan, azt, amit kint tapasztalok, egyrészt; másrészt, én már karanténban vagyok (részben), nem utazgatok (home office-ban vagyok), hirtelen kikerültem a szokásos mederből és a szokatlant élem ezen az életterületemen.

Ez a hét, erre szerettem volna kilyukadni, most kicsit olyan, hogy hirtelen hírek, szokatlan helyzetek találnak ránk, kommunikációban (ez akár online, a virtuális térben is megjelenhet), közlekedésben, át kell kicsit formálnunk az egyéni és közösségi érdekekkel kapcsolatos gondolatainkat és meggyőződéseinket.

16-án a Merkúr Halakba, a Halak jegy elviszi a fókuszt a hirtelenségekről a bizonytalanságok felé. Valószínű fogalmunk sem lesz merre tartunk merkúri témákban majd (gondolkozás, közlekedés, kommunikáció). Nehéz lesz tisztán látni. Egyet biztos hó közepére megértjük, hogy az…

URÁNUSZ BIKÁBAN (2018-2026)

… amit a nyugati világban még annyira nem éreztünk meg, most hatni fog nagyon erősen… Vagyis ez a normál esetben fájdalommentesen felszabadulás és tisztulás felé vivő bolygó energiája most idelent olyan analógiákat indít be, ami megingathatja a megszokott stabilitást, a biztonságot az életünkben.

VÉNUSZ/URÁNUSZ EGYÜTTÁLLÁS (2020.03.08.)

Március 4-én, a Vénusz Bikába lépett, ezzel adva kis földies stabilitást még nekünk, de az Uránusszal való kapcsolódása, a saját jegyében, megint a hirtelen, ideges, destabilizáló tendencia azon az életterületen, ahol a kéz bolygó kapcsolódik a képletünkben…

SZATURNUSZ VíZÖNTŐBE LÉP (2020. 03.22.)

Jövő vasárnap a Szaturnusz (ami ugye karmikus nehezékkel bíró nagybolygó) belép Vízöntőbe. Ami miért nagy dolog?

(1) Utoljára kb 30 éve volt ebben a jegyben. Pontosan 1994-ben…

(2) 2017 decembere óta földies, nehézkes Bakban járt a Szaturnusz. Most ezzel levegős jegybe kerül. Uj üzeneteket hoz az emberiségnek. És más eszközökkel tanít. Ezek a tanítások erősek, hiszen a Szaturnusz a karma bolygója. Az Uránusszal nehéz fényszögbe kerül szinte ezzel egy időben. Hirtelenség jöhet hirtelenség hátán. A Vízöntő szeret feje tetejére állítani dolgokat. Most ez lesz. A nehezék átkerül a földiesről a lelkiség  terepére, az alkalmazkodás, az önzetlenség, a humánum kerül előtérbe.

MARS VíZÖNTŐBE LÉP (2020.03.30.)

A Mars is átlép ebbe a jegybe március legvégén, és március 31-én produkál egy együttállást a Szaturnusszal.

A március vége nem lesz könnyű. Azt érezhetjük majd, hogy minden kifordult a megszokottból, és ez erős félelmeket vagy bizonytalanságot kelthet. A Mars mindig, egy nyomaték, egy agresszió, egy kényszerítés… Ne engedjünk neki, hanem tudatosan maradjunk középen, higgadtan ebben a folyamatban.

Ez a sok Vízöntő energia milyen analógiákkal bír?

 • érzelmek helyett most elő kell venni az intellektust,
 • hogy tiszta fejjel tudjunk tervezni, gondolkozni,
 • a Szaturnusz a korlát, a napokban erre látunk most példát (határok lezárása, iskolák bezárása, stb….), de ez is minket szolgál,
 • az egyéni érdekeket alávetni a közösséginek most érdemes (maradjunk otthon, ha tehetjük…, ne vásároljunk feleslegeset, hogy másnak is jusson, figyeljünk egymásra, és azokra, akik bajban vannak, stb),
 • a Vízöntő jegy egyik fontos eleme az önzetlenség, a segítőkészség, az együttérzés,, használjuk…,
 • a változékonyság és az ebből eredő bizonytalanság a javunkat szolgálja most, ezt érdemes feljebb vinni, megérteni,
 • a világban egy átrendeződés zajlik,
 • amelynek, ha akarjuk, ha nem, részei vagyunk
 • sok destabilizáló tényező jön most tavasszal (teremtsünk egy újfajta stabilitást a mindennapjaikban, alkalmazkodva a kinti körülményekhez), aminek köze sincs a kinthez, csak magunkban teremthetjük meg…

Káoszból Rend, új Rend. Az egyéni helyett a közösségi. A tudatlanság helyett tudatosság. Az önzés helyett az önzetlenség. Az embertelen helyett az emberségesbe való átlépés zajlik. Ha ezt nem tettük meg önszántunkból, most kapunk ehhez segítséget. Ezen dolgozik most az emberiség.

Régi írásom a Vízöntő-korszakról: itt

Tehát Merkúrral Vìzöntőben az egyik szelet az (a sokból), hogy minden kifordul a szokásosból e héten. kommunikáció, közlekedés, gondolkodásmódunk terén.

 

+

Telihold ma este Szűz jegyben

Ma este 6 körül Telihold Szűz jegyben. Talán most erőteljesebb lehet bennünk, hogy az adja a biztonságot, ha rend van körülöttünk… Ez a Szűz jegy erőssége: a rendrakás, a káosz és bizonytalanságok megszüntetése, a tisztánlátás, a praktikum, a precizitás. Az elmúlt hetek hátráló Merkúrja okozhatott galibákat, vagy felesleges köröket az életünkben, vagy lassulást (ezek az időszakok persze soha nem feleslegesek, jót tesznek ezek is nekünk). A Szűz jegyben kiteljesedő Teliholddal ezt kicsit magunk mögött hagyhatjuk, azért is, mert a Merkúr végre holnap elindul. Beindulhatnak a dolgaink, jó, hogy a Szűz energetika hatására, tiszta fejjel vághatunk neki a március további részének. Tisztul, hogy mi az, ami szolgál minket, ami nem. Amit még tudattalanul magunk  mellett tartunk, de nem a miénk, azt azért tesszük, mert támasz. Ne bántsuk ezért magunkat nagyon. De tegyünk magunkért, és tisztogassunk, mert ez évben nem nagyon lehet kikerülni azt, ami bennünk még nincs helyén. Mindig odaáll majd valaki elénk, aki hozza a leckét, amíg szükségünk van rá. Ez a Rendje. Ez az az időszak is, hogy, ha valami nem a várakozásunknak megfelelően alakul, akkor azt fogadjuk el, mindenki nagyon erős folyamatokban van, nagy erők mozognak most körülöttünk, mi csak magunkat figyeljük ebben, és legyünk a lehető legelfogadóbbak.

+

‘Most lehet érinteni’ … – avagy fejtsd meg/fejtsd fel magadban a nőt márciusban is

73dbd8106b89abcdc399dde9563d825e

A Vénusz és az érintések

Ahogy Bikába lépett 3-4 napja a Vénusz, akkor született meg bennem a gondolat, hogy írnom kellene talán kifejezetten nőknek, amikor hónapváltás van, és bár pár nappal elkéstem e hónapban, de mégis megosztanám, mire jutottam március kapcsán. A Vénusznak nem minden nap vannak olyan megerősítő, támogató fényszögei, mint most ebben a hónapban, amikor ráadásul a saját jegyében halad, és … előre (nem hátra). Merthogy ez évben fog hátrálni a Vénusz (tavaly nem tette), és az hozhat kihívásokat későbbiekben tavasszal.

Nap/Neptun együttállás van a hétvégén, kire-hogy hat (Megfinomítja a nap tüzét, elmossa, és ezzel együtt álmodozóbbá tehet minket, de ezzel az is együtt járhat, hogy nem látunk tisztán, mert a Nap a szemünkkel, a látással is összefügg, így, amikor Neptun valamely bolygóval kapcsolódik, akkor akár teljesen kimoshatja belőlünk a tisztánlátás képességét pillanatokra, hogy aztán később döbbenten rájöjjünk, mit értettünk félre, mit nem vettünk észre.) Amint tudjuk, a Neptun mindent felvisz a fizikai síkról bennünk kicsit spirituális szintre.

Ezt csak azért vezettem fel így, mert az írásom címét egy tegnapi ilyen neptuni helyzet adja. Mentem a kertészetbe, mint minden március elején a szokásos adag árvácskáért, teleraktam a kosaram, és mentem a pénztárhoz. A pultnál álló eladó (férfi/Mars) kérdezte: Készpénz vagy kártya? Mondtam: Kártya. Erre ő: (és hányszor halljuk ezt nap mint nap a pénztárnál) Most lehet érinteni… Azon túl, hogy nagyot mosolyogtam, hogy hányféleképpen lehet egy ilyen mondatot értelmezni (merthogy a Nap/Neptun együttállás hatására valószínűleg most ezt a mondatot továbbvittem a fizikai síkról feljebb), rájöttem, hogy milyen szép lenne, ha az írásom címe épp ez lenne. Mert pont erről szerettem volna írni… A Vénusz az érintés is bennünk…, s miről másról szól az élet, ha nem az érintés ezerféle megéléséről.

Az anya és az érintés

Amikor megszületünk, az édesanyánk érintése indít el minket a fizikai világban, nem mindegy mennyi érintést kapunk az első hónapokban, vagy első pár évben, kihathat aztán egész működésünkre az életben. Ha ott nem volt elég, másra sem vágyunk később, mint, hogy legyen több és több az érintésből. Ez az egyik forgatókönyv, vagy épp az ellenkezőjébe esünk át, nem hagyjuk, hogy megérintsenek minket helyzetek, emberek, érzelmek, férfiak, kapcsolódások, és bezárkózunk. Ha volt elég, ha az anya-gyermek kapcsolat a helyén volt, és sok-sok ölelésben volt részünk, akkor könnyebb helytállni is az életben, mert az anyai ölelés biztonsága nem hagy el minket soha.

A csecsemő és a tapintás

Azt hiszem, ahogy olvassátok a sorokat, tisztában vagytok azzal melyik csoportba tartoztok. S, hogy hogyan értékelitek az érintést az életetekben. Mert a Vénusz (a Mérleg jegy uralkodójaként) a bőrünk is. A tapintás (elvontan az értékeink, hogyan értékelsz dolgokat, helyzeteket, mi érint meg téged) a másik olyan cselekvés, amely már születésünk első pillanatában belénk ivódik, gondoljunk bele a csecsemők mindent meg akarnak tapintani, érzékelni vágynak, mindent megmarkolnak, tapasztalni akarnak. Ott még nincs gát, félelem, csak ösztön.

A bőr mint védelem és a kagyló héja

A bőrünk a kapcsolat köztünk és a külvilág között, bizonyos szempontból a védőbástyánk. Ha nem lenne, nem lennénk. Ahogy leszületünk, a bőrünk ruganyos és friss, majd idővel a sok tapasztalás, a sok kapcsolódás révén, az évek során megvastagodik, veszít erejéből, elfárad… Mondhatjuk, egy ember arcán, a bőrén, ott van, kiolvasható összes tapasztalása, rá van írva az arcára, hogyan él(t). Nem véletlen, hogy már ezer évek óta a bőr, mint olyan, fontos a nőknek, figyelnek rá, szépítik, óvják. Ez egy ablak is a világra. A szépítő kenőcseiket az ókorban a nők kagylóhéjban tartották, mindenféle finom gyógynövényeket vittek fel az arcukra, hogy ápolják. Mint a tengeri kagylót a héja, talán úgy óv minket a bőrünk a külvilág hatásaitól.  Minap voltam kozmetikusnál, akinek a módszertana és filozófiája az, hogy a bőr és a lélek kéz a kézben haladnak. Ezt a mondatát felírtam: “Bea, egy sokat adó, teremtő nővé lettél, felhozzuk a bőrödet oda, arra a szintre, ahol, most tartasz…”. Teljesen oda voltam. (Mert igen, az elmúlt években a bőröm, a közvetítőm a bent és a kint között nem kapott figyelmet, több figyelmet kapott a minden és mindenki más).

Mert nem csak nők vagyunk, hanem társak, anyák, testvérek, barátok, és még sorolhatnám…

Mi, nők sokszor esünk abba a hibába, hogy a saját magunkból fakadó erőt, (ami kell az élethez), azt túlzottan átirányítjuk másra, és nekünk a nap végére semmi nem marad. Kifulladunk. Egyszerűen így vagyunk összerakva, sokszor nem tudjuk belőni rendesen az adok-kapok egyensúly fontosságát. Valaki ebben ügyes, … vannak olyan nők, akik ettől szenvednek, és erős leckék után tudnak csak egyensúlyt teremteni a saját maguk felé szórt figyelem és a mások felé szórt figyelem között. A Vénusz, a nő a habokból kibújó Botticelli Vénusz is egy kagylóhéjon balanszírozik… Talán nem véletlen…

A kagyló és a női lélek

És akkor még pár szó Vénuszról, aki kibújik a tenger habjaiból… Mi nők talán úgy vagyunk mások a férfitól legfőképpen, hogy az erőnk nem elsősorban a fizikai erőnkből ered, hanem pont (1) a lélek erejéből, s abból (2), amit a lélek aztán át tud adni a testnek üzenetként. Mindazonáltal fontos, hogy a védelem, amit kagylóhéjunk közvetít rendben legyen, azt pedig a lélek ereje tudja megteremteni. Oda-vissza.

Az érintés és a nő

Mi nők, nagyon érzékenyek vagyunk arra, hogyan érint minket egy helyzet, egy kapcsolódás, ha rosszul érint, a lelkünk halhat bele olykor. Pont az, ami a szépségünket adja. Ezért nagyon figyelmesnek kell lenni az elkövetkező időszakban, ami rosszul érint minket, azt ne söpörjük a szőnyeg alá. Foglalkozzunk vele. Mert az ott pont a nőiségünk fényét tompítja. Oldjuk meg a problémákat mihamarabb, ne húzzuk magunkkal őket. Minél több dolog van az életünkben, ami nem érint minket jól, annál több fényt veszítünk. Annál kevésbé tudjuk élni, azt, amit Botticelli olyan szépen megfestett, Vénuszt, aki kiér a habokból, és akit Flóra, a tavasz istennője vár a parton, hogy elkísérje a tavaszt szimbolizáló örök kertjébe.

bg,f8f8f8-flat,750x,075,f-pad,750x1000,f8f8f8.u3

Vénusz és a szépség

Plusz, mi nők, mivel a Vénusz, az maga a művészet, s a szépség, jó, ha tápláljuk magunkban, vagy magunk körül a szépet. Szépítünk, színezünk, árnyalunk, finomítunk. Ez legyen életünk egy szelete.

A március segítő fényszögei:

Bikában jár a Vénusz – szépítkezz, gyönyörködj, adj az örömöknek

Ha Vénusz saját jegyébe lép, az mindig nagy erő. Épp azon energiák tekintetében, amit az adott bolygó szimbolizál. Április 3-áig Bikában lesz, használjuk ki. Nézzünk rá Botticelli festményére, s teremtsünk hasonló harmóniákat…

Amivel most feltöljük magunkat áprilisig, amit elhatározunk a nőiségünk terén, azt aztán vihetjük magunkkal munícióként egész évben, ami majd jól jön, mert áprilisban a Vénusz megáll és hátrálni kezd, ráadásul Ikrekben, ami nem egy stabilizáló, fix jegy. Most vessük meg ez évre az alapokat anyagiak, párkapcsolat, vonzódásaink, vágyaink, értékrendünk terén… (A Bika Vénuszról itt olvashatsz még kicsit bővebben.)

MÁRCIUS 8 – VÉNUSZ-URÁNUSZ EGYÜTTÁLLÁS – Felszabadulás, újítás, spontenaitás

Ha a Vénusz az Uránusz mellé áll az égen, az azért jó nekünk nőknek, mert:

 • megszállhat minket az újítás, változás szele
 •  becsatornázhatjuk az uránuszi, friss energiákat valami felszabadítót, nekünk flow-t adó tevékenységbe
 • megengedhetünk magunknak nagyobb spontenaitást, mint máskor
 • az élet örömeit a napokban a Bikában levő Vénusszal és Uránusszal kicsit új szemmel láthatjuk meg
 • új szokásokat vezethetünk, amelyeknek egyedüli célja akár az is lehet, hogy magunknak örömet okozzunk
 •  a függőség, kötődés témáiban lehetnek felszabadító gondolataink, amelyek változásra sarkallnak
 • a Vénusz a pénz is, akár új megoldások is születhetnek bennünk az anyagban eddig megjárt utunk kapcsán, hogy ezután máshogy…
 • a férfival kapcsolatos útban is lehet fordulat, vagy új elem, vagy jót tehet most egy spontán randevú, azzal akit szeretsz…

És akkor jöjjenek azok a fényszögek, amelyek ennek a hónapnak a gyöngyszemei… Ezek kicsit a Csoda fényszögei lesznek, ha jól használjuk őket. Mindegy, hogyan fizikáljuk le: szerelemben találjuk meg, kreativitásban, vagy egy pohár finom borban, vagy egy szép vacsorában, egy csokor virágban, egy napfényes fél órában, amit egy padon töltünk a parkban, vagy egy jó könyvvel a nappalinkban, vagy barátainkkal…

VÉNUSZ-NEPTUN SZEXTIL – MÁRCIUS 23.

Minden, amit a női finomságoddal teremtesz, az csodaszép harmóniákat termethet benned a 20-i utáni pár napban. Ha keresnék pár hasonlatot a két bolygó kapcsolódására, ez lenne: filmben: Out of Africa (Távol Afrikától), Rendező: Sydney Pollack, The Piano (Rendező: Jane Campion); Orlando (Rendező: Sally Potter); könyvben: Jane Austen: Sense and Sensibility; Virginia Woolf: Mrs Dalloway, The Lighthouse, Ibsen: Nóra; zenében: Laura Marling, Chopin, Diana Krall.

Pont azt a belső lelki erőt építheted ezzel a fényszöggel, ami aztán ahhoz a sokfajta érintéshez elengedhetetlen, ami a napjainkat kiteszi.

VÉNUSZ-JUPITER, -MARS, -SZATURNUSZ, -PLUTÓ TRIGON –  MÁRCIUS 28 KÖRÜL

Március vége érdekes lesz. Egyrészt a Mars, nagyon közel kerül a nagy sorsbolygókhoz, másrészt a Vénuszra a fenti 4 bolygóval való szép fényszög vetül. Ez csodákat is hozhat. Ha figyelünk. Ha ebben a hónapban azon vagyunk, hogy kibontsuk, hogyan éljük a vénuszi minőségünket, hol érzünk hiányt.

Sokszor teszünk magunk elé, köré korlátokat kishitűen. Közben, csak rajtunk múlik, hogy mit teremtünk, mint nők. A hitünk, a belső igazságunk és annak képviselete, adja azt az erőt, ami aztán odakint akár csodával határos eseményekhez vezethet. Párkapcsolatban, a férfival, az anyagban, érzésekben, érintésben, kapcsolódásban. Érdemes sokat foglalkozni a hó végén a nőiségünkkel, hogyan szeretnénk tovább fűzni, tovább fejlődni abban, hogy megéljük, egyre jobban megéljük, örömmel éljük a női részünket, engedve minden félelmet, ami akaszt, sőt úgy éljük, hogy akár másoknak is példát mutatunk azzal, akik lettünk. Mi nők, nagyon tudjuk segíteni egymást. Karoljunk fel másokat (is).

88303419_233010307742419_6435998507257036800_nSzóval e hónapban merengj kicsit azon, hogy hogyan vagy az ÉRINTÉS tematikájával.

 • Van-e olyasmi, ami konstans módon nehezen vagy rosszul érint téged?
 • Mi érint meg leginkább mostanában, milyen tapasztalásokra vágysz?
 • Mivel tudsz te magad szép áramlást teremteni magadban, ami nagyon megérint téged?
 • A párod érintése helyén van-e benned? Harmonikus-e, amiben vagy, párkapcsolat? Van-e benne elég érintés, és épp olyan, amire vágysz?
 • Elzárkózol -e gyakorta attól, hogy egy helyzet megérintsen? És még folytathatnám…
 • Foglalkozz kicsit a bőröddel, ami véd…

Persze csak épp annyit:), hogy odakint legyen időd arra, hogy a Bikában járó Vénuszt követve, adj sokat az (élet)örömöknek, színesítsd az otthonod, vedd elő a gardróbból a már-már tavaszi ruhákat, ismerkedj velük, mert lassan itt a tavasz, előkerülhetnek a kopogósok is az unalmas csizmák helyett, vegyél egy-két (cserepes) virágot a balkonra, vagy a kertbe, ülj le többet a tükör elé, és nézz rá, amit látsz, az örömmel tölt-e, egyél finomakat, illetve a tavaszi megújulás kapcsán akár tarts léböjtkúrát, mert ép testben ép lélek, és, hát itt a tavasz… Március 19-én Kosba lép a Nap, és akkor az kicsit Mars (férfi), aki nélkül nő nem lehet meg, kicsit a rügyek robbanása, és az asztrológiai újév kezdete. A Bikában járó Vénusz jó stabil és örömteli kezdet a női energiák 2020-as navigálásához.

“MOST LEHET ÉRINTENI” AZOKAT A TÉMÁKAT IS E HÓNAPBAN, AMIT EDDIG NEM ÉRINTETTÉL…, OLYAN VÁGYAIDAT MEGVIZSGÁLNI, AMIT EDDIG NEM HíVTÁL ÉLETRE…

A VÁLTOZTATÁS NEM CSAK ÁLDÁSOS E HETEKBEN, HANEM SZÜKSÉGSZERŰSÉG…

89766098_191954782237535_4555477901683720192_n

 

 

ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS:

A konzultáció személyesen (helyszín: Gárdony) vagy skype-on keresztül történik.

Az elemzéshez előzetesen kérném a születési adatokat (hely, év, hónap, nap, óra, perc).

Elérhetőség:

E-mail: barnabea224@gmail.com

Tel.: 06 (30) 812-3078

A konzultáció (személyes v. skype – 60 perc) díja:             10.000,-

Szombatonként 9:00 és 17:00 között.

Jógastúdió és Egészségközpont

Cím: 2483 Gárdony, Tompa köz 2.

 

(Barna Beáta: egyéni vállalkozó; nyilvántartartási szám: 54043886)

 

 

 

 

 

+

Márciusi asztrológiai előrejelzés

Hogy hogyan ÉRINT majd minket ez a hónap, az nagyban múlik azon, hogyan kezeljük, amit tapasztalunk odakint, mit szűrünk le adott helyzetekből. A februári csendesség tűnik. A március vége a Kosba lépő Nappal mindig kicsit ilyen, de most kivételes fényszögek és jegyváltások színezik meg a hónapot és az asztrológiai év kezdetét. A Mars és a Vénusz pedig kivételesen aktív szerepet vállal majd ebben.

Egyéni szinten ez az év tökéletes az önfejlesztésre, átlényegülésre, új vállalásokra, sorsváltásokra akár (de mivel a nagy sorsbolygók Bak jegyében lesznek még ez évben (többnyire), és hátráló mozgásban lesznek hónapokig, ezzel terelgetve minket, ezt csak úgy érdemes, hogy figyelmesen, megfontoltan, lassan, átgondoltan cselekedjünk). A nagy átalakulás akár történhet úgy is, hogy csupán egy gondolatodat alakítod át, s az mindent visz. Vagy egy szokásodat. Vagy egy hiedelmedet. Akár egy apró belső változás is most, sokat jelenthet. És minél tudatosabb vagy, annál jobban éled meg ezt az évet.

Miért fontos 2020?

 • Mert azt látjuk majd, hogy semmit (és senkit) nem tudunk megváltoztatni, csak magunkat, és ez jót tesz majd nekünk, mert abbahagyjuk a feszengést olyan miatt, amire nincs hatásunk.
 •  Mert decemberben lesz egy fontos bolygóállás, Jupiter/Szaturnusz együttállás Vízöntőben, és nem mindegy milyen állapotban érkezünk el oda, mert az áll be akkor majd hosszú időre, amit addig teremtünk. 
 •  Mert van/lesz kis káosz, és a káoszból mindig új rend születik.
 • Mert egy Szaturnusz-Plutó együttállással indult 2020, és az velünk lesz egész évben. Válság van, s az mindig kikényszeríti a fejlődést.

Miért fontos a március?

 •  A márciusban Szűzben kiteljesedő Telihold tovább segít nekünk a rendrakásban, ami így tavasszal, évváltáskor mindig jól jön. 
 • A Kos Újhold energetizál minket, s ehhez a Mars március végi kapcsolódásai a nagy sorsbolygókkal méginkább hozzájárulnak.
 •  A Bikába (saját jegyébe) lépő Vénusz végre hoz örömöt, szerelmet, érintést, szépséget, ízeket, színeket. A vágyak, ha hagyjuk, lefizikálódhatnak…
 •  A Merkúr direkt mozgásba vált: beindulhatnak a dolgaink, amik februárban kissé, valljuk be, leálltak.
 • A Szaturnusz belép Vízöntőbe, kapunk kis ízelítőt abból, hogy milyen neki ott…, és milyen lesz nekünk itt lent, decembertől, amikor ténylegesen ott halad tovább majd az elkövetkező években. 
 • A Nap Kosba lépésével indul az asztrológiai újév, s itt a tavasz.

Arról, hogy olyan idők járnak, amikor abba a sarokba is be kell és érdemes nézni, ahova eddig nem mertünk. 

Március 20-a után kicsit megbolydulnak az energiák. A januári egzakt Plutó/Szaturnusz együttállás már benyomhatott pár gombot rajtunk, de csakis azért, hogy lássuk más perspektívából is a dolgokat, az életet. A régi sémákat mintha húznák ki alólunk. Főleg azokat, amelyekre eddig nem akartunk ránézni. Főleg azokat, amikre egyébként már semmi szükségünk.

Arról, hogy szinte lehetetlen leválnunk a kollektívről, mert a “globális elme” része lettünk, s az le nem áll.

A világ bármely pontján történik valami, percek alatt elér hozzánk az információ. Minden nap követhetem, hány fok van az Antarktiszon, hol van erdőtűz, mennyivel kevesebb Kína szén-dioxid kibocsátása a koronavírus miatt, hogy Meghant és Harry-t éppen aznap hogyan hurcolják meg, hogy melyik nap lő ki egy újabb kísérleti rakétát Észak-Korea, hogy Ferenc pápa tüsszög és nem utazhat el a Vatikánból. Leválni szinte lehetetlen erről a folyamról…

Arról, hogy, odakint egyre kaotikusabbnak tűnik minden, és, hogy a Bikában járó Uránusz (ld. régebbi bejegyzésemet a Bika Uránuszról) nevelő hatása már velünk minden nap.

Mi a stabilitás, mi a biztonság, s mi történik velünk, ha azt kihúzzák alólunk? Káosz lesz, és marad; vagy, ha káosz is, az majd egy új (világ)rendbe fordul át? Meg tudjuk-e érteni, s át tudjuk-e ültetni a gyakorlatba, hogy a kevesebb több? El tudjuk-e hagyni az elmúlt évtizedek beidegződéseit, ami azon a tévhiten alapult, hogy végtelen erőforrásaink vannak? Tudunk-e alázattal tekinteni arra, ami körülölel minket már évezredek óta, a Föld, az ökoszisztéma megtartó erejére?  Tudunk-e változtatni?

Azt nem kell hangsúlyozni, hogy globális szinten válság van. A válság után a következő lépés a fejlődés, jó esetben. Bízzunk ebben. És tegyünk bele, mi is: kevesebbet fogyasszunk, kevesebbet akarjunk, lássuk meg az igazat, a fontosat, a lényegest. Feledjük a lényegtelent.

Arról, hogy a Vénusz az (egyik) főszereplője a hónapnak, és érdemes kicsit (ki)nyílni a földi örömökre.

A február azzal zárult, hogy volt egy Halak Újholdunk, ami olyan álmodozós volt, majd múlt héten a Vénusz rákapcsolt és először a Plutóval került fényszög-kapcsolatba, aztán Jupiterrel, majd március 3-án, kedden a Szaturnusszal. Mivel a Vénusz Kosban jár, és az Marssal kapcsolatos történet, a párkapcsolatok, a kapcsolódásaink, vonzódásaink terén érzékelhet(t)ünk, erősebb érzelmeket, drámát, tüzet, leckét. A vágyak, szenvedélyeink, és azzal kapcsolatos félelmeink, korlátaink, felismeréseink teljes fokozatra kapcsolhattak.

A Vénusz a hónap első hetében, március 4-én vált jegyet, Bikába lép. Áldás. Mert saját jegyébe, ez hoz kis stabilitást, ha cask kis időre is. Használjuk ki nagyon, mert, igaz, lesz még saját jegyében a Vénusz későbbiekben ez évben (Mérlegben), de akkor elég nehéz fényszögekkel bír majd, e hónapban a Bika Vénusz behúz pár gyönyörű kapcsolódást (Jupiterrel, Plutóval, Neptunnal). Ezek kicsit a Csoda fényszögei lesznek. Mindegy, hogyan fizikáljuk le: szerelemben találjuk meg, kreativitásban, vagy egy pohár finom borban, vagy egy szép vacsorában, egy csokor virágban, egy napfényes fél órában, amit egy padon töltünk a parkban, vagy egy jó könyvvel a nappalinkban, vagy barátainkkal…  Lényeg, hogy márciusban ennek is adni kell…(A Bika Vénuszról itt olvashatsz még kicsit bővebben.)

Nőknek a Bikában járó Vénusz maga a mennyország. Márciusban szépítkezzünk sokat, barátnőzzünk sokat, hordjunk szép ruhákat, ajándékozzuk meg magunkat, s hagyjuk, hogy a férfi ajándékozzon meg minket. A kényeztetés minden fajtája jó most, ha Nőből vagyunk.

Arról, hogy a Mars a (másik) főszereplője a hónapnak, és, hogy, mintha egyszerre akarnánk nyomni a gázt és a féket, s kicsit ebben elveszhetünk.

A Mars Bakban jár, majd március 30-án Vízöntőbe lép. Bakban erős, Vízöntőben kicsit hirtelen és szeles…És a hónap második felére olyat tesz, amit biztosan megérzünk, mert, ahogy halad előre Bakban, szépen eléri a Jupitert, a Plutót (március 23 után), majd átlép Vízöntőbe, és eléri a Szaturnuszt (március 31), plusz Uránusszal nehéz fényszögbe kerül. Szóval azt kell látni, hogy a Mars, ami kicsit mindig a csata, a küzdelem, a tett, hozzáteszi energiáját ezekhez a bolygókhoz. Erre most azt mondják az asztrológusok, hogy a hónap végén lesz valami erőteljes.

Március végén kaphatunk ezekkel az állásokkal helyzeteket arra vonatkozóan, hogy mi nem működik még az életünkben úgy, ahogy várnánk. Lépnénk tovább, de már nem akarunk régi sémák szerint, ezért mivel az új még nem megy, a régi már nem kell, megrekedve érezhetjük magunkat, ha nem lépünk erőteljeset.

Arról, hogy a Merkúr elindul előre, és jegyet is vált, ha valamit február elején kicsit elaltattunk, nem tudtunk dönteni felőle, azt most vegyük elő, újra nézzük meg.

Február eleje óta a Merkúr hátrál, most Halakban, majd 4-én Vízöntőbe lép, és 10-én elindul direkt mozgásba kezd, 16-án visszakerül Halakba. Még március első napjaiban akaszthat minket ez az állás, elromolhat ez az, otthon a házban, vagy kínlódhatunk adminisztrációval, esetleg akadozhatunk közlekedésben. De március  második fele már úgy halad tovább, hogy nem vissza, hanem előre tartunk… Tegyünk így…

Arról, hogy a Nap Kosba lépésével indul az asztrológiai újév, na meg itt a tavasz…

A Nap 20-án vált a Kos jegyébe. Sokaknak ez a kedvenc pontja az évben. Nem véletlen, ilyenkor indul el minden. A télből kilábalunk…. Ezt az állást még erősíti, hogy a Mars ekkor áll a Jupiter mellé, erős napok lesznek 20 körül.

Arról, hogy lesz egy Szűz Telihold, ami földel és egy Kos Újhold, ami  pont nem, hanem tüzel.

A Telihold március 9-én áll be, Szűz jegyben, földel minket. A rakjunk rendet, jelöljük ki a határokat energetikája. Mivel ekkor a Nap közel lesz a Neptunhoz. Amit a Szűz energetikával rendbe teszünk, az lélekszinten is tud majd erősen harmonizálni minket.

Az Újhold Kosban március 24-én áll be. Drámai megéléseket hozhat, vagy legalábbis olyan szikrát, amit majd tovább fűzhetünk ebben a korántsem unalmas évben a későbbiekben.

A március első fele kellemes lesz. A március vége talán abban lehet érdekes, vagy nehézkes, vagy drámai, hogy a Mars zongorázva a nagy bolygókon, a félelmeinken, korlátainkon, meggyőződéseinken, olyan helyzeteket teremthet, ami oda viszi a reflektorfényt, amit eddig nem vettünk észre vagy nem akartunk észrevenni. 

És ezzel kell majd bíbelődnünk egész évben…

 

 

 

+

Újhold Halakban (02.23.)

ÚJHOLD HALAKBAN

Délután a Nap és Hold együtt áll újra. De a Hold együtt áll most a hátráló Merkúrral is. Az Újhold lendületéből ez visszavesz. Azt érezhetjük, ez nem is baj… Kicsit most minden lassú…
Mintha enyhe ködben lennénk (a Neptun is közel most a Holdhoz), érzetek, vágyak, álmok ‘elúsztathatnak’ minket. Mindezt azért, hogy ízlelgessük az egység élményét pillanatokra. A magunkkal való, magunkban megélt egység élményére gondolok. Hisz úgy tudunk játszmák nélkül kapcsolódni másokkal szabadon, ha bennünk is be tud zárulni a kör, s nem kívülről várjuk a megoldásokat. Kicsit erőtlenebbnek érezhetjük magunkat, mint máskor. Erősebb igénnyel a biztonságra, fogódzóra. De pont ezt nem leljük esetleg. Ami azért jó, mert arra visz, hogy kilépjünk a komfortzónánkból.

Az igazi fogódzó most az, ami akadozik bennünk. Arra legyünk figyelmesek. Ami billeg, azt most nem nagyon tudjuk a szőnyeg alá söpörni a Plutó/Szaturnusz együttállás miatt (ami, ne feledjük velünk lesz egész évben szinte). A lélek jelezhet most erősebben, mint máskor…

Ahogy tegnap este a február végi csendben…,A kandallóban égnek a fahasábok…., az a finom, alig hallható üvegszerű hang, amit a fa kiad, ahogy izzik . Alig hallik, de mégis betölti a nappalit folyamatos dallamával. Egy hangulat…

Kicsit így működünk mi is. Az életünk, a napjaink hangulatok sokasága, amit mi teremtünk…

A mai holdállással az intuíció erősebben bekapcsolhat, mint máskor…

Ehhez társulhat egy-két felismerés a Halak jegy jupiteri érintettsége miatt, ami mégis előre visz.

* Hol szeretnénk nagyobb egységélményt az életünkben?

* Hol szeretnénk több izzást, tapasztalást?
* Hol szükséges életünkben még további gyógyulás?…

Tervezzük meg. S majd március elején kezdjük el a megvalósítását. Addig pihenjünk…

A lélek lassú….

+

Retrográd Merkúr (02.17.-03.10.)

A Merkúr hátrálni kezd (02.17.-03.10.)

A Merkúr ma megkezdi hátráló mozgását. Mégpedig Halak jegyében. Már február 10-e óta lassult…

Gondolataink…
Szó szerint, mintha elúsznánk. Nehezebb a fókusz, a koncentráció. Kicsit lehet ködös, megfoghatatlan, ami zajlik mentálisan. Legjobb, amit tehetünk, tegyük a dolgunkat kint. Egyiket a másik után. Csempésszünk be a pillanatokba kis mindfulness-t jobban, mint máskor. Ha lehet ne hajoljunk vissza a múltba, se ne kutakodjunk a jövőben. Legyünk ott, ahol vagyunk. De, mivel a Halak jegy a 12-es házat uralja, a legzártabb terület, a legbensőbb megéléseink terepe, a pszichénk … Ezért mindeközben jó, ha az elkövetkező két hétben adunk neki, megmerülünk. Magunkban. Ha akad kis időnk.

Ismerjük fel, hogy gondolataink nagyban befolyásolják valóságunkat.

A Merkúr Halakban bizonytalanságot, akár erősebb szorongást is okozhat, gondolataink kaotikussá válhatnak. Legyünk ebben most tudatosak, és irányítsuk őket.

Kommunikációnk:
Egy retrográd Merkúr Halakban okozhat kaotikus helyzeteket, félreértéseket odakint is. Vagy éppen abba futhatunk bele, úgy érezzük, mi nem jól kommunikálunk. Ha már megtörtént. Hagyjuk magunk mögött. S leljük meg a helyzetben rejlő tanítást. Ne engedjünk a negatív gondolatoknak. Ilyenkor olyasmi is történhet, nem jól hallottuk, nem értettük jól, vagy egyszerűen nem értettük.

Közlekedés:
Itt a nem láttuk, nem hallottuk, nem vettük észre, nem indul, vagy nem időben, nem működik leckéi kapcsolhatnak be. Legyünk most megengedőbbek, magunkkal is, másokkal is (MÁV-val, BKV-val, autószerelővel, az akadozó wifivel, stb…).

A Merkúr évente 3-4-szer hátrál. Ilyenkor mindent lassít. Hogy figyeljünk. Jobban. Magunkra.

Március 4-én majd átlép Vízöntőbe a Merkúr. Ott a fókusz áthelyeződik majd a külvilágra.

Március 10-én aztán újra direkt mozgásba vált.

+

Februári asztrológiai előrejelzés

… arról, hogy ez az időszak még mindig arról szól, mit kell elengedned ahhoz, hogy tér nyílhasson annak, ami igazán fontos számodra…

2019 a felkészülés éve volt 2020-ra, amit sokan egyébként a ‘Nagy átalakulás’ évének neveznek. Bár az asztrológiai újév majd csak március végén indul, de már araszolunk a felé, hogy március végén a Mars el fogja érni a Plutót, illetve a Szaturnuszt, valamint lesz egy Jupiter-Plutó egzakt együttállás. Mindkettő égi esemény erős nyomaték. S mivel március végén beáll az év horoszkópja, ezek a fényszögek erős lenyomatot hagynak az ez évi megéléseinken, s egészen 2021 tavaszáig hatnak majd ránk. Illetve, ne feledjük ezt az évet egy Jupiter-Szaturnusz  együttállással zárjuk majd Vízöntőben, amiről későbbiekben majd írok is, mert korszakváltás.

A ‘hatnak ránk’, úgy kell értelmezni, mintha részt vennénk egy buszos utazáson (példa J. Kalo) , és odakint az égen látjuk, hogy az égitestek jönnek-mennek, egy idegenvezető meséli, mi van odafent, csak rajtunk múlik, hogy kinézünk-e az ablakon vagy nem. Az égitestek maguk nem hatnak ránk, hanem, az égitestek analógiái, jelentései, jellemzői, idelent bennünk is ott vannak. Ha nem nézünk ki az ablakon, akkor is velünk az energiák. Bennünk.

Ez évben azért lenne fontos kinézni az ablakon, mert bármilyen lecke jön, tudatossággal, azzal, hogy leszűrjük mi/ki mit tanított nekünk, könnyen magunk mögött hagyhatjuk a leglélekszaggatóbb helyzeteket is. Megfejlődhetjük az addig megfejlődhetetlennek ‘hitt’-et…

A ‘transzmutáció‘ alkímiai fogalom. Átváltozás, átlényegülés, átalakítás. Az asztrológia és az alkímia sokáig kéz a kézben haladtak, sok alkimista egyben asztrológus is volt, és fordítva. Az ókori 4 elem teóriájából kiindulva a középkorban az alkimisták azon dolgoztak, hogy vegyi eljárások útján ‘arany‘-ra leljenek, megleljék a Bölcsek kövét, az ULTIMA MATERIA-t, amelyben benne foglaltatik az EGY, az egész univerzum.

Kicsit ehhez hasonlatos, amiben vagyunk most véleményem szerint, ‘alkímiai’ folyamatok zajlanak, nem más, mint, hogy megleljük az ULTIMA MATERIA-t, csak azt tartsuk meg, ami eddigi tapasztalásainkból, megéléseinkből ‘arany’, vagyis, ami minket szolgál. Átlényegülés zajlik…

Olyan, mintha az ember(iség), mindent elért volna, amit ‘megálmodott’, s közben ennek az ellentéte is igaz, a legrosszabb álmai valósultak meg. Kitágult a tér, s egyidejűleg össze is szűkült. Az emberi elme végtelen lehetőségei mutattak rá arra, hogy végülis mennyire véges, amiben vagyunk.

2020 február

Pár gondolat az előttünk álló hónapról, amely a turbulens január után hozhat kis stabilitást, érdemes kicsit lelassulni, kicsit töltődni, mert a március intenzívebbnek ígérkezik….

Arról, hogy a válság azért jó, mert fejlődésre sarkall

Évet és évtizedet váltottunk az elmúlt hetekben, s ez a hónap is úgy indul, hogy a két nagy sorsbolygó (Plutó és Szaturnusz Bakban) még szorosan együtt áll. Olyan életterületeink, amelyek érintettek, s lelkünk vagy életünk olyan sarkalatos pontjai, sarkai, ahova eddig nem mertünk nézni, oda most kell (talán érezhetjük). Ez ad egyfajta finom nyomást és készültségi állapotot, ha megoldatlanságaink vannak. Ha 2019-ben már haladtunk sokat és átadtuk magunkat a változásnak, akkor nem a nyomást érezzük, hanem inkább a finoman tapintható változást, amely majd lassan átfordul egy megnyugtatóbb stabilitásba. Ezzel az erős állással lehetnek félelmeink, érdemes megnézni, leírni, lejegyezni, mitől félünk, tartunk, s mögé nézni, honnan jönnek a félelmek, a szorongás. Indokolt-e, vagy alaptalan? Ha indokolt, hogyan tudjuk erős tudatossággal azt leküzdeni? 

Arról, hogy, ha tudsz kapcsolódni magaddal, akkor tudsz csak másokkal, s, ahogy magaddal, úgy másokkal…, valamint, arról, hogy a Mars és a Vénusz tüzes jegyekben leckézteti majd egymást pár napig…

A finom Halak Vénusz és a tüzes Nyilas Mars nehéz fényszöge még ott az égen. Ez is velünk a hónap első napjaiban. A Vénusz és a Mars kapcsolódása is mindig a ‘kémiáról’, ‘alkímiáról’ szól, mindegy, hogy van ott kint valaki, s azzal, esetleg párkapcsolatban éljük, vagy mélyen bennünk zajlik a párbeszéd az értékrendünkkel, értékeinkkel, vágyainkkal, illúziókkal kapcsolatban. A vonzódás, a vonzás, a bevonzás, a vágyak és a bennünk rejlő erő vagy akarat játéka, egymásnak feszülése… Mit akarok és mit érzek? Keressük a kapcsolatot magunkkal elsősorban, s annak minőségével leljük meg másokhoz is azt az utat, ami nekünk komfort, ami nekünk szép, ami nekünk balzsam, ami érték…

Ebben segít, hogy február 2-3-án a Halak Vénusz szép fényszöget vet Plutóra-Szaturnuszra. Kap a két nagy tanítónk, abból, ami vénuszi, kis kellem, kis finomság, kis hangulat, hangolódás. Kicsit olyat, ahogy most a madarak hangja már reggelenként kicsit átfesti a kertet. Éppenhogy…

A Vénusz Kosba fog lépni 7-én, pénteken este, ez a finom Halak energetika elfogy, és egy erősebb tüzes jegyben fog a Marssal leckézni a Vénusz. A Vénusz és a Mars, persze a Nő és a Férfi is. A két bolygó tüzes jegyben tüzes témákat hozhat fel, erősebb hajlamot a romantikára is, de a diszkomfortra is akár. A Kos Vénusz a Nőknek azt üzeni, fejezd ki magad, aki vagy, jobban, mint máskor…, erősebben, erőteljesebben…

Arról, hogy a Mars is belép Bakba, s, hogy a stabilitás érzete is lehet felszabadító…

Egy hét ebben telik, majd a Mars  fogja magát és Bakba, földies jegybe lép február 16-án. Egyben, folytatja közeledését a nagy sorsbolygók felé. A rendrakásnak nincs vége, a Mars is be fog segíteni. Ami nincs rendben az életünkben, azt rendezgessük tovább kitartóan. Használjuk ki a Mars direkt mozgását, ebben a lassú, céltudatos jegyben a hónap második felében. Céljainkban a praktikum, a kitartás, az ambíció, a hatékonyság túlsúlyba kerülhet, inkább, mint a hirtelenség, a nagy tervek, az elúszás, az álmodozás….

Ebben segíthet, hogy február 21-én az Uránusszal beáll egy jótékony fényszöge a Marsnak. Furcsa, azt érezhetjük, hogy a stabilitás is lehet felszabadító olykor, s az, ha céljainkért mindig kicsit a realitásnak megfelelően teszünk… Tégláról téglára építkezünk…

Arról, hogy a Telihold azt üzeni, mindig arra tarts, amerre a szíved visz, vinne, de mindezt erős tudatossággal…

A Telihold most Oroszlánban lesz, február 9-én vasárnap, az Oroszlán a szív, a szívünk, ereje… A Hold szép fényszögben lesz a Marssal, ahogy beáll. Légy figyelmes, mit jelez a szíved, s arra tarts. A szívünk a fényünk, s a fényünk a tudatosságunk.

Arról, hogy figyelj a gondolataidra és hogy mit mondasz, mert minden szó és gondolat teremt(het)

A Merkúr Halakba lép február 3-án, és február 17-én hátráló mozgásba kezd. A kommunikációért, gondolatainkért felelős bolygó, ha hátrál, kicsit akaszt, gátol, de azért, hogy vegyünk észre olyat, amely fölött máskor átsiklunk. A Halak jegyében járó Merkúrral érdemes figyelni a tudattalanra, az álmainkra is, az is egyfajta kommunikáció, …. csak ez magunkkal-magunkban zajlik.

Arról, hogy a Halak jegy épp a zártságával nyithatja meg a végtelent

A Nap is Halakba lép február 19-én. Kicsit még befelé fordulás, érdemes szánni időt a feltöltődésre, lassítani, mielőtt berobban a tavasz. Az álmodozós Halak energiát a feltöltődésre fordítani. Otthon lenni, kevesebbet jönni-menni. Lélekben utazni inkább, mint odakint…

Február 23-án Újhold is Halakban áll be. Befelé figyelés, saját gondolatainkba fordulni és vizsgálódni, mert a Hold együtt fog állni a hátráló Merkúrral. Az Újhold lendületéből ez is visszavesz. De majd azt érezzük, ez nem is baj…

Arról, hogy a hónap utolsó napjai is arra visznek minket, hogy csak a felé tartsunk, ami arany…

A Vénusz és Plutó nehéz fényszöge február 28-án áll be. Nagy érzelmek, mélység, és magasság…. Vénusz Kosban, Plutó Bakban vulkanikus energetika… Ez kicsit már készíti a talajt márciusra, amikor majd kicsit kifelé is kell néznünk, tapasztalnunk, a Halak jegy zártságában meglelt februári ‘csendesség’ után….

Átlényegülés, belső figyelem, tégláról-téglára építkezés, készüljünk rá az előttünk álló hónapokra, és pihenjük ki a mögöttünk állókat, ha valami ‘történés’ mégis van odakint, azt pedig a lehető legnagyobb higgadtsággal kezeljük – ez a hónap erről szól…